PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 314–318
Article title

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Content
Title variants
PL
Zmiany morfologiczne błony śluzowej u dzieci z przewlekłą chorobą żołądka i dwunastnicy oraz zakażeniem cytotoksycznymi szczepami bakterii Helicobacter pylori
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Helicobacter pylori plays the main role in the development of chronic pathology of the gastroduodenal area. Helicobacter pylori infects 25% of the population in developed countries and up to 90% in developing countries. The most virulent are CagA positive (+) strains of Helicobacter pylori, which cause an intense cellular response, i.e. inflammation of the stomach mucous membrane, cell proliferation and cell death. Material and methods: We examined 75 children, aged 10 to 18 years, with chronic gastroduodenal pathology associated with Helicobacter pylori. A morphological and morphometric study of the stomach mucous membrane was performed depending on the presence of cytotoxic strains of Helicobacter pylori. Results: In children infected with CagA (+) strains of Helicobacter pylori, active and deep chronic gastritis and gastroduodenitis [21 (28.00%), 20 (26.67%), respectively] were more common than in children with CagA (−) strains [10 (13.33%), 13 (17.33%), respectively]. Discussion: Morphological studies provide an opportunity to determine quantitative and qualitative changes in the mucous membrane of the stomach in gastroduodenal pathology associated with Helicobacter infection. This increases the quality of diagnosis and predicts the course of the disease. Conclusion: A morphological study has shown that the presence of cytotoxic strains of Helicobacter pylori contributes to more significant changes in the gastric mucosa in children with chronic gastroduodenal pathology.
PL
Wstęp: Helicobacter pylori odgrywa główną rolę w rozwoju przewlekłej choroby żołądka i dwunastnicy. Zakażenie tą bakterią dotyczy 25% populacji w krajach rozwiniętych i około 90% w krajach rozwijających się. Najbardziej wirulentne szczepy CagA-pozytywne (+) powodują intensywną odpowiedź komórkową w postaci stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, proliferacji komórek i apoptozy. Materiał i metody: Badaniem objęto 75 dzieci w wielu 10–18 lat z przewlekłą chorobą żołądka i dwunastnicy związaną z zakażeniem Helicobacter pylori. Ocenę morfologiczną i morfometryczną błony śluzowej żołądka przeprowadzono w zależności od obecności cytotoksycznych szczepów Helicobacter pylori. Wyniki: W grupie dzieci zakażonych szczepami CagA (+) postać aktywna i głęboka zapalenia żołądka i dwunastnicy [odpowiednio 21 (28,00%) i 20 (26,67%)] występowała częściej niż w grupie dzieci zakażonych szczepami CagA (−) [odpowiednio 10 (13,33%) i 13 (17,33%)]. Omówienie: Badania morfologiczne umożliwiają ocenę ilościową i jakościową zmian w błonie śluzowej żołądka u pacjentów z chorobą żołądka i dwunastnicy związaną z zakażeniem Helicobacter pylori. Zwiększają tym samym jakość diagnostyki i pozwalają przewidzieć przebieg choroby. Wnioski: Badanie morfologiczne wykazało, że zakażenie cytotoksycznymi szczepami bakterii Helicobacter pylori przyczynia się do powstawania istotnych zmian w błonie śluzowej żołądka u dzieci z chorobą żołądka i dwunastnicy.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
314–318
Physical description
Contributors
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Department of Paediatrics, Vinnytsia Pyrohov Memorial National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
References
 • 1. Kanivska LV, Kaushanskaya OV, Bedik NM et al.: [Нelicobacter pylori as an actual problem of modern gastroenterology (review of literature)]. Young Scientist 2016; 2 (29): 156–160.
 • 2. Stepanov YuM, Kovalenko OM, Oshmians’ka NYu: [Helicobacter pylori and morphofunctional characteristics of the gastric mucosa in patients with chronic reflux gastritis]. Modern Gastroenterology 2016; 6 (92): 24–29.
 • 3. Lichkovskaya OL, Gnateyko OZ, Kech NR et al.: [Dynamics of the morphological state of the gastric mucosa in the early post-radiation period in children]. Scientific Journal ScienceRise 2016; 3/3 (20): 21–26.
 • 4. Abaturov OYe, Zavgorodnya NYu: [Proliferative activity and antimicrobial resistance of the mucous membrane of the stomach in chronic HP-associated gastritis in children]. Modern Pediatrics 2012; 5 (45): 132–134.
 • 5. Ryszczuk E, Roszko-Kirpsza I, Guzińska-Ustymowicz K et al.: EGFR and Bcl-2 in gastric mucosa of children infected with Helicobacter pylori. Postepy Hig Med Dosw (online) 2016; 70: 258–264.
 • 6. Maciorkowska E, Kaczmarski M, Kemona A et al.: Comparative evaluation of gastric mucosa morphological changes in children and adults with positive IgG antibodies to Helicobacter pylori. Rocz AM Białyst 2003; 48: 100–104.
 • 7. Aruin LI: [Morphological Diagnosis of Diseases of the Stomach and Intestines]. Triada X, Moscow 1998: 484.
 • 8. Vartapetova EE, Salmova VS, Shcherbakov PL et al.: [Motor– evacuation disorders of the upper parts of the digestive tract with Helicobacter pylori-associated diseases in children]. Paediatrics 2008; 87: 19–26.
 • 9. Zamani A, Bahremand S, Zarrineghbal M et al.: [Results of endoscopic examination of the upper digestive tract in children with H. pylori infection and tenderness in the abdominal region]. Paediatrics 2008; 87: 26–31.
 • 10. Makarenko EV: [Clinical significance of pathogenetic factors of Helicobacter pylori]. RZHGK 2005; (3): 22–27.
 • 11. Chuang CH, Yang HB, Sheu SM et al.: Helicobacter pylori with stronger intensity of CagA phosphorylation lead to an increased risk of gastric intestinal metaplasia and cancer. BMC Microbiol 2011; 11: 121.
 • 12. Zak My: [Influence of toxigenic strains of H. pylori on morphological changes in the stomach mucus membrane in patients with chronic atrophic gastritis]. Succana Gastroenterology 2010; 5 (55): 37–42.
 • 13. Maev IV, Govorun VM, Kucheryavyy YuA et al.: [Genetic polymorphism of interleukin-8 in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer associated with Helicobacter pylori]. Clinical Perspectives of Gastroenterology, Hepatology 2008; (6): 3–8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c6af4561-5109-450b-bf45-8cf5bddf0847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.