PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 344–351
Article title

Dolegliwości bólowe kręgosłupa jako choroba cywilizacyjna

Content
Title variants
EN
Back pain as a lifestyle disease
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich latach częstotliwość diagnozowania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa znacząco się zwiększyła. W chwili obecnej zespół dysfunkcyjno-bólowy kręgosłupa staje się chorobą cywilizacyjną, tak jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Problem ten dotyka coraz większej części społeczeństwa. Dolegliwości bólowe dolnego odcinka pleców należą obecnie do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza, w tym lekarza pierwszego kontaktu. W zależności od tego, jaka część jednostki ruchowej kręgosłupa zajęta jest procesem chorobowym, możemy wyróżnić: ból dyskogenny, ból korzeniowy, ból stawów międzywyrostkowych oraz ból mięśniowy. Z reguły trudne jest jednoznaczne ustalenie jego etiologii, najczęściej mamy bowiem do czynienia z sytuacją nakładania się kilku patologii jednocześnie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę zespołów bólowych kręgosłupa oraz na złożoność patomechanizmu tych dolegliwości, ponieważ w zależności od wystąpienia lokalizacji patologii dobierana jest odpowiednia metoda leczenia. Praca opiera się na danych z międzynarodowej, szeroko cytowanej literatury z zakresu dysfunkcji kręgosłupa. Dolegliwości bólowe kręgosłupa zazwyczaj nie są bardzo poważnym schorzeniem i w większości przypadków mogą być leczone zachowawczo. Mimo to problem ten dotyka dużą grupę społeczną i stanowi ogromne obciążenie finansowe dla państwa. Dotyczy to kosztów związanych z procedurami medycznymi, ale przede wszystkim wiąże się z dużą absencją w pracy i wcześniejszym orzekaniem o niezdolności do dalszej aktywności zawodowej.
EN
The frequency in which back pain is diagnosed and treated has markedly increased in the recent years. At present, back pain and dysfunction syndrome is becoming a lifestyle disease, along with hypertension and diabetes. It affects more and more people. Low back pain is currently one of the most common complaints with which patients report to the doctor, including a primary care physician. Depending on the affected part of the spinal motion segment, we can distinguish: discogenic pain, radicular pain, facet joint pain and muscle pain. Unambiguous determination of its aetiology is generally difficult since, usually, several overlapping pathologies are involved. The aim of this paper is to draw attention to the problems associated with back pain and the complexity of its pathomechanism as treatment is adjusted to the site of pathology. This article is based on data from international, broadly cited literature on spinal dysfunctions. Back pain is not usually a very severe condition and can be treated conservatively in most cases. Despite this, it affects a vast number of people and constitutes a considerable financial burden for the state budget. This is associated with costs of medical procedures, but most of all, with absence at work and early opinions of incapacity for work.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
344–351
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Konin, Polska
 • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska; Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Kochman D: Jakość życia. Analiza teoretyczna. Zdrow Publiczne 2007; 117: 242–248.
 • 2. Katz JN: Lumbar disc disorders and low-back pain: socioeconomic factors and consequences. J Bone Joint Surg Am 2006; 88 Suppl 2: 21–24.
 • 3. Rubin DI: Epidemiology and risk factors for spine pain. Neurol Clin 2007; 25: 353–371.
 • 4. Vogt MT, Kwoh CK, Cope DK et al.: Analgesic usage for low back pain: impact on health care costs and service use. Spine (Phila Pa 1976) 2005; 30: 1075–1081.
 • 5. Kraemer J: Choroby krążka międzykręgowego. Przypadki kliniczne, diagnostyka, leczenia, profilaktyka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013: 11–81.
 • 6. Chou R, Qaseem A, Snow V et al.; Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians; American College of Physicians; American Pain Society Low Back Pain Guidelines Panel: Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med 2007; 147: 478–491.
 • 7. Tiedjen K, Müller KM: Pathologie der degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen. Vergleichende röntgenologische und morphologische Befunde. Springer-Verlag, Berlin 2001.
 • 8. Schoene M: Foreword. In: Waddell G (ed.): The Back Pain Revolution. 2nd ed., Churchill Livingstone, Philadelphia 2004: 9–11.
 • 9. Ludwig J, Radke T, Schröder S: Epidemiologie orthopädischer Erkrankungen. Z Orthop 1999; 137: 6–8.
 • 10. Waddell G: The Back Pain Revolution. 2nd ed., Churchill Livingstone, Philadelphia 2004.
 • 11. Fagan A, Moore R, Vernon Roberts B et al.: The innervation of the intervertebral disc: a quantitative analysis. ISSLS; Vancouver 2003: 62.
 • 12. Bogduk N: Klinische Anatomie von Lendenwirbelsäule und Sakrum. Springer-Verlag, Berlin 2000.
 • 13. Narkiewicz O, Moryś J (eds.): Anatomia człowieka. Tom IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 76–82.
 • 14. Nachemson A: Intradiscal measurements of pH in patients with lumbar rhizopathies. Acta Orthop Scand 1969; 40: 23–42.
 • 15. Peng B, Wu W, Hou S et al.: The pathogenesis of discogenic low back pain. J Bone Joint Surg Br 2005; 87: 62–67.
 • 16. Smyth MJ, Wright V: Sciatica and the intervertebral disc; an experimental study. J Bone Joint Surg Am 1958; 40-A: 1401–1418.
 • 17. Mumenthaler M, Stöhr M, Müller-Vahl H (eds.): Läsionen peripherer Nerven und radiculäre Syndrome. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1998.
 • 18. Olmarker K, Myers RR, Kikuchi S et al.: Pathophysiology of nerve root pain in disc herniation and spinal stenosis. In: Herkowitz HN, Dvorak J, Bell G et al. (eds.): The Lumbar Spine. 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 11–30.
 • 19. Gupta R, Rummler L, Steward O: Understanding the biology of compressive neuropathies. Clin Orthop Relat Res 2005; (436): 251–260.
 • 20. Mooney V, Robertson J: The facet syndrome. Clin Orthop Relat Res 1976; (115): 149–156.
 • 21. Ghormley RK: Low back pain with special reference to the articular facets, with presentation of an operative procedure. JAMA 1933; 101: 1773.
 • 22. Jerosch J, Steinleitner W (eds.): Minimal invasive Wirbelsäulen-Intervention. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2005.
 • 23. Mense S: Neurobiologische Grundlagen von Muskelschmerz. Schmerz 1999; 13: 3–17.
 • 24. Baron R, Binder A: Wie neuropathisch ist die Lumboischialgie? Orthopäde 2004; 33: 568–575.
 • 25. Kohlmann T, Schmidt C: Rückenschmerzen in Deutschland. Eine epidemiologische Bestandsaufnahme. Orthopädie und Rheuma 2005; 1: 38–41.
 • 26. Hildebrandt J, Müller G, Pfingsten M (eds.): Lendenwirbelsäule: Ursachen, Diagnostik und Therapie von Rückenschmerzen. Urban & Fischer, München 2005.
 • 27. Boos N, Aebi M (eds.): Spinal Disorders: Fundamentals of Diagnosis and Treatment. Springer-Verlag, Berlin 2008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4ab6f72-0e11-4f91-9969-22a6f5569019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.