PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 133–139
Article title

Intima–media complex thickness and carotid atherosclerotic plaque formation in Lublin’s population in the context of selected comorbidities

Content
Title variants
PL
Grubość kompleksu intima–media oraz występowanie blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych w populacji lubelskiej z uwzględnieniem niektórych współistniejących jednostek chorobowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Atherosclerosis (arteriosclerosis) is a chronic arterial disease of the arteries with chronic inflammatory. The pathology of atherosclerosis is complex, and the atherosclerotic process is multi-factorial, not fully understood. Risk factors of atherosclerotic lesions may include: lipid disorders, hypertension or diabetes. One of the diagnostic methods of discovering atherosclerosis covers the assessment of the intima–media complex thickness by Doppler ultrasonography. Aim: The aim of this report was an evaluation of the relationships between intima–media complex thickness in the right and left carotid arteries and the occurrence of atheromatous plaque in the Lublin population with respect to three possible concomitant medical conditions, mentioned above. Material and methods: A group of 121 subjects was included into the study, all of the participants being residential inhabitants of the Lublin Voivodship. All the participating patients were requested to fill in a questionnaire. After that, the patients were submitted to Doppler sonography concentrated on intima–media complex thickness evaluation. The occurrence of atheromatous plaque was also assessed in obtained sonographic images. Results: There were statistically significant differences for the intima–media complex thickness and for the atheromatous plaque according to all of the reported diseases: hypocholesterolaemia, hypertension and diabetes. Conclusions: The present study confirms that there is a relationship between the thickness of the intima–media complex in the right and left carotid arteries as well as the occurrence of the atherosclerotic plaque regarding the coexistence of specific disease entities in the subjects of the Lublin population.
PL
Wstęp: Miażdżyca (arterioskleroza) to przewlekła choroba naczyń tętniczych o podłożu zwyrodnieniowo-zapalnym. Patologia miażdżycy jest złożona, a proces miażdżycowy ma charakter wieloczynnikowy, nie do końca poznany. W inicjowaniu zmian miażdżycowych biorą udział różne czynniki ryzyka, do których zalicza się m.in. zaburzenia gospodarki lipidowej, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Jedną z metod diagnozowania miażdżycy jest ocena grubości kompleksu intima–media za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy grubością kompleksu intima–media w prawej i lewej tętnicy szyjnej oraz obecnością blaszki miażdżycowej a występowaniem jednej z trzech wymienionych wyżej jednostek chorobowych w populacji lubelskiej. Materiał i metody: Badaniem objęto losowo 121 osób z populacji lubelskiej. Badanych poproszono o wypełnienie ankiety. W kolejnym kroku badani byli kwalifikowani do ultrasonograficznej oceny grubości kompleksu intima–media. Oceniano także występowanie blaszki miażdżycowej w obrazie ultrasonograficznym. Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w grubości kompleksu intima–media z uwzględnieniem występowania wskazanych jednostek chorobowych: hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Stwierdzono również istnienie zależności pomiędzy obecnością blaszki miażdżycowej a występowaniem wskazanych jednostek chorobowych u badanych. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istnieją zależności pomiędzy grubością kompleksu intima–media w prawej i lewej tętnicy szyjnej oraz obecnością blaszki miażdżycowej a współwystępowaniem opisywanych jednostek chorobowych u badanych w populacji lubelskiej.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
133–139
Physical description
Contributors
 • Department of Information Technology and Medical Statistics, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Poland
 • Kings’s College Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Murray JL, Lopez AD: The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Global Mortality and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. World Health Organization, Geneva (Switzerland) 1996.
 • 2. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R et al.: European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2007; 14 (Suppl. 2): S1–S113.
 • 3. Assmann G, Schulte H: Relation of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides to incidence of atherosclerosis coronary artery disease (the PROCAM experience). Am J Cardiol 1992; 70: 733–737.
 • 4. Nathan DM, Meigs J, Singer DE: The epidemiology of cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: how sweet it is… or is it? Lancet 1997; 350 (Suppl. 1): S4–S9.
 • 5. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, Reaven PD et al.: Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N Engl J Med 2009; 360: 129–139.
 • 6. Kosiborod M, Rathore SS, Inzucchi SE, Masoudi FA, Wang Y, Havranek EP et al.: Admission glucose and mortality in elderly patients hospitalized with acute myocardial infarction: Implications for patients with and without recognized diabetes. Circulation 2005; 111: 3078–3086.
 • 7. Adamczak-Ratajczak A, Mądry E, Krawczyk M, Zywert M: Kompleks intima-media – znaczenie diagnostyczne. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12: 877–878.
 • 8. Cobble M, Bale B: Carotid intima-media thickness: Knowledge and application to everyday practice. Postgrad Med 2010; 22: 10–18.
 • 9. Mookadam F, Moustafa SE, Lester SJ, Warsame T: Subclinical atherosclerosis: Evolving role of carotid intima-media thickness. Prev Cardiol 2010; 13: 186–197.
 • 10. Bots ML, Evans GW, Tegeler CH Meijer R: Carotid intima-media thickness measurements: Relations with atherosclerosis, risk of cardiovascular disease and application in randomized controlled trials. Chin Med J 2016; 129: 215–226.
 • 11. Markus RA, Mack WJ, Azen SP, Hodis HN: Influence of lifestyle modification on atherosclerotic progression determined by ultrasonographic change in the common carotid intima-media thickness. Am J Clin Nutr 1997; 65: 1000–1004.
 • 12. Kunicka K, Bieniaszewski L, Świerblewska E, Świątek H, KaczmarekKusznierewicz P, Kruszewski P et al.: Znaczenie wyboru wskaźnika opisującego kompleks intima–media dla badania zależności z wybranymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Nadciśn Tętn 2007; 11: 335–349.
 • 13. Pit’ha J, Krajícková D, Cífková R, Hubácek J, Petrzílková Z, Hejl Z et al.: Intima-media thickness of carotid arteries in borderline hypertensives. J Neuroimaging 1999; 9: 19–22.
 • 14. Pit’ha J, Kovář J, Škodová Z, Cífková R, Stávek P, Červenka L et al.: Association of intima-media thickness of carotid arteries with remnant lipoproteins in men and women. Physiol Res 2015; 64 (Suppl. 3): 377–384.
 • 15. Elias-Smale SE, Kavousi M, Verwoert GC, Koller MT, Steyerberg EW, Mattace-Raso FU et al.: Common carotid intima–media thickness in cardiovascular risk stratification of older people: the Rotterdam Study. Eur J Prev Cardiol 2012; 19: 698–705.
 • 16. Taniwaki H, Kawagishi T, Emoto M, Shoji T, Kanda H, Maekawa K et al.: Correlation between the intima-media thickness of the carotid artery and aortic pulse-wave velocity in patients with type 2 diabetes: Vessel wall properties in type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22: 1851–1857.
 • 17. Wagenknecht LE, D’Agostino R Jr, Savage PJ, O’Leary DH, Saad MF, Haffner SM: Duration of diabetes and carotid wall thickness: The insulin resistance atherosclerosis study (IRAS). Stroke 1997; 28: 999–1005.
 • 18. Wagenknecht LE, Zaccaro D, Espeland MA, Karter AJ, O’Leary DH, Haffner SM: Diabetes and progression of carotid atherosclerosis: The insulin resistance atherosclerosis study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 23: 1035–1041.
 • 19. Yamasaki Y, Kodama M, Nishizawa H, Sakamoto K, Matsuhisa M, Kajimoto Y et al.: Carotid intima-media thickness in Japanese type 2 diabetic subjects: Predictors of progression and relationship with incident coronary heart disease. Diabetes Care 2000; 23: 1310–1315.
 • 20. Glasser SP, Arnett DK, McVeigh GE, Finkelstein SM, Bank AJ, Morgan DJ et al.: Vascular compliance and cardiovascular disease: A risk factor or a marker? Am J Hypertens 1997; 10: 1175–1189.
 • 21. Kimura Y, Tomiyama H, Nishikawa E, Watanabe G, Shiojima K, Nakayama T et al.: Characteristics of cardiovascular morphology and function in the high-normal subset of hypertension defined by JNC-VI recommendations. Hypertens Res 1999; 22: 291–295.
 • 22. Lábrová R, Honzíková N, Maderová E, Vysocanová P, Nováková Z, Závodná E et al.: Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiol Res 2005; 54: 593–600.
 • 23. Gariepy J, Salomon J, Denarié N, Laskri F, Mégnien JL, Levenson J et al.: Sex and topographic differences in associations between large-artery wall thickness and coronary risk profile in a French working cohort: The AXA Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998; 18: 584–590.
 • 24. Päivänsalo M, Rantala A, Kauma H, Lilja M, Reunanen A, Savolainen M et al.: Prevalence of carotid atherosclerosis in middle-aged hypertensive and control subjects. A cross-sectional systematic study with duplex ultrasound. J Hypertens 1996; 14: 1433–1439.
 • 25. Gariepy J, Massonneau M, Levenson J, Heudes D, Simon A: Evidence for in vivo carotid and femoral wall thickening in human hyperten-sion. Groupe de Prévention Cardio-vasculaire en Médecine du Travail. Hypertension 1993; 22: 111–118.
 • 26. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongueville J et al.: Third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2003; 10 (Suppl. 1): S1–S78.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c60cf7f8-aecc-4e7a-80a0-f336df13b44d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.