Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | XXVII | 1 | 62-80

Article title

Co dzieci w wieku szkolnym wiedzą o wyborze kariery zawodowej? – wyniki badań własnych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Artykuł prezentuje model dziecięcych koncepcji dotyczących dwóch kluczowych procesów rozwoju kariery – wyboru kariery i zdobywania zatrudnienia, skonstruowany przez Howard i Walsh na podstawie badań rozwojowych i teorii dotyczącej rozumienia przez dzieci zjawisk pokrewnych, takich jak choroby, przemoc i pochodzenie etniczne. Model wyodrębnia sześć poziomów rozumowania dzieci na temat kariery i zatrudnienia – od myślenia magicznego i opartego na skojarzeniach poprzez metodę sekwencyjną aż po rozumowanie, które obejmuje dynamiczną interakcję wpływów na poziomie indywidualnym, relacyjnym i systemowym. Model wykorzystano w eksploracyjnych badaniach własnych, których celem było wyodrębnienie dominujących wśród dzieci w wieku szkolnym poziomów rozumowania w odniesieniu do kariery oraz weryfikacja związku rodzaju wyborów zawodowych z płcią badanych. W badaniach uczestniczyło 49 dzieci w wieku szkolnym od 6 do 13 lat (27 dziewczynek i 22chłopców) uczęszczających do szkół wielkomiejskich. Dane zebrano za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu składającego się z ośmiu pytań – pytania wprowadzającego, trzech pytań dotyczących sposobu, w jaki ludzie dokonują wyborów zawodowych i zdobywają pracę, oraz czterech pytań dotyczących preferencji zawodowych badanego dziecka. Treść wypowiedzi była rejestrowana i oceniana przez dwóch przeszkolonych sędziów. Wyniki wykazały, że w badanej grupie pojawiło się pięć z sześciu poziomów rozumowania z wyraźną przewagą rozumowania sekwencyjnego i jego podkategorii – działań zewnętrznych. Analiza wypowiedzi wykazała również związek wyborów zawodowych ze stereotypami płci. Artykuł zawiera rekomendacje dotyczące interwencji psychologicznych ukierunkowanych na poszczególne etapy rozwoju wiedzy dzieci szkolnych na temat pracy i zatrudnienia.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Pages

62-80

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-c5e234a9-cb8e-408d-ba56-983a0f74c8ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.