PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 2 | 129–136
Article title

Częstość występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyków wśród studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Content
Title variants
EN
The incidence of adverse reactions to cosmetics in students of the Medical University of Silesia in Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Celem pracy było określenie częstości występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyków wśród studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) oraz ustalenie rodzaju występujących zaburzeń i preparatów kosmetycznych najczęściej wywołujących problemy skórne. MATERIAŁ I METODY W badaniu ankietowym uczestniczyły 184 studentki Wydziału Farmaceutyczne-go z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM. Ankieta zawierała pytania dotyczące wystąpienia objawów niepożądanych po użyciu kosmetyku, rodzaju preparatów kosmetycznych wywołujących takie działania, rodzaju reakcji niepo-żądanej oraz czasu jej wystąpienia. Studentki zapytano również o zgłaszanie lekarzowi wystąpienia reakcji niepożądanej po użyciu kosmetyku oraz wiedzę na temat takiej możliwości. WYNIKI Częstość reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyku w badanej grupie studentek wynosiła 39,1%. Przeważnie były to reakcje podrażnieniowe, wywołane kremem do twarzy. Zmiany obejmowały całą twarz, a dominującym objawem było zaczerwienienie. WNIOSKI Badania wykazały, że studentki stosunkowo często doświadczały reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyku (39,1% wszystkich badanych osób). Stwierdzono również, że bardzo mało studentek wiedziało o możliwości zgłaszania przypadków działania niepożądanego wywołanego przez kosmetyki.
EN
INTRODUCTION The objective of this study was to determine the rate of adverse reactions to cosmetics among female students of the Medical University of Silesia in Katowice and to determine the type of disorders and cosmetic products most commonly associated with dermatological problems. MATERIALS AND METHODS One hundred and eighty four students of the School of Pharmacy in the Division of Laboratory Medicine participated in the survey study. The questionnaire contained questions regarding the development of adverse effects to cosmetic products, the type of cosmetic products causing those effects and the type and time of an adverse reaction. The students were also asked about adverse reactions reported to physicians, and awareness of the availability of that option. RESULTS The study demonstrated that 39.1% students have experienced adverse reactions to a cosmetic product. Irritation reactions caused by a face cream were the most common. Redness was the dominating sign of irritation, and changes involved the whole face. CONCLUSIONS The study demonstrated that adverse reactions to a cosmetic product were relatively frequent among the participating students (39.1% of all participants). The study demonstrated that very few students know about the possibility of reporting an adverse reaction.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
2
Pages
129–136
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jagiellońska 4 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 364 16 31
 • Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Ustawa z dn. 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.
 • 2. Nohynek G., Antignac E., Re T., Toutain H. Safety assessment of personal care products/cosmetics and their ingredients. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2010; 243: 239–259.
 • 3. Starzyk E. Bezpieczeństwo kosmetyków (część 1). Beauty Forum Polska 2011; 5: 26–28.
 • 4. Starzyk E., Zachwieja P. Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.
 • 5. Piotrowski J. Podstawy toksykologii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 • 6. Majewski S. Podrażnienia i alergie jako reakcja na kosmetyki. Wiadomości PTK 2003; 6(3): 17–19.
 • 7. Kacalak-Rzepka A., Bielecka-Grzela S., Różewicka-Czabańska M., Maleszka R., Klimowicz A. Nadwrażliwość kontaktowa na wybrane składniki kosmetyków oraz inne alergeny wśród kosmetyczek i studentek kosmetologii. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 400–405.
 • 8. Groot A.C., Nater J.P., Lender R., Rijcken B. Adverse effects of cosmetics and toiletries: a retrospective study in the general population. Int. J. Cosm. Sci. 1987; 9(6): 255–259.
 • 9. Johansen J.D., Andersen T.F., Thomsen L.K., Kjøller M., Menné T. Rash related to use of scented products. A questionnaire study in the Danish population. Is the problem increasing? Contact Dermatitis 2000; 42: 222–226.
 • 10. Wojciechowska M., Gocki J., Bartuzi Z. Występowanie objawów ubocznych, nadwrażliwości i alergii na wybrane składniki kosmetyków oraz chrom i nikiel wśród studentek kosmetologii. Alerg. Astma Immunol. 2007; 12: 87–91.
 • 11. Śpiewak R., Doryńska A. Częstość występowania skórnych reakcji niepożądanych na kosmetyki w miejscu pracy wśród pracowników salonów kosmetycznych. Estetol. Med. Kosmetol. 2012; 2(2): 54–57.
 • 12. Lindberg M., Tammela M., Boström A. i wsp. Are adverse skin reactions to cosmetics underestimated in the clinical assessment of contact dermatitis? A prospective study among 1075 patients attending Swedish patch test clinics. Acta Derm. Venerol. 2004; 84: 291–295.
 • 13. Thyssen J.P., Linneberg A., Menne T., Nielsen N.H., Johansen J.D. The prevalence and morbidity of sensitization to fragrance mix I in the general population. Br. J. Dermatol. 2009; 161: 95–101.
 • 14. Berne B., Lundin A., Malmros P.E. Side-effects of cosmetics and toiletries in relation to use. A retrospective study in a Swedish population. Eur. J. Dermatol. 1994; 4: 189–193.
 • 15. Willis C.M., Shaw S., De Lacharrière O. i wsp. Sensitive skin: an epidemiological study. Br. J. Dermatol. 2001; 145: 258–263.
 • 16. Nielsen N.H., Linneberg A., Menné T. i wsp. Allergic contact sensitization in an adult Danish population: two cross-sectional surveys eight years apart (the Copenhagen Allergy Study). Acta Derm. Venerol. 2001; 81: 31–34.
 • 17. Wojciechowska M., Kołodziejczyk J., Mućka J., Gocki J., Bartuzi Z. Występowanie objawów ubocznych i alergii na wybrane składniki kosmetyków u osób z chorobami alergicznymi. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27(6): 456–459.
 • 18. Kohl L., Blondeel A., Song M. Allergic contact dermatitis from cosmetics. Dermatology 2002; 204: 334–337.
 • 19. Gerkowicz A., Chodorowska G., Juszkiewicz-Borowiec M., Michalak-Stoma A., Krakowski P. Kosmetyki do oczu – potencjalne źródło alergenów. Nowa Med. 2010; 2: 60–63.
 • 20. Temesvári E., Pónyai G., Németh I., Hidvégi B., Sas A., Kárpáti S. Periocular dermatitis: a report of 401 patients. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2009; 23: 124–128.
 • 21. Guin J.D. Eyelid dermatitis: Experience in 203 cases. J. Am. Acad. Dermatol. 2002; 47: 755–765.
 • 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Dz. Urz. Unii Europejskiej L 342/59.
 • 23. Stokowska S. Na rynku kosmetycznym szykują się zmiany. Świat Przemysłu Kosmetycznego 2013; 1: 8–11.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c50f2575-db5a-4b97-9b06-b3df460f5995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.