PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | XVII | 1 | 79-90
Article title

Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Content
Title variants
EN
Models of functioning of a family with a disabled child
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a new model of functioning of a family with a disabled child. The family is treated according to the systemic approach taking into regard the interactions and relations between its members as well as a broader environmental context (Minuchin, 1975, Hinde, 1988, van Geert, 1990). The model proposed encompasses the six fundamental dimensions of family functioning, including those of subjectivity and plasticity. The model can be applied in analyses of families with a disabled as well as a fully fit child.
Year
Volume
Issue
1
Pages
79-90
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UKW Bydgoszcz
 • Instytut Psychologii UAM Poznań
References
 • Argyle, M. (1991). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 • Barnhill, L. (1979). Healthy family systems. The Family Coordinator, 94-100.
 • Birch, A., Malim, T. (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bossard, J. (1953). Parent and child. Philadelphia: University of Pennsylvania.
 • Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Gałkowski, T. (1979). Dzieci specjalnej troski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Geert van, P. (1990). The structure of family interaction. Roczniki Socjologii Rodziny, 1, 165-190.
 • Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Hinde, R., Stevenson-Hinde, J. (red.) (1988). Relationships within families. Mutual influences. Oxford: Clarendon Press.
 • Klein, D., White, J. (1996). Family theories. An introduction. London: Sage Publications.
 • Kościelska, M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP.
 • Lewin, K. (1954). Behavior and development as a function of total situation. W: L. Carmichael (red.), Manual of Child Psychology (s. 918-970). New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Wprowadzenie. W: H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt (s. 7-13). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Liberska, H. Matuszewska, M. (2011). Model rodziny z dzieckiem niepelnosprawnym. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwosci i ograniczenia rozwoju (s. 41-66). Warszawa: Difin.
 • Minuchin, P. (1975). Family and family therapy. Harvard University Press.
 • Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
 • Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Obuchowska, I. (1981). Dynamika nerwic. Warszawa: PWN.
 • Obuchowska, I. (1995). Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 212-251). Warszawa: WSiP.
 • Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (red.) (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rembowski, J. (1980). Rodzina jako system powiązań. W: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 127-142). Warszawa: PWN.
 • Rostowska, T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Twardowski, A. (1995). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych.. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Warszawa: WSiP.
 • Tyszkowa, M. (red.) (1990). Rodzina a rozwój jednostki. Poznań: Grant CPBP 09.02.
 • Whitaker, C.A., Bumberry, W.M. (1988). Dancing with the family: A symbolic-experimental approach. New York: Brunner-Mazel.
 • Zawadzki, B. (1959). Wykłady z psychopatologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c40a5f02-b013-4294-b4ab-6788724f51f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.