PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 96–101
Article title

Retinopatia nadciśnieniowa IV stopnia u 13-letniej dziewczynki jako ciężkie powikłanie nerkopochodnego nadciśnienia tętniczego

Content
Title variants
EN
Grade 4 hypertensive retinopathy in a 13-year-old girl as a serious complication of nephrogenic hypertension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 13-letniej dziewczynki z rozpoznanym 9 lat wcześniej, lecz nieregularnie leczonym nadciśnieniem tętniczym, która została przyjęta na oddział okulistyki z powodu utrzymującego się od około miesiąca pogorszenia widzenia obojgiem oczu. Najlepiej skorygowana ostrość wzroku pacjentki wynosiła 0,05 w oku prawym i 0,2 w oku lewym. Na podstawie obrazu dna oka oraz bardzo wysokich wartości ciśnienia tętniczego (220/130 mm Hg) rozpoznano retinopatię nadciśnieniową IV stopnia. Dziewczynka została przekazana w trybie pilnym na oddział nefrologii w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Po zastosowaniu intensywnego leczenia hipotensyjnego i obniżeniu ciśnienia tętniczego uzyskano nieznaczną poprawę ostrości wzroku. Opis tego przypadku stanowi dowód na to, jak ważna jest okresowa kontrola ciśnienia tętniczego u dzieci oraz jak poważne mogą być konsekwencje okulistyczne nieleczonego nadciśnienia tętniczego.
EN
The paper presents a case of a 13-year-old girl admitted to the Department of Ophthalmology due to bilateral vision deterioration persisting for about one month, who 9 years earlier was diagnosed and irregularly treated for hypertension. Her best-corrected visual acuity was 0.05 for the right and 0.2 for the left eye. Grade 4 hypertensive retinopathy was diagnosed based on the appearance of the fundus of the eye and significantly increased blood pressure (220/130 mm Hg). The girl was urgently referred to the Department of Nephrology for further diagnosis and treatment. Intensive antihypertensive treatment and reduction of blood pressure led to minor improvement in visual acuity. This case report emphasises the significance of periodic blood pressure monitoring in children as well as shows how serious the ophthalmological consequences of untreated hypertension can be.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
96–101
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska; Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, Polska
 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, Polska
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska
 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, Polska
References
 • 1. Amritanshu K, Kumar A, Pathak A et al.: Prevalence and risk factors associated with hypertension in children and adolescents. Pediatric Oncall 2015; 12: Art #34.
 • 2. Sorof JM, Lai D, Turner J et al.: Overweight, ethnicity, and the prevalence of hypertension in school-aged children. Pediatrics 2004; 113: 475–482.
 • 3. Viera AJ, Neutze DM: Diagnosis of secondary hypertension: an age-based approach. Am Fam Physician 2010; 82: 1471–1478.
 • 4. Kański JJ, Bowling B: Okulistyka kliniczna. IV ed., Edra Urban & Partner, Wrocław 2013.
 • 5. Krenc Z: Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 237–244.
 • 6. Foster BJ, Ali H, Mamber S et al.: Prevalence and severity of hypertensive retinopathy in children. Clin Pediatr (Phila) 2009; 48: 926–930.
 • 7. Daniels SR, Lipman MJ, Burke MJ et al.: Determinants of retinal vascular abnormalities in children and adolescents with essential hypertension. J Hum Hypertens 1993; 7: 223–228.
 • 8. Widecka K: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – coraz większy problem medyczny. Choroby Serca i Naczyń 2004; 1: 89–96.
 • 9. Nguyen M, Mitsnefes M: Evaluation of hypertension by the general pediatrician. Curr Opin Pediatr 2007; 19: 165–169.
 • 10. Wong TY, Mitchell P: Hypertensive retinopathy. N Engl J Med 2004; 351: 2310–2317.
 • 11. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK et al.; European Society of Hypertension: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009; 27: 1719–1742.
 • 12. Hansen ML, Gunn PW, Kaelber DC: Underdiagnosis of hypertension in children and adolescents. JAMA 2007; 298: 874–879.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4284281-691c-4318-a34c-62409e711e68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.