PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 232–236
Article title

Nowoczesna farmakoterapia kardiologiczna w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 roku

Content
Title variants
EN
Novel cardiovascular therapy according to 2013 guidelines of the European Society of Cardiology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W bieżącym roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) opublikowało nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, postępowania u chorych ze stabilną chorobą wieńcową oraz wytyczne dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z cukrzycą. Częstość występowania wszystkich tych schorzeń w populacji ogólnej jest bardzo wysoka. W codziennej praktyce klinicznej lekarze, niezależnie od wykonywanej specjalizacji, bardzo często spotykają się z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy chorobą wieńcową. Aby leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi zaleceniami, lekarze praktycy muszą stale pogłębiać swoją wiedzę. W kontekście publikacji nowych wytycznych szczególnie istotne jest zapoznanie się z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi farmakoterapii – właśnie w stosunku do leczenia farmakologicznego obserwowane w ostatnich latach zmiany są najbardziej dynamiczne i w bardzo wysokim stopniu wpływają na sposób postępowania z pacjentami. Niektóre ze stosowanych w kardiologii grup farmaceutycznych zyskują na znaczeniu, inne powoli zastępowane są nowymi substancjami. W obecnych wytycznych pozycja inhibitorów konwertazy angiotensyny, blokerów receptora angiotensynowego, statyn oraz kwasu acetylosalicylowego w leczeniu oraz prewencji incydentów sercowo-naczyniowych została umocniona. Jednak w przypadku wymienionych grup leków bardzo istotny jest wybór substancji, która będzie spełniać oczekiwania dotyczące zarówno skuteczności działania, jak i bezpieczeństwa terapii. Poniższa praca, poza podsumowaniem najnowszych wytycznych ESC, pokazuje dowody naukowe potwierdzające skuteczność kliniczną takich substancji, jak ramipril, telmisartan, atorwastatyna czy rosuwastatyna, u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
EN
This year, the European Society of Cardiology (ESC) has published new guidelines on the diagnosis and management of arterial hypertension, management of patients with stable coronary artery disease and guidelines on approach to cardiovascular disease in patients with diabetes and pre-diabetes. The incidence of all of these disorders in the general population is very high. In everyday clinical practice, physicians, regardless their specialties, very often face patients with arterial hypertension, diabetes or coronary artery disease. To treat patients in accordance with the latest recommendations, clinicians must constantly learn and expand their knowledge. In the context of the publication of the new guidelines it is particularly important to familiarize yourself with the newly introduced rules on pharmacotherapy in relation to newest findings published in recent years. In this field changes are the most dynamic and with a very high degree of influence on the treatment of patients. Some of pharmaceutical groups used in cardiology are gaining importance, others are slowly being replaced. Position of drug classes such as angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, statins or aspirin in the treatment and prevention of cardiovascular events, in the current guidelines has been strengthened. However, in the case of these classes of drugs very important is the choice of specific substance, which will meet the expectations of both the effectiveness and safety in therapy. Present paper, in addition to summarizing the ESC most recent guidelines, demonstrates scientific evidence for the clinical efficacy of substances such as ramipril, telmisartan, atorvastatin or rosuvastatin in patients with diseases of the cardiovascular system.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
232–236
Physical description
Contributors
 • I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, FESC
References
 • 1. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. i wsp.; Task Force Members: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens. 2013; 31: 1281–1357.
 • 2. European Society of Cardiology (ESC); European Heart Rhythm Association (EHRA), Brignole M., Auricchio A., Baron- Esquivias G. i wsp.: 2013 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the task force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Europace 2013; 15: 1070–1118.
 • 3. Authors/Task Force Members, Rydén L., Grant P.J., Anker S.D. i wsp.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG), Zamorano J.L., Achenbach S., Baumgartner H. i wsp.: ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur. Heart J. 2013; 34: 3035–3087.
 • 4. Task Force Members, Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S. i wsp.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG), Zamorano J.L., Achenbach S., Baumgartner H. i wsp.: 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2013; 34: 2949–3003.
 • 5. Yusuf S., Sleight P., Pogue J. i wsp.: Effects of an angiotensinconverting- enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 145–153.
 • 6. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000; 355: 253–259.
 • 7. ONTARGET Investigators, Yusuf S., Teo K.K., Pogue J. i wsp.: Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1547–1559.
 • 8. Sever P.S., Dahlöf B., Poulter N.R. i wsp.; ASCOT investigators: Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-thanaverage cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158.
 • 9. Ridker P.M., Danielson E., Fonseca F.A. i wsp.; JUPITER Study Group: Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2195–2207.
 • 10. Crouse J.R. 3rd, Raichlen J.S., Riley W.A. i wsp.; METEOR Study Group: Effect of rosuvastatin on progression of carotid intima-media thickness in low-risk individuals with subclinical atherosclerosis: the METEOR Trial. JAMA 2007; 297: 1344–1353.
 • 11. de Gaetano G.; Collaborative Group of the Primary Prevention Project: Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in general practice. Collaborative Group of the Primary Prevention Project. Lancet 2001; 357: 89–95.
 • 12. Hansson L., Zanchetti A., Carruthers S.G. i wsp.: Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998; 351: 1755–1762.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5d31b7a-6a39-4a4a-b695-dc10952db8e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.