PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 254-258
Article title

Zaburzenia poznawczo-behawioralne po zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cognitive and behavioural disorders after carbon monoxide intoxication – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Carbon monoxide (CO) is a highly toxic, odorless, nonirritating gas. The most common cause of its exposure are faulty combustion heating systems and fires. CO competes with oxygen in the blood, binding to haemoglobin in place of it (the affinity of CO to haemoglobin is approximately 200 times greater than that of oxygen). Secondary hypoxia leads to damage of multiple organs especially those with high oxygen utilization such as the central nervous system. A case of a 26-year-old woman with prolonged deep cognitive impairment, which occurred after an accidental carbon monoxide intoxication, is presented. A course of over 2-year neuropsychological rehabilitation of the patient is thoroughly described by the authors and its positive effects are emphasized. In spite of all prophylactic measures carbon monoxide poisoning still remains a significant clinical issue. CO intoxication may produce a wide spectrum of neurological, emotional and cognitive disorders. Neuropsychological rehabilitation is an effective method of treatment of cognitive impairment after carbon monoxide intoxication. Positive effects of a systematic rehabilitation are observed even several years after poisoning.
PL
Tlenek węgla (CO) jest bardzo toksycznym, pozbawionym zapachu, niedrażniącym gazem. Najczęstszą przyczyną zaczadzeń jest CO powstający w trakcie wadliwego spalania w instalacjach grzewczych oraz podczas pożarów. Tlenek węgla współzawodniczy we krwi z tlenem, wiążąc się w jego miejsce z hemoglobiną (powinowactwo CO do hemoglobiny przewyższa ok. 200 razy powinowactwo tlenu). Wtórna hipoksja prowadzi do uszkodzenia licznych narządów, w szczególności cechujących się wysokim zużyciem tlenu, takich jak ośrodkowy układ nerwowy. W pracy przedstawiono opis przypadku 26-letniej kobiety, u której w wyniku przypadkowego zatrucia CO wystąpiły długotrwale utrzymujące się, głębokie zaburzenia funkcji poznawczych. Autorzy szczegółowo opisują proces ponad 2-letniej rehabilitacji neuropsychologicznej chorej, podkreślając jej pozytywne efekty. Mimo działań profilaktycznych zatrucia tlenkiem węgla nadal pozostają istotnym problemem klinicznym. Zaczadzenie może spowodować różnorodne zaburzenia neurologiczne, emocjonalne i poznawcze. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń poznawczych po zatruciu tlenkiem węgla. Korzystne efekty prowadzonej systematycznie rehabilitacji są obserwowane, nawet kilka lat po zachorowaniu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
254-258
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Oddział Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
References
 • 1. Brandys J.: Toksykologia - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999:143-145.
 • 2. Seńczuk W: Toksykologia. PZWL, Warszawa 1999:520-527.
 • 3. Ochudło S., Bal A., Opala G.: Sekwencja objawów neurologicznych w ostrym zatruciu tlenkiem węgla - opis przypadku. Post. Psychiatr. Neurol. 2000; 9: 207-212.
 • 4. Pach J., Groszek B., Urbaniak A. i wsp.: Następstwa neurologiczne ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla - opis przypadku. Przegl. Lek. 1998; 55: 554-557.
 • 5. Remick R.A., Miles J.E.: Carbon monoxide poisoning: neurologic and psychiatric sequelae. Can. Med. Assoc. J. 1977; 117: 654-657.
 • 6. Jaeckle R.S., Nasrallah H.A.: Major depression and carbon monoxide-induced parkinsonism: diagnosis, computerized axial tomography, and response to L-Dopa. J. Nerv. Ment. Dis. 1985; 173: 503-508.
 • 7. Seniów J.: Neuropsychologiczna rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych spowodowanymi uszkodzeniami mózgu. Neur. Neurochir. Pol. 1999; 33: 1139-1149.
 • 8. Brzeziński J., Hornowska E. (red.): Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej. Wyd. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • 9. Hodges J.R.: Cognitive assessment for clinicians. Oxford Medical Publications: Oxford University Press, 1994: 210-212.
 • 10. Romanowski P, Kułakowska A., Drozdowski W: Zaburzenia neurologiczne po zatruciu tlenkiem węgla. Pol. Merk. Lek. 2004; 96: 592-594.
 • 11. Devine SA., Kirkley S.M., Palumbo C.L. i wsp.: MRI and neuropsychological correlates of carbon monoxide exposure: acase report. Environ. Health Perspect. 2002; 110:1051-105.
 • 12. Kroch S., Kuśmiderski J., Urbanik A.: Progress in the CT evaluation of the cerebral atrophy in acute poisoning with carbon monoxide. Przegl. Lek. 1995; 52: 267-270.
 • 13. Pach D., Hubalewska A., Huszno B. i wsp.: Evolution of regional perfusion using 99mTc-HmPAO single proton emission tomography (SPECT) in carbon monoxide acutely poisoned patients. Przegl. Lek. 2004; 61: 217-221.
 • 14. Zagami A.S., Lethlean A.K., Mellick R.: Delayed neurological deterioration following carbon monoxide poisoning: MRI findings. J. Neurol. 1993; 240: 113-116.
 • 15. Langauer-Lewowicka H.: Wczesne i odległe zaburzenia neurologiczne po ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Neurol. Neurochir. Pol. 1966; 17: 340-343.
 • 16. Choi I.S.: Delayed neurologic sequelae in carbon monoxide intoxication. Arch. Neurol. 1983; 40: 433-435.
 • 17. Smith J.S., Brandon S.: Morbidity from acute carbon monoxide poisoning at three-year follow up. Br. Med. J. 1973; 1: 318-321.
 • 18. Armengol C.G.: Acute oxygen deprivation: neuropsychological profiles and implications for rehabilitation. Brain Inj. 2000; 14: 237-250.
 • 19. Deschamps D., Geraud C., Julien H. i wsp.: Memory one month after acute carbon monoxide intoxication: a prospective study. Occup. Environ. Med. 2003; 60: 212-216.
 • 20. Gale S.D., Hopkins R.O.: Effects of hypoxia on the brain: neuroimaging and neuropsychological findings following carbon monoxide poisoning and obstructive sleep apnea. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2004; 10; 60-71.
 • 21. Kułakowska A., Drozdowski W., Halicka D. i wsp.: Neurologiczne i psychiatryczne następstwa zatrucia tlenkiem węgla. Neur. Neurochir. Pol. 2000; 34: 587-596.
 • 22. Goldberg K.B., Eblis D.W.: Anoxic encephalopathy; a neurobehavioural study in rehabilitation. Brain Inj. 1997; 11: 743-750.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5ec8e23-d578-41f3-b803-00872a0f0ab9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.