PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 4 | 36-43
Article title

Acute coronary syndrome associated with NIGRO protocol in anal cancer.

Content
Title variants
PL
Ostry zespół wieńcowy związany z protokołem NIGRO w przebiegu raka odbytu.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
5-fluorouracil (5-FU) cardiotoxicity is not a common, but with potentially deleterious effects on the patient condition. In this paper we present the case of an 53-year-old woman undergone local resection for localized anal cancer and then she was treated with NIGRO protocol. 48 hours after the end of 5-FU i.v. administration an acute coronary syndrome was developed. The electrocardiogram showed hyperacute T waves in all leads except for V1 and aVL that showed negative T waves in combination with chest pain and diaphoresis promptly resolved after sublingual isosorbide dinitrate. A subsequent coronary angiography was performed and normal coronary arteries were shown. The potential causes and the treatment are being discussing.
PL
Kardiotoksyczność 5-fluorouracylu (5-FU) nie jest powszechna, lecz może wykazywać niekorzystny wpływ na stan pacjenta. W artykule przedstawiono przypadek 53-letniej kobiety, która przeszła miejscową resekcję z powodu zlokalizowanego raka odbytu, a następnie była leczona protokołem NIGRO. 48 godzin po zakończeniu dożylnej podaży 5-FU wystąpił ostry zespół wieńcowy. Elektrokardiogram pokazał hiperostre załamki T we wszystkich odprowadzeniach, z wyjątkiem odprowadzeń V1 i aVL, wraz z ujemnymi załamkami T. Wystąpił także ból w klatce piersiowej, który ustąpił po podjęzykowym diazotanie izosorbidu. Wykonano kolejną angiografię wieńcową i ukazano prawidłowe tętnice wieńcowe. Dyskutowane są potencjalne przyczyny i leczenie przypadku.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
36-43
Physical description
Contributors
  • U.O. di Cardiologia, Ospedale degli Infermi, AUSL Romagna, Faenza (RA), Italy
  • U.O. di Cardiologia, Ospedale degli Infermi, AUSL Romagna, Faenza (RA), Italy
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c47dab90-7b40-4247-8d8d-e2197b3d45dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.