PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 62-66
Article title

Udar mózgu u 15‑letniej dziewczynki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Stroke at 15‑year‑old girl – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Strokes are one of the most common diseases among adults, but they can also occur among children. There are ischaemic strokes resulting from the occlusion of the vessel and haemorrhagic strokes when it comes to rupture of the vessel wall. Causes and risk factors of strokes are different for adults, but up to half of them remain unexplained. The most common cause in this age group are congenital defects of the heart and circulatory system. Other important risk factors include coagulation disorders, acquired heart disease, vascular dysplasia, autoimmune vasculitis and infections, trauma and metabolic disorders. Symptoms of the disease in a paediatric group are often nonspecific, poorly expressed and therefore they can cause a diagnostic problems. In the thesis one has discussed modern diagnostic methods: both laboratory and imaging, and also recommendations for the treatment, which currently are based on guidelines adopted from the adult population. The paper also presents a case of the 15‑year‑old girl with impaired consciousness, in whom MRI of the head revealed the ischaemic focus in the right frontotemporal region. In the course of medical tests a heart defects: atrial septal defect type II (ASD II), patent foramen ovale (PFO) and atrial septal aneurysm has been recognized. Psychological studies conducted after the incident showed impaired concentration, impaired quality of writing, comprehension, memory and impaired general psychomotor skills.
PL
Udary mózgu należą do najczęstszych schorzeń populacji dorosłych, ale mogą występować również u dzieci. Wyróżniamy udary niedokrwienne, wynikające z okluzji naczynia, oraz krwotoczne, gdy dochodzi do pęknięcia ściany naczynia. Przyczyny udarów i czynniki ryzyka są inne niż u dorosłych, jednak aż w połowie przypadków nie udaje się ich ustalić. Najczęstszą przyczyną w tej grupie wiekowej są wrodzone wady serca i układu krążenia. Inne istotne czynniki ryzyka to zaburzenia układu krzepnięcia, nabyte choroby serca, dysplazje naczyniowe, autoimmunologiczne zapalenia naczyń, a także zakażenia, urazy i zaburzenia metaboliczne. Objawy choroby w grupie pediatrycznej są często niespecyficzne i słabo wyrażone, stąd mogą stanowić problem diagnostyczny. W pracy umówiono współczesne metody diagnostyczne, zarówno obrazowe, jak i laboratoryjne, a także rekomendacje postępowania leczniczego, które aktualnie opierają się na wytycznych opracowanych na populacji dorosłych. W artykule przedstawiono również opis przypadku 15‑letniej dziewczynki z zaburzeniami świadomości, u której w badaniu rezonansu magnetycznego głowy stwierdzono ognisko niedokrwienne w prawej okolicy czołowo‑skroniowej. W toku diagnostycznym rozpoznano u pacjentki wadę serca pod postacią ubytku przedsionkowo‑komorowego typu II (ASD II), przetrwały otwór owalny (PFO) oraz tętniak przegrody międzyprzedsionkowej. Badania psychologiczne przeprowadzone po incydencie wykazały zaburzenia koncentracji, pogorszenie jakości pisma, rozumienia, zapamiętywania oraz pogorszenie ogólnej sprawności psychomotorycznej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
62-66
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Zakład Radiologii Lekarskiej. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska‑Walecka
References
 • 1. The World Health Organization MONICA Project (monitoring trends and determinants in cardiovascular disease): a major international collaboration . WHO MONICA Project Principal Investigators . J . Clin. Epidemiol. 1988; 41: 105-114.
 • 2. Ciccone S., Cappella M., Borgna-Pignatti C.: Ischemic stroke in infants and children: practical management in emergency. Stroke Res. Treat. 2011; 2011: 736965.
 • 3. Pilarska E .: Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa. Neurol. Dziec. 2009; 18: 13-18.
 • 4. Boćkowski L., Sobaniec W: Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe u 12-letniej dziewczynki z anomaliami żył głębokich mózgowia. Opis przypadku. Neurol. Dziec. 2008; 17: 65-69.
 • 5. Roger VL., Go A.S., Lloyd-Jones D.M. i wsp.; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee: Heart disease and stroke statistics - 2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2012; 125: e2-e220.
 • 6. Wijesekara D.S.: Evaluation of strokes in children. Galle Medical Journal 2008; 13: 36-39.
 • 7. Cramer S . C .: Patent foramen ovale and stroke: prognosis and treatment in young adults J Thromb Thrombolysis 2005; 20: 85-91.
 • 8. Pappachan J., Kirkham F.J.: Cerebrovascular disease and stroke. Arch. Dis. Child. 2008; 93: 890-898.
 • 9. Mallick A.A., Ganesan V: Arterial ischemic stroke in children - recent advances. Indian J. Pediatr. 2008; 75: 1149-1157 .
 • 10. Mekitarian Filho E., de Carvalho WB.: Stroke in children. J. Pediatr. (Rio J.) 2009; 85: 469-479.
 • 11. Częstochowska E., Sworczak K.: Hematologiczne aspekty udarów mózgu. Udar Mózgu 2006; 8: 28-32.
 • 12. Roach E.S., Golomb M.R., Adams R. i wsp.: Management of stroke in infants and children: a scientific statement from a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Stroke 2008; 39: 2644-2691.
 • 13. Tsze D.S., Valente J.H.: Pediatric stroke: a review. Emerg. Med. Int. 2011; 2011: 734506.
 • 14. Losurdo G., Giacchino R., Castagnola E. i wsp.: Cerebrovascular disease and varicella in children . Brain Dev. 2006; 28: 366-370.
 • 15. deVeber G., Roach E.S., Riela A.R., Wiznitzer M.: Stroke in children: recognition, treatment, and future directions. Semin. Pediatr. Neurol. 2000; 7: 309-317.
 • 16. Rafay M . F. : Ischaemic stroke in children - overview including an Asian perspective . J . Pak. Med . Assoc . 2008; 58: 384-390.
 • 17. Kopyta I., Marszał E.: Czynniki ryzyka udaru mózgu u dzieci I Wybrane biochemiczne i immunologiczne czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci. Udar Mózgu 2004; 6: 47-55.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4fcd8f8-b320-458a-b408-b71d194a71cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.