PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 3 | 155-160
Article title

A-A-G – potrójna procedura w leczeniu krwotoków podsiatkówkowych zlokalizowanych w obrębie tylnego bieguna towarzyszących aktywnej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Opis serii przypadków

Content
Title variants
EN
A-A-G – a triple procedure in the treatment of subretinal hemorrhages located in the posterior pole, concomitant to the exudative age-related macular degeneration. A case series report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki własne leczenia masywnych krwotoków podsiatkówkowych w obszarze plamkowym z użyciem potrójnej procedury A-A-G, tj. iniekcji leków z grup: (A)ntykoagulant, (A)nty-VEGF podanych do ciała szklistego oraz endotamponady (G)azem rozprężającym. Procedurę wdrożono u 6 osób w okresie 2–14 dni, u 7. osoby terapię rozpoczęto 2 miesią- ce po wystąpieniu nagłej utraty widzenia. Pozycja przymusowa, tj. pochylenie głowy w  dół, była zalecana przez 5 dni po wstrzyknięciu gazu. Średni okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. Poprawę ostrości wzroku uzyskano u 6 osób. Zaobserwowano wystąpienie takich powikłań jak: nawrotowy krwotok podsiatkówkowy w wyniku przedarcia nabłonka barwnikowego oraz odwarstwienie siatkówki 4 tygodnie po wdrożeniu potrójnej procedury.
EN
Presentation of the author’s own results in the treatment of case series of massive subretinal hemorrhages associated with the exudative form of age-related macular degeneration, using a triple procedure of A-A-G-injections of (A) nticoagulants and (A)nti-VEGF, injected into the vitreous cavity, followed by endotamponade with expansile (G)as. The procedure was implemented in 6 patients (6 eyes) between day 2 and day 14 from the moment of sudden loss of vision and appearance of the hemorrhage. In one case, the therapy was implemented 2 months after the sudden loss of vision, because of the presence of a “fresh“ subretinal hemorrhage. Prone position was recommended for the next 5 days after treatment initiation. The average observation time was 12 months. Effects of visual improvement and hemorrhage absorption were observed in 6 patients (6 eyes). In one eye, a recurrent hemorrhage associated with RPE rupture occurred during the observation time. Retinal detachment that required surgical intervention was observed in one eye 4 weeks after the introduction of the triple procedure.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
155-160
Physical description
Contributors
  • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
  • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
References
  • 1. Kucharczyk J, Sikorski BŁ. Atlas diagnostyki i terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wrocław, Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2017: 1-8.
  • 2. Driscoll S, Garg SJ. Managing Submacular Hemorrhage. Rev Ophthalmol, Jan 2014: 40-45.
  • 3. Abboud M, Benzerroug M, Milazzo S. Treatment of macular hematoma complicating AMD by vitrectomy, subretinal r-TPA injection, intravitreal injection of bevacizumab combined with gas tamponade: Report of 4 cases. J Fr Ophtalmol 2017; 40(2): 133-137.
  • 4. Miniewicz J, Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, et al. Leczenie krwotoków podsiatkówkowych w  okolicy plamki doszklistkowymi iniekcjami rekombinowanego aktywatora plazminogenu, sześciofluorku siarki oraz ranibizumabu – doniesienie wstępne. Klin Oczna 2015; 117(3): 165-168.
  • 5. Meyer CH, Scholl HP, Eter N, et al. Combined treatment of acute subretinal haemorrhages with intravitreal recombined tissue plasminogen activator, expansile gas and bevacizumab: a retrospective pilot study. Acta Ophthalmol 2008; 86: 490-494.
  • 6. Fujikawa M, Sawada O, Miyake T, et al. Comparison of pneumatic displacement for submacular hemorrhages with gas alone and gas plus tissue plasminogen activator. Retina 2013; 33(9): 1908-1914.
  • 7. de Silva SR, Bindra MS. Early treatment of acute submacular haemorrhage secondary to wet AMD using intravitreal tissue plasminogen activator, C3F8, and an anti-VEGF agent. Eye (Lond). 2016; 30(7): 952-957.
  • 8. Czajka M, Pecold K. Zastosowanie enzymów w chirurgii witreoretinalnej. Klin Oczna 2002; 104(1): 59-62.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c48bbdae-43d3-4895-b0c0-b5f169f5ddeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.