PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 3 | 125-130
Article title

Wpływ aktywności fizycznej na wyniki badań posturograficznych u osób zdrowych

Content
Title variants
EN
Effect of physical activity on posturography in healthy subjects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Sprawny układ równowagi zapewnia ciału utrzymanie pozycji w przestrzeni. W jego skład wchodzą: układu przedsionkowy, narządu wzroku oraz czucia głębokiego. Dokładnie przeprowadzony wywiad może dostarczyć cennych informacji ułatwiających postawienie diagnozy, a także pozwolić na zaplanowanie leczenia i rehabilitacji. Posturografia jest badaniem rejestrującym i analizującym przemieszczenia rzutu środka ciężkości ciała na platformie stabilometrycznej; zwana jest również obiektywną próbą Romberga. Można ją przeprowadzać w różnych wariantach, w tym z oczami otwartymi i zamkniętymi. Cel pracy. Ocena wpływu aktywności fizycznej na funkcję układu równowagi u studentów fizjoterapii w oparciu o analizę wyników badań posturograficznych. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 zdrowych studentów w wieku od 21 do 26 lat, w tym 50 kobiet i 10 mężczyzn. Na podstawie wyników wypełnianej ankiety, badanych podzielono na dwie grupy – studentów aktywnych (n=36) i studentów nieaktywnych sportowo (n=24). Badanie polegało na dokonaniu dwóch trzydziestosekundowych pomiarów równowagi testowanej osoby, z oczami otwartymi i zamkniętymi. Wyniki. Większość ocenianych parametrów okazała się lepsza u osób aktywnych fizycznie, sugerując, że aktywność sportowa może wspomagać pracę układu równowagi i sprawność odruchów przedsionkowo-rdzeniowych. Wnioski. Regularna aktywność fizyczna, budowanie lepszej stabilizacji centralnej oraz doskonalenie reakcji równoważnych poprzez wysiłek fizyczny może przekładać się na sprawność układu równowagi.
EN
Introduction. Balance is the ability to provide the body with a position in space. The balance system consists of the vestibular organ, organ of vision and proprioception. A thorough anamnesis can provide valuable information to help diagnose and plan treatment and rehabilitation. Posturography is an examination registering and analysing the displacement of the center of gravity projection on the stabilometric platform, also called the objective test of Romberg. It can be carried out in different variants, eg with open or closed eyes. Aim. Assessment of the influence of physical activity on balance functions in physiotherapy students based on the analysis of posturographic results in this group. Material and methods. The study group comprised 60 healthy students aged 21 to 26 including 50 women and 10 men. Based on the results of the questionnaire, the respondents were divided into two groups – physically active students (n=36) and students with limited physical activity (n=24). The study consisted of performing two thirty-second measurements of the balance of the test subject, first with the eyes open and then closed. Results. Most of the evaluated parameters proved to be better in sporty individuals, suggesting that sports activity supports balance and the performance of spino-vestibular reflex. Conclusions. Regular physical activity, building a better central stabilization, and improving equivalent responses through physical activity, translate directly into proportion to the efficiency of the balance system.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
125-130
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinka Otolaryngologii, Instytut – Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Klinka Otolaryngologii, Instytut – Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
References
 • 1. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55(3): 102-9.
 • 2. Held-Ziółkowska M. Równowaga statyczna i dynamiczna ciała. Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi. Magazyn Otorynolaryngologiczny 2006; 5(2): 39-46.
 • 3. Pietkiewicz P. Anatomia i fizjologia układu równowagi. W: Olszewski i wsp. Fizjoterapia w otolaryngologii dla studentów fizjoterapii. α-medica press, Bielsko-Biała 2005; 94-8.
 • 4. Traczyk WZ. Fizjologia człowieka w zarysie. Wydanie VIII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; 125, 159.
 • 5. Ignasiak Z. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008; 235, 239-42.
 • 6. Kubiczek-Jagielska M, Tacikowska G. Diagnostyka i  leczenie zawrotów głowy. Materiały szkoleniowe Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002.
 • 7. Ocetkiewicz T, Skalska A, Grodzicki T. Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej – ocena powtarzalności metody. Gerontol Pol 2006; 14(1): 144-8.
 • 8. Zamysłowska-Szmytke E, Śliwińska-Kowalska M. Badania układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy. Otorynolaryngologia 2012; 11(4): 139-45.
 • 9. Janczewski G. Reakcje oczopląsowe (okoruchowe). (w) Janczewski G, Latkowski B (red.). Otoneurologia. Tom I. Bel Corp, Warszawa 1998: 175-80.
 • 10. Litwin T, Członkowska A. Zawroty głowy w praktyce neurologa – diagnostyka i leczenie. Pol Prz Neurol 2008; 4: 78-86.
 • 11. Olejarz P, Olchowik G. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2011; 10(3): 103-10.
 • 12. Strzecha M, Knapik H, Baranowski P, Pasiak J, Pękala A. Współbieżny pomiar stabilności kończyn dolnych w badaniach równowagi. (w) Zdrowie dobrem społecznym. Murawow I, Nowak A (red.). WSNSiT, Radom 2010, str. 133-140.
 • 13. Kielnar R, Mraz M, Mraz M, Oleksy Ł, Dębiec-Bąk A, Chantsoulis M. Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilności u osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii. Acta Bio-Optica Inform Med 2009; 3(15): 226-9.
 • 14. Michalska W, Szwereda K, Michnik R, Jlrkojć J, Rycerski W. Analiza zmian wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami w obrębie kończyny dolnej przed i po rehabilitacji. Aktualne Problemy Biomcchaniki 2007; 1: 145-52.
 • 15. Faraldo-García A, Santos-Pérez S, Labella-Caballero T, SotoVarela A. Influence of Gender on the Sensory Organisation Test and the Limits of Stability in Healthy Subjects. Acta Otorrinolaringol Esp 2011; 62(5): 333-38.
 • 16. Akkaya N, Doğanlar N, Çelik E, Aysşe SE, Akkaya S, Güngör HR, Şahin F. Test-retest reliability of Tetrax® Static Posturography System in young adults with low physical activity level. Int J Sports Phys Ther 2015; 10(6): 893-900.
 • 17. Wojciechowska-Maszkowska B. Stabilność postawy ciała osób w różnym wieku. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2007: 2-11, 80-2.
 • 18. Strzecha M, Knapik H, Baranowski P, Pasiak J. Stabilność i symetria obciążania kończyn dolnych w badaniu dwuplatformową wagą stabilograficzną. (w) Czynniki ryzyka i profilaktyka w walce i zdrowie i dobrostan. Mosiewicz J (red.). NeuroCentrum, Lublin 2008: 167-80.
 • 19. Day L, Fildes B, Gordon I, Fitzharris M, Flamer H, Lord S. Randomised factorial trial of falls prevention among older people living in their own homes. BMJ 2002; 325(7356): 128.
 • 20. Coubard OA, Ferrufino L, Nonaka T, Zelada O, Bril B, Dietrich G. One month of contemporary dance modulates fractal posture in aging. Frontiers in Aging Neuroscience 2014; 6(17): 1-12.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c3a70ea1-fe85-4b88-8b7f-fc71df2e2962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.