PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 70 | 154–159
Article title

Evaluation of musculoskeletal symptoms among physicians performing ultrasound

Content
Title variants
PL
Ocena dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: Owing to its wide availability, relatively low cost and lack of negative effect on the patient, ultrasound has become the most commonly and readily used imaging modality. However, scanning for increasingly long periods of time on a given day and in a given week tends to negatively affect sonographers’ health, primarily resulting with the overuse of the musculoskeletal system, as multiple muscles and joints are engaged during scanning. This research has been aimed at evaluating the prevalence and type of musculoskeletal symptoms among diagnostic medical sonographers, as well as identifying their professional profile. Material and method: The study covered 553 sonographers who responded to an online survey comprising 27 questions, including branching questions allowing to provide more detailed information depending on the answers given, as well as open questions. The survey was geared towards identifying the type and frequency of the experienced symptoms, and determining additional contributing factors. Results: 83% of the respondents have experienced work-related musculoskeletal disorders (WRMSD). The study presents the detailed characteristics of the symptoms experienced by sonographers in their work, and their professional profile. Conclusions: A majority of physicians performing ultrasound experience musculoskeletal pain. Deeper analysis of the underlying causes and potential correlations with given contributing factors (variables) that could be effectively addressed may facilitate introduction of some preventive measures and occupational hygiene rules in the field of ultrasound diagnostics, as well as help to implement interventions aimed at relieving the experienced symptoms and improving the health of the examining specialists.
PL
Cel pracy: Badania ultrasonograficzne, dzięki łatwej dostępności, stosunkowo niskim kosztom i brakowi obciążeń dla pacjentów, są obecnie najbardziej powszechną metodą diagnostyki obrazowej. Wykonywanie badań ultrasonograficznych w coraz większym wymiarze godzin może jednak mieć niekorzystny wpływ na zdrowie samych badających, prowadząc przede wszystkim do przeciążenia narządu ruchu, poprzez powtarzające się zaangażowanie szeregu mięśni i stawów. Celem pracy była ocena częstości występowania i rodzaju dolegliwości z zakresu układu mięśniowo-szkieletowego u diagnostów wykonujących badania ultrasonograficzne. Dodatkowo określono profil zawodowy tych lekarzy. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 553 lekarzy zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną. Za pomocą ankiety internetowej przygotowano zestaw złożony z 27 pytań, w tym pytań rozgałęzionych, umożliwiających rozszerzenie kwestionariusza w zależności od udzielonych odpowiedzi, oraz pytań otwartych. Ankieta miała na celu scharakteryzowanie rodzaju i częstości występowania dolegliwości oraz określenie dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na ich pojawienie się. Wyniki: Wśród respondentów ankiety 83% lekarzy doświadczyło dolegliwości narządu ruchu związanych z wykonywaniem badań ultrasonograficznych. W pracy przedstawiono dokładną charakterystykę dolegliwości i profil zawodowy lekarzy zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną. Wnioski: Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą większości lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne. Dokładne poznanie przyczyn i ewentualnych zależności od czynników, które da się zmodyfikować, może pozwolić zarówno na opracowanie zasad profilaktyki oraz higieny pracy w badaniach ultrasonograficznych, jak i na wdrożenie programów naprawczych mogących przynieść ulgę i poprawę stanu zdrowia badających. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-70
Discipline
Year
Volume
17
Issue
70
Pages
154–159
Physical description
Contributors
  • Diagnostic Imaging Department, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
  • Diagnostic Imaging Department, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
  • 1. Gillman LM, Kirkpatrick AW: Portable bedside ultrasound: the visual stethoscope of the 21st century. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2012; 20: 18.
  • 2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: European Working Conditions Survey, 2010 (data collection). UK Data Service 2012. Available from: http://dx.doi.org/10.5255/ UKDA-SN-6971-1.
  • 3. Evans K, Roll S, Baker J: Work-related musculoskeletal disorders (WRMSD) among registered diagnostic medical sonographers and vascular technologists. A representative sample. J Diagn Med Sonog 2009; 25: 287–299.
  • 4. Płońska E, Kucharczyk T, Czyżycka E, Kossuth I, Peregud-Pogorzelska M, Lewandowski M et al.: An attempt to assess the hazard of echocar diography examinations – preliminary results.. Folia Cardiol 2005; 12 (Suppl. B): 15.
  • 5. Polish Ultrasound Society (own sources). Available from: http://www. usgptu.waw.pl/.
  • 6. Pike I, Russo A, Berkowitz J, Baker J, Lessoway V: The prevalence of musculoskeletal disorders among diagnostic medical sonographers. J Diagn Med Sonogr 1997; 13: 219–227.
  • 7. Feng Q, Liu S, Yang L, Xie M, Zhang Q: The prevalence of and risk factors associated with musculoskeletal disorders among sonographers in Central China: A cross-sectional study. PLoS One 2016; 11: e0163903.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5f16be2-3449-4281-aefd-7e36651fc351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.