PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 132–134
Article title

Ocena stanu psychicznego chorej z narkolepsją. Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Emotional state of a narcolepsy patient. Case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena stanu psychicznego chorej na narkolepsję, której stan emocjonalny i jakość życia, pomimo trafnej diagnozy i podjęcia leczenia farmakologicznego, uległy pogorszeniu. Objawami choroby są nadmierna senność, katapleksja, omamy hipnagogiczne, paraliż przysenny oraz zakłócony sen nocny. Niejednokrotnie, pomimo prawidłowego leczenia, choroba w znaczny sposób wpływa na funkcjonowanie zawodowe, społeczne, psychiczne. Pierwsze objawy (nieznaczna senność) pojawiły się u pacjentki w wieku młodzieńczym, jednak pierwsze badania chora podjęła około 27. roku życia, kiedy do senności dołączyły objawy katapleksji. Po początkowo nietrafnych diagnozach ostatecznie zdiagnozowano narkolepsję z katapleksją. Chora utrzymywała swój styl funkcjonowania, jednak czując się przemęczona i nadmiernie obciążona pracą zawodową, rozpoczęła starania, w wyniku których przyznano jej rentę, co oceniła jako sprzyjające jej stanowi psychofizycznemu, ponieważ poziom stresu był niższy, a możliwość dostosowania cyklu dnia do choroby – dowolna. W badaniu wykorzystano: Skalę Depresji Becka, Kwestionariusz Oceny Jakości Życia SF-36 i kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe. Uzyskane wyniki ujawniły obecność zaburzeń depresyjnych o średnim nasileniu, obniżone poczucie satysfakcji z życia i skłonność do emocjonalnego przejadania się. Takie wyniki mogą wskazywać na nie w pełni ukształtowane sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami. Badana osoba ocenia swoje relacje towarzyskie oraz sytuację zawodową jako niesatysfakcjonujące, co ma być skutkiem choroby i może stanowić przyczynę obniżenia nastroju. Wskazuje to na potrzebę poszerzenia leczenia chorej o działania psychoedukacyjne lub psychoterapeutyczne oraz podjęcie farmakoterapii przeciwdepresyjnej.
EN
The aim of this article is to assess the psychological state of a narcolepsy patient whose emotional state and life quality deteriorated despite the accurate diagnosis and pharmacological treatment. Narcolepsy symptoms are: excessive daytime sleepiness, cataplexy, sleep paralysis, hypnagogic hallucinations, and disrupted nocturnal sleep. Despite the proper pharmacological treatment, the illness strongly influences social, professional and mental functioning. The first symptom, i.e. Excessive daytime sleepiness, was observed by the patient during adolescence, but the first medical examinations took place at the age of 27, after the occurrence of the first cataplexy symptoms. After a few unsuccessful diagnoses, narcolepsy was diagnosed. The patient maintained her lifestyle, but due to feeling excessively tired and encumbered with duties at work, she decided to take a long-term sick leave. This change was self-assessed by the patient as beneficial for her psychophysical state: the stress level was lower and offered the possibility to adjust her daily schedule to the illness. The following methods were used: Beck Depression Scale, The Short Form (36) Health Survey and My Eating Habits Questionnaire. The results showed a medium severity of depression, lowered life satisfaction and tendency to emotional overeating. This may be a result of not fully developed stress and negative emotions coping strategies. The patient describes her social relations and professional functioning as not satisfactory due to the illness, which may result in depressed mood. Due to such results, there may be a need to expand treatment with psychoeducation, psychotherapy and antidepressant pharmacotherapy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
132–134
Physical description
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Guilleminault C.: Clinical Neurophysiology of Sleep Disorders. Handbook of Clinical Neurophysiology, vol. 6. Elsevier B.V., Amsterdam 2005: 155–178.
 • 2. Wierzbicka A., Wichniak A., Waliniowska E. i wsp.: Ocena stopnia nasilenia objawów klinicznych stopnia niepełnosprawności oraz jakości życia w narkolepsji i innych hipersomniach. Sen 2007; 7: 88–93.
 • 3. Rieger M., Mayer G., Gauggel S.: Attention deficits in patients with narcolepsy. Sleep 2003; 26: 36–43.
 • 4. Ohayon M.M., Ferini-Strambi L., Plazzi G. i wsp.: How age influences the expression of narcolepsy. J. Psychosom. Res. 2005; 59: 399–405.
 • 5. Daniels E., King M.A, Smith I.E., Shneerson J.M.: Health-related quality of life in narcolepsy. J. Sleep Res. 2001; 10: 75–81.
 • 6. Mosko S., Zetin M., Glen S. i wsp.: Self-reported depressive symptomatology, mood ratings, and treatment outcome in sleep disorders patients. J. Clin. Psychol. 1989; 45: 51–60.
 • 7. Gelder M., López-Ibor J.J., Andreasen N.C.: New Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford University Press, New York 2000.
 • 8. Baker I.L., Baird W.P., Dement W.C.: American Narcolepsy Association Survey: II. Diagnosis and Treatment. Association for the Psychophysiological Study of Sleep, 22nd Annual Meeting, San Antonio, TX, 1982.
 • 9. Dodel R., Peter H., Walbert T. i wsp.: The socioeconomic impact of narcolepsy. Sleep 2004; 27: 1123–1128.
 • 10. Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M. i wsp.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 1961; 4: 561–571.
 • 11. Parnowski T., Jernarczyk W.: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417–421.
 • 12. Ware J.E., Snow K.K., Kosiński M.: SF-36 Health Survey Manual and Interpretation. The Health Institute, Boston 2000.
 • 13. Ogińska-Bulik N., Putyński L.: Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 2000; 4: 25–30.
 • 14. Ogińska-Bulik N.: Jeśli zamierzasz schudnąć. Programy oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi. Wydawnictwo WSHE, Łódź 1999.
 • 15. Broughton R., Ghanem Q., Hishikawa Y. i wsp.: The socioeconomic and related life-effects in 180 patients with narcolepsy from North America, Asia and Europe compared to controls. W: Karacan I.: The psychophysiological basis of sleep: Proceedings of the third international congress of sleep research. Houston, TX: Noyes 1981: 96–105.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c68613df-c8be-4edb-a323-a8e391307e16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.