PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 3 | 200-204
Article title

Wieloletnia obserwacja pacjenta po przebytym w okresie noworodkowym pęknięciu nerki z powodu zastawki cewki tylnej

Content
Title variants
EN
The case of kidney rupture caused by posteriori urethral valve and diagnosed in neonatal period – many years of the patient observation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract defects are one of the most common congenital anomalies. As a result of progress in the medical imaging methods and chirurgical procedures with development of endoscopic facilities, early diagnosis and fast management is possible. Therefore we can avoid many complications caused by congenital defects. Congenital hydronephrosis may be due to a variety of causes: an obstruction in ureteropelvic junction, ureterostenosis, kidney duplication, vesicoureteral reflux, posterior urethral valve, prune belly syndrome. Posterior urethral valve is the most common reason for abnormal bladder emptying and occurs in approximately 1 in 5000 live male births. The clinical presentation of posterior urethral valve is variable. As a result of występumechanical obstruction, we can observe bladder hypertrophy, detrusor sphincter dysfunction, vesical diverticula, distension and elongation of the ureters, kidney dysplasia. The mild obstructive syndrome, like voiding disorder or nocturnal enuresis, is caused by “mini valve” type of posterior urethral valve that is characterized by limited functional impairment and upper urinary tract changes. In severely cases pulmonary hypoplasia and oligohydramnios may exhibit as a result of intrauterine renal dysfunction, therefore high perinatal mortality is observed. We describe the case of kidney rupture of the patient with posterior urethral valve, who was diagnosed in neonatal period and underwent chirurgical intervention. During following 17 years, the patient has been under regular control in Department of Pediatrics, Nephrology and Allergology in Military Medical Institute. Blood test and urinary test were constantly controlled and did not revealed any abnormalities, however imaging methods showed smaller injured kidney. Actually injured kidney present irregular echogenicity in ultrasonography, as well as irregular perfusion and accumulation of radiotracer within renal parenchyma, however with the function proportional to its mass in renoscyntygraphy. At the early childhood the boy suffered from nocturnal enuresis but after pharmacological treatment a gradual improvement was observed. Actually the boy is 17 years old and arterial hypertension has been recently diagnosed. Infant’s kidney with the lack of correlation between its mass and child’s weight and with weak protective structure is extremely exposed to injury factors. Depending on the degree of kidney’s injury conservatively or rarely chirurgical treatment is administrated.
PL
Wady układu moczowego należą do najczęstszych wad wrodzonych. W dobie szybkiego rozwoju medycznych technik obrazowych oraz metod operacyjnych, szczególnie w zakresie możliwości endoskopowych, wczesne wykrycie wad pozwala na szybką interwencję w celu niedopuszczenia do rozwoju powikłań przez nie wywołanych. Do najczęstszych wad wodonerczowych należą: wodonercze spowodowane przeszkodą w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym, obwodowe zwężenie moczowodu, zdwojenie nerki, wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, zastawki cewki tylnej, zespół śliwkowatego brzucha. Najczęstszą przyczynę utrudnionego odpływu moczu u chłopców stanowią zastawki cewki tylnej występujące z częstotliwością 1:5000 noworodków. Ich obecność doprowadza w drogach moczowych do przerostu mięśniówki pęcherza moczowego, dysfunkcji mięśnia wypieracza, tworzenia się uchyłków w obrębie ściany pęcherza, poszerzenia i wydłużenia moczowodów, dysplazji nerek. Zastawki cewki tylnej mogą być również przyczyną nieprawidłowego oddawania moczu, np. moczenia nocnego. Najczęściej dotyczy to zastawek o typie mini valve, niepowodujących zmian w górnych drogach moczowych. Do najcięższych konsekwencji wywoływanych przez zastawki cewki tylnej należą małowodzie i niedorozwój układu oddechowego obarczone dużym stopniem śmiertelności. U przedstawionego pacjenta zastawki cewki tylnej były przyczyną pęknięcia lewej nerki w okresie noworodkowym, które wymagało pilnego zaopatrzenia chirurgicznego. Przez kolejne 17 lat chłopiec pozostawał pod okresową opieką naszej Kliniki. W wykonywanych badaniach laboratoryjnych surowicy i moczu nie stwierdzano nieprawidłowości, natomiast w badaniach obrazowych nerka po urazie jest mniejsza, aktualnie z nieprawidłową echogenicznością, scyntygraficznie o niezbyt równomiernym ukrwieniu i miąższowym gromadzeniu znacznika, ale z funkcją zachowaną proporcjonalnie do masy tej nerki. U chłopca przez kilka lat występował problem moczenia nocnego, który ustąpił po leczeniu farmakologicznym. W 17. roku życia stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Nerka dziecięca z uwagi na dużą masę w stosunku do wielkości dziecka i słabe struktury ochronne jest podatna na czynniki urazowe. W zależności od stopnia uszkodzenia nerki po urazie pacjent wymaga leczenia zachowawczego, rzadziej operacyjnego.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
200-204
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Szymkiewicz C.: Urologia dziecięca - podspecjalnosc chirurgii dziecięcej. Pediatria po Dyplomie 200l; 3: 6-17.
 • 2. Szymkiewicz C.: Zastawki cewki tylnej. W: Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 713-724.
 • 3. Jurkiewicz B., Goszczyk A., Rybak D. i wsp.: Wady układu moczowego u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Pediatr. Med. Rodz. 2005; 1: 72-77.
 • 4. Nakayama D.K., Harrison M.R., de Lorimier A.A.: Prognosis of posterior urethral valves presenting at birth. J. Pediatr. Surg. 1986; 21: 43-45.
 • 5. Wiener J.S., Gaca A., Sekula J.: Posterior urethral valve. Adres: http://www.emedicine.com/radio/topic572.htm
 • 6. Jankowski A., Więckowski J.: Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym. Urol. Pol. 1993; 46: 4.
 • 7. Goszczyk A., Jurkiewicz B., Bochniewska V, Błażej J.: Urazy nerek u dzieci - prezentacja przypadków. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3: 195-201.
 • 8. Shariat S.F., Roehrborn C.G., Karakiewicz P.I. i wsp.: Evidence-based validation of the predictive value of the American Association for the Surgery of Trauma kidney injury scale. J. Trauma 2007; 62: 933-939.
 • 9. Borkowski A.: Urazy nerek i narządów moczowo-płciowych. W: Borkowski A. (red.): Urologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999: 90-94.
 • 10. El-Sherbiny M.T, Aboul-Ghar M.E., Hafez A.T i wsp.: Late renal functional and morphological evaluation after non-operative treatment of high-grade renal injuries in children. BJU Int. 2004; 93: 1053-1056.
 • 11. Urbanowicz W., Wolnicki M., Sulisławski J., Mycek R.: Postępowanie i wyniki leczenia w przypadkach urazów nerek u dzieci w latach 1992-2006. Urol. Pol. 2008; 61: 1.
 • 12. Perdzyński W.: Zaburzenia oddawania moczu u dzieci z wadami wrodzonymi układu moczowego. W: Jung A., Żuber J. (red.): Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci. Medpress, Warszawa 1998: 15-34.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4b4f171-51e0-420d-9e8d-fa42bb3890f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.