PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | XIII | 2 | 82-95
Article title

Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym – wyniki modelowania równań strukturalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Psychological determinants of life satisfaction in retirement age – structural equation modeling
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to analyze the relationship between psychological variables (personality traits and personal resources) and check if their interactions influence life satisfaction in retirement age. The results show that personality traits are directly and indirectly related to life satisfaction. Nevertheless most of determinants of life satisfaction belong to modifiable variables, so they can be optimize to make adaptation to old age more effective.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Pages
82-95
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
References
 • Beehr, T. A. (1986). The process of retirement: a review and recommendations for future investigations. Personnel Psychology, 39, 31-55.
 • Charrow C. B. (2006). Self-efficacy as a predictor of life satisfaction in older adults. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 67 (1-A), 292.
 • Costa, P. T., McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 668-678.
 • Cwalina, W. (2000). Zastosowanie równań strukturalnych w naukach społecznych. www. statsoft.pl
 • DeNeve, K., Cooper, H. (1998). The happy personality: a meta-analisis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
 • Furnham, A. (1991). Work and leisure satisfaction. W: F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.) Subjective well-being. An interdisciplinary perspective (s. 235-259). Oxford: Pergamon Press.
 • Gaul, M., Machowski, A. (1987). Elementy analizy ścieżek. W: J. Brzeziński (red.) Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych (s. 82-112). Warszawa: PWN.
 • Golińska, L. (2003). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia w różnych jego fazach. Nowiny Psychologiczne, 4, 33-46.
 • Hampton, N. Z., Marshall, A. (2000). Culture, gender, self-efficacy, and life satisfaction: a comparison between Americans and Chinese people with spinal cord injuries. Joumal of Rehabilitation, 66 (3), 21-28.
 • Hayes, N., Joseph, S. (2003). Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personality and Indyvidual Differences, 34, 723-727.
 • Headey, B., Wearing, A. (1991). Subjective well-being: a stocks and flows framework. W: F . S track, M. Argyle, N. Schwarz (red.) Subjective well-being. An interdisciplinary perspective (s. 49-76). Oxford: Pergamon Press.
 • Juczyński, Z. (1999). Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Przegląd Psychologiczny, 42 (4), 54-63.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Klonowicz, T. (2001). Discontented people: reactivity and locus of control as determinants of subjective well-being. European Journal of Personality, 15, 29-47.
 • Koniarek, J., Dudek, B., Makowska, Z. (1993). Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC ) A. Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny, 36, 491-502.
 • Langlois, M. W., Cramer, K. M. (2005). The Relationship between Household Composition and Retirement Stress. Guidance & Counseling, 20 (2).
 • Oleś, P. K. (2003). Wykłady z psychologii. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pasik, M. (2006). Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przystosowania do emerytury. W: S . Steuden, M. Marczuk (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 301-312). Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Pasik, M. (2007). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Folia Psychologica, 11, 67-79.
 • Pasik, M. (w druku). Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym. W: L. Golińska (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 • Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osobowość – teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pinquart M., Schindler I. (2007). Changes of Life Satisfaction In the Transition to Retirement: A Latent-Class Approach. Psychology and Aging, 22 (3), 442-455.
 • Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.) Podstawy psychologii zdrowia (s. 103-142). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Reitez, D. C., Mutran, E. J., Fernandez, M. E. (1996). Does retirement hurt well-being? Factors influencing self-esteem and depression among retirees and workers. Gerontologist, 36 (5), 649-656.
 • Seccombe, K., Lee, G. R. (1986). Gender differences in retirement satisfaction and its antecedents. Research on Aging, 8, 426-440.
 • Skrzypińska, K. (2002). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Straś-Romanowska, M. (2000). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 263-292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Swagler M. A., Jome L. R. M. (2005). The effects of personality and acculturation on the adjustment of North American sojourners In Taiwan. Journal of Counseling Psychology, 52, 527-536.
 • Veenhoven, R. (1991). Questions on happiness: classical topics, modern answers, blind spots. W: F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.) Subjective well-being. An interdisciplinary perspective (s. 7-26). Oxford: Pergamon Press.
 • Ward C., Leong C. H., Low M. (2004). Personality and sojourner adjustment: An exploration of the Big Five and the cultural fit proposition. Journal of Cross Cultural Psychology, 3, 137-151.
 • Wu A. S., Tang C. S., Yan E. C. (2005). Post-retirement voluntary work and psychological functioning among older Chinese in Hong Kong. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 20, 27-45.
 • Zając, L. (2002). Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty. W: K. O buchowski (red.) Starość i osobowość (s. 53-112). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 • Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO -FFI Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Zhang L., Leung J. P. (2002). Moderating effects of gender and age on the relationship between self-esteem and life satisfaction in mainland Chinese. International Journal of Psychology, 37 (2), 83-91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4b6cf87-901d-4331-92ac-a25c2727b3ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.