PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 361-368
Article title

Miejsce atorwastatyny i ezetimibu w nowoczesnej terapii hipolipemizującej – czas na leczenie skojarzone

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Hypercholesterolaemia is the most common cardiovascular risk factor in Poland. The benefits of intensive cholesterol lowering in both primary and secondary prevention have been clearly demonstrated in many clinical trials. Statins are drugs of choice and should be used in the highest recommended or tolerated dose in order to achieve therapeutic goals. Unfortunately, the success rates in achieving therapeutic goals in dyslipidaemia are still low in Poland, which, according to experts, is associated with low statin doses, the choice of drugs with low lipid-lowering activity, short treatment duration, unjustified treatment cessation, and the limited use of combination therapy. Numerous studies have shown that combining ezetimibe with any statin is associated with greater reduction of LDL cholesterol and more frequent achievement of lipid targets compared to statin monotherapy. Ezetimibe monotherapy should be used in patients with statin intolerance or contraindications to its use. Therapy with statin and ezetimibe should also be considered in patients at increased risk of adverse effects of statins (e.g. the elderly, patients with impaired liver or kidney function, with previous side effects of statins or with possibility of interactions). This paper presents the potential position of atorvastatin and ezetimibe in contemporary lipid-lowering therapy, with particular emphasis on the effectiveness and safety of its use.
PL
Hipercholesterolemia jest najczęstszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Korzyści z intensywnego obniżania stężenia cholesterolu zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej zostały jednoznacznie wykazane w wielu próbach klinicznych. Farmakoterapię z wyboru stanowią statyny, które należy stosować w jak największej zalecanej lub tolerowanej dawce, tak aby osiągnąć cel terapeutyczny. Niestety, w Polsce skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych w dyslipidemii jest nadal niska, co według ekspertów wiąże się z wyborem statyn o słabym działaniu hipolipemizującym, stosowaniem zbyt małych dawek tych leków, krótkim okresem leczenia, a także zbyt rzadkim sięganiem po terapię skojarzoną. Jak wykazują liczne badania, dołączenie ezetimibu do jakiejkolwiek statyny skutkuje większą redukcją stężenia cholesterolu frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów w porównaniu z monoterapią statyną. Ezetimib w monoterapii należy natomiast stosować u osób nietolerujących statyn lub z przeciwwskazaniami do ich stosowania. Terapię złożoną ze statyny i ezetimibu powinno się rozważać również u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka działań niepożądanych statyn (np. u osób w podeszłym wieku, pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek, z wcześniej występującymi działaniami niepożądanymi statyn bądź u osób, u których mogą wystąpić interakcje z innymi jednocześnie przyjmowanymi niezbędnymi lekami). Poniższe opracowanie przedstawia potencjalne miejsce atorwastatyny i ezetimibu w nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i bezpieczeństwa.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
4
Pages
361-368
Physical description
Contributors
 • Department of Internal Diseases and Cardiological Rehabilitation, Medical University in Lodz, Łódź, Poland, mbarylski3@wp.pl
References
 • Wożakowska-Kapłon B, Barylski M, Mamcarz et al.: Poprawa skuteczności osiągania celu terapeutycznego w zakresie docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Folia Cardiol 2016; 11: 310–317
 • Zdrojewski T, Solnica B, Cybulska B et al.: Prevalence of lipid abnormalities in Poland. The NATPOL 2011 survey. Kardiol Pol 2016; 74: 213–223.
 • Wożakowska-Kapłon B, Salwa P: Monakolina – pomost między prozdrowotną modyfikacją diety a farmakoterapią hipercholesterolemii. Folia Cardiol 2016; 11: 318–326.
 • Starzyk K, Wożakowska-Kapłon B: Indywidualizacja terapii hipolipemizującej drogą do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego; zalecenia ekspertów, praktyczne wskazówki. Folia Cardiol 2016; 11: 140–148.
 • Wożakowska-Kapłon B, Gorczyca-Michta I: Ezetimib – miejsce w terapii zaburzeń lipidowych. Chor Serca Naczyń 2011; 8: 86–93.
 • Starzyk K, Wożakowska-Kapłon B: Gdy statyna to za mało – skojarzenie statyny z ezetimibem w terapii hipercholesterolemii. Folia Cardiol 2015; 10: 428–437.
 • Barylski M: Atorwastatyna i rosuwastatyna w chorobach układu sercowo-naczyniowego – dlaczego, kiedy i u kogo je stosować? Geriatria 2012; 6: 166–182.
 • Barylski M: Dwa asy w rękawie, ale którego z nich wyciągnąć? Farmakoterapia 2015; 25: 49–61.
 • LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et al.; Treating to New Targets (TNT) Investigators: Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005; 352: 1425–1435.
 • Pitt B, Waters D, Brown WV et al.: Aggressive lipid-lowering therapy compared with angioplasty in stable coronary artery disease. Atorvastatin versus Revascularisation Treatment Investigators. N Engl J Med 1999; 341: 70–76.
 • Koren MJ, Hunninghake DB; ALLIANCE Investigators: Clinical outcomes in managed-care patients with coronary heart disease treated aggressively in lipid-lowering disease management clinics: the ALLIANCE study. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 1772–1779.
 • Olsson AG, Schwartz GG, Szarek M et al.: High-density lipoprotein, but not low-density lipoprotein cholesterol levels influence short-term prognosis after acute coronary syndrome: results from the MIRACL trial. Eur Heart J 2005; 26: 890–896.
 • Ray KK, Cannon CP, McCabe CH et al.; PROVE IT-TIMI 22 Investigators: Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 1405–1410.
 • Wożakowska-Kapłon B: Terapia hipercholesterolemii w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego – jaki cel, jaka statyna, jaka dawka? Folia Cardiol 2014; 9: 55–66.
 • Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN et al.; CARDS investigators: Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004; 364: 685–696.
 • Sever PS, Dahlof B, Poulter NR et al.: Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158.
 • Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd et al.; Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators: High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006; 355: 549–559.
 • Barylski M: Monakolina i atorwastatyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych – próba pozycjonowania. Pediatr Med Rodz 2017; 13: 79–92.
 • de Zeeuw D: Different renal protective effects of atorvastatin and rosuvastatin in diabetic and non-diabetic renal patients with proteinuria. Results of the PLANET trials: 2010 European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association Congress; June 27, 2010; Munich, Germany.
 • Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ et al.: Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. N Engl J Med 2011; 365: 2078–2087.
 • Pikto-Pietkiewicz W, Pasierski T: Ezetymib – inhibitor wchłaniania cholesterolu. Kardiol Pol 2006; 64: 1434-1441.
 • Broncel M: Miejsce ezetymibu we współczesnej terapii hipolipemizującej. KOF 2010; 3: 211–218.
 • Altmann SW, Davis HR Jr, Zhu LJ et al.: Niemann-Pick C1 Like 1 protein is critical for intestinal cholesterol absorption. Science 2004; 303: 1201–1204.
 • Sweeney ME, Johnson RR: Ezetimibe: an update on the mechanism of action, pharmacokinetics and recent clinical trials. Expert Opin Drug Metabol Toxicol 2007; 3: 441–450.
 • Knopp RH, Dujovne CA, Le Beaut A et al.; Ezetimibe Study Group: Evaluation of the efficacy, safety, and tolerability of ezetimibe in primary hypercholesterolaemia: a pooled analysis from two controlled phase III clinical studies. Int J Clin Pract 2003; 57: 363–368.
 • Gagné C, Bays HE, Weiss SR et al.; Ezetimibe Study Group: Efficacy and safety of ezetimibe added to ongoing statin therapy for treatment of patients with primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002; 90: 1084–1091.
 • Davidson MR, McGarry T, Bettis R et al.: Ezetimibe coadministered with simvastatin in patients with primary hypercholesterolemia. Am J Coll Cardiol 2002; 40: 2125–2134
 • Bardini G, Giorda CB, Pontiroli AE et al.: Ezetimibe + simvastatin versus doubling the dose of simvastatin in high cardiovascular risk diabetics: a multicenter, randomized trial (the LEAD study). Cardiovasc Diabetol 2010; 9: 20.
 • Pearson TA, Denke MA, McBride PE et al.: A community-based, randomized trial of ezetimibe added to statin therapy to attain NCEP ATP III goals for LDL cholesterol in hypercholesterolemic patients: the ezetimibe add-on to statin for effectiveness (EASE) trial. Mayo Clin Proc 2005; 80: 587–595
 • Ballantyne CM, Weiss R, Moccetti T et al.; EXPLORER Study Investigators: Efficacy and safety of rosuvastatin 40 mg alone or in combination with ezetimibe in patients at high risk of cardiovascular disease (results from the EXPLORER study). Am J Cardiol 2007; 99: 673–680.
 • Farnier M, Averna M, Missault L et al.: Lipid-altering efficacy of ezetimibe/simvastatin 10/20 mg compared with rosuvastatin 10 mg in high-risk hypercholesterolaemic patients inadequately controlled with prior statin monotherapy – the IN-CROSS study. Int J Clin Pract 2009; 63: 547–559.
 • Robinson JG, Ballantyne CM, Grundy SM et al.: Lipid-altering efficacy and safety of ezetimibe/simvastatin versus atorvastatin in patients with hypercholesterolemia and the metabolic syndrome (from the VYMET study). Am J Cardiol 2009; 103: 1694–1702.
 • Rossebø AB, Pedersen TR, Allen C et al.: Design and baseline characteristics of the Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) study. Am J Cardiol 2007; 99: 970–973
 • McCormack T, Harvey P, Gaunt R et al.; IN-PRACTICE study: Incremental cholesterol reduction with ezetimibe/simvastatin, atorvastatin and rosuvastatin in UK General Practice (INPRACTICE): randomised controlled trial of achievement of Joint British Societies (JBS-2) cholesterol targets. Int J Clin Pract 2010; 64: 1052–1061.
 • Bays HE, Davidson MH, Massaad R et al.: Safety and efficacy of ezetimibe added on to rosuvastatin 5 or 10 mg versus up-titration of rosuvastatin in patients with hypercholesterolemia (the ACTE study). Am J Cardiol 2011; 108: 523–530.
 • Ballantyne CM, Hoogeveen RC, Raya JL et al.; GRAVITY Study Investigators: Efficacy, safety and effect on biomarkers related to cholesterol and lipoprotein metabolism of rosuvastatin 10 or 20 mg plus ezetimibe 10 mg vs. simvastatin 40 or 80 mg plus ezetimibe 10 mg in high-risk patients: results of the GRAVITY randomized study. Atherosclerosis 2014; 232: 86–93.
 • Tsujita K, Sugiyama S, Sumida H et al.; PRECISE-IVUS Investigators: Impact of dual lipid-lowering strategy with ezetimibe and atorvastatin on coronary plaque regression in patients with percutaneous coronary intervention: the multicenter randomized controlled PRECISE-IVUS trial. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 495–507
 • SHARP Collaborative Group: Study of Heart and Renal Protection (SHARP): randomized trial to assess the effects of lowering low-density lipoprotein cholesterol among 9,438 patients with chronic kidney disease. Am Heart J 2010; 160: 785–794.e10.
 • Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP et al.; IMPROVE-IT Investigators: Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2015; 372: 2387–2397.
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego Ezetrol, 10 mg, tabletki, 19.02.2018.
 • van der Graaf A, Cuffie-Jackson C, Vissers MN et al.: Efficacy and safety of coadministration of ezetimibe and simvastatin in adolescents with heterozygous familial hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1421–1429.
 • Zieve F, Wenger NK, Ben-Yehuda O et al.: Safety and efficacy of ezetimibe added to atorvastatin versus up titration of atorvastatin to 40 mg in patients ≥65 years of age (from the ZETia in the ELDerly [ZETELD] study). Am J Cardiol 2010; 105: 656–663.
 • Catapano AL, Graham I, De Backer G et al.; ESC Scientific Document Group: 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016; 37: 2999–3058.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c505ab31-2e28-4049-bd53-dd24e50eacbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.