PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | XII | 1 | 5–21
Article title

Koncepcja wsparcia w opiece paliatywnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The holistic approach emphasizes the importance of social support in the palliative care. The article, which stays in agreement to WHO’s understanding of palliative care, incorporates ideas about the palliative care tasks that cover the process of dying, the adaptation to death which depends upon how old a man anticipating his own death is, and how much his individual needs are satisfied. It also provides an intelligent overview of different methods of psychological support including conversations with ill-health person, therapy through the body language, spiritual service, assistance in solving existential problems, nursing and developing self-service skills, readiness and courage to tell the truth. Accordingly, caregivers themselves need also help and support – the relatives (the spouses or offspring of a patient), professionals, volunteers, and clergymen.
Keywords
Year
Volume
XII
Issue
1
Pages
5–21
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
 • Wojewódzka Przychodnia Foniatryczno-Audiologiczna Bydgoszcz
References
 • Binnebesel, J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów. Toruń: Wyd. UMK.
 • Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.
 • Bołoz, W. (1997). Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Bralczyk, J. (red.) (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: PWN.
 • Cieślak, R., Eliasz, A. (2004). Wsparcie społeczne a osobowość. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 68-90). Warszawa: PWN.
 • Coni, N., Davison, W., Webster, S. (1994). Starzenie się. Warszawa: PWN.
 • Feldman, R. (1998). Zrozumieć psychologię. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.
 • Góralczyk, E. (1996). Choroba dziecka w twoim życiu. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministra Edukacji Narodowej.
 • James, R., Gilliland, B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne RARPA.
 • Jarosz, J. (2004). Medycyna paliatywna – rozważania ogólne. W: J. Dobrogowski, J. Wordliczka (red.) Medycyna bólu (s. 535-548). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Jasmin, C. (1998). Homo Geneticus. Pytania o przyszłość człowieka. Poznań: Wydaw nictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.c.
 • Kennedy, E., Charles, S. (2004) Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kępiński, A. (1978). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Knoll, N., Schwarzer, R. (2004). „Prawdziwych przyjaciół...” Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć, W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie s. 29-48). Warszawa: PWN.
 • Krajnik, M., Żylicz, Z. (2004). Trudne sytuacje w opiece paliatywnej. W: J. Dobrogowski, J. Wordliczka (red.) Medycyna bólu (s. 548-560). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Kubler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York: Macmillan.
 • Kubler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Linn, M., Linn, D. (1993). Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Łuszczyńska, A. (2004). Wsparcie społeczne a stres traumatyczny. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 190-205). Warszawa: PWN.
 • Pawlak, Z. (1997). Opieka duchowa u kresu życia. W: B. Block, B. Otrębski (red.) Człowiek nieuleczalnie chory (s. 56-67). Lublin: Wydawca – Wydział Nauk Społecznych KUL.
 • Pera, H. (1993). Sam nie podołam. W: H. Bortnowska (red.) Sens choroby. Sens śmierci. Sens życia (s. 117-252). Kraków: Znak.
 • Procidano, M. (2004). Międzykulturowy wymiar wsparcia społecznego: postępy, problemy i perspektywy. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 91-105). Warszawa: PWN.
 • Rogiewicz, M. (2000). Problemy psychoonkologiczne dzieci i młodzieży. W: K. de Walden-Gałuszko (red.) Psychoonkologia. Kraków: Polskie Tow. Psychiatryczne.
 • Sęk, H. (2004). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 49-68). Warszawa: PWN.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28). Warszawa: PWN.
 • Sheridan, Ch., Radmacher, S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: IPZ.
 • Stewart, J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Turuk-Nowakowa, T. (1990). Postępowanie psychologa w stosunku do chorych nieuleczalnie i opieka terminalna. W: I. Heszen-Niejodek (red.) Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych (s. 195-200). warszawa: PZWL.
 • Wirsching, M. (1994). Wokół raka. Gdańsk: GWP.
 • Woodruf, R. (2000). Palliative Medicine. Oxford: Oxford University Press.
 • World Health Organization. Cancer pain relief and palliative car. Genewa 1990.
 • Zwierzchowski, P. (2006). Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej. Kraków: Wydawnictwo RABID.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c51322fc-4511-41b5-ab4c-56015b190c00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.