PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 80-82
Article title

Aliskiren – pierwszy przedstawiciel nowej grupy leków hipotensyjnych

Content
Title variants
EN
Aliskiren – first in the new class of antihypertensives
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aliskiren is the first in a new class of antihypertensives – the direct renin inhibitors. It took a long time to discover it, mainly because of difficulties with creating an oral form with good bioavailability. It has been approved for the treatment of primary hypertension in United States and Europe in 2007. It provides good blood pressure efficacy, has good tolerability and small amount of undesirable side effects. Blocking renin, it prevents conversion of angiotensinogen to angiotensin I. First clinical trials concerning its use alone or in combination with ACEI or ARB give hope for greater reduction in blood pressure and more renal and cardiovascular protection that provided by ACEIs and ARBs. The ongoing clinical trial programme ASPIRE HIGHER will investigate the potential of aliskiren in improvement of renal and cardiovascular protection. Preliminary results are very promising. Aliskiren diminishes plasma renin activity from 50 to 80% in hypertensive patients after oral administration. It diminishes systolic and diastolic blood pressure. After single dose the effect of the drug lasts for 24 hours. Whole therapeutic effect is observed after two weeks.
PL
Aliskiren jest pierwszym przedstawicielem nowej grupy leków hipotensyjnych – bezpośrednich inhibitorów reniny. Badania nad jego powstaniem trwały długo, głównie z powodu trudności z uzyskaniem preparatu o dobrej biodostępności formy doustnej. W 2007 roku został dopuszczony do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej. Jest skutecznym lekiem hipotensyjnym, o małej liczbie działań ubocznych i dobrej tolerancji. Blokując reninę, zapobiega konwersji angiotensynogenu do angiotensyny I. Pierwsze badania kliniczne z jego wykorzystaniem dają nadzieję na addytywny efekt hipotensyjny i nefro- oraz kardioprotekcyjny, w przypadku połączenia go z inhibitorami konwertazy (ACEI) lub antagonistami receptora dla angiotensyny II (ARB). Podobnego efektu nie wykazano dla połączenia tycw dwóch grup leków. Największym, trwającym właśnie badaniem nad wykorzystaniem aliskirenu w udoskonaleniu nefro- i kardioprotekcji jest badanie ASPIRE HIGHER. Obejmuje ono ponad 35 tysięcy chorych, z planowanym okresem leczenia ponad 6 lat, i ma na celu sprawdzenie potencjalnej wyższości leku w zakresie działania nefroprotekcyjnego w porównaniu z ACEI i ARB. Wstępne wyniki wskazują na jego duży potencjał kardio- i nefroprotekcyjny. Po podaniu doustnym u chorych z nadciśnieniem zmniejsza on aktywność reninową osocza z 50 do 80%. Lek obniża wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a działanie pojedynczej dawki utrzymuje się przez 24 godziny. Pełne działanie terapeutyczne osiąga po dwóch tygodniach.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
80-82
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Korzeniewska-Rybicka I.: Aliskiren - dla niego stworzono firmę farmaceutyczną. Medical Tribune 2009; 1: 48.
 • 2. Materek I., Kapusta P., Moczulski D.: Szczepionka - przyszłość leczenia nadciśnienia tętniczego. Terapia 2008; 7-8: 71-75.
 • 3. Staessen J.A., Li Y., Richart T: Oral renin inhibitors. Lancet 2006; 368: 1449-1456.
 • 4. Kompendium Medycyny Praktycznej. Indeks Leków 2009: 86.
 • 5. Parving H.H., Brenner B.M., McMurray J.J. i wsp.: Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-Renal Endpoints (ALTITUDE): rationale and study design. Nephrol. Dial. Transplant. 2009; 24: 1663-1671.
 • 6. McMurray J.J.V, Pitt B., Latini R. i wsp.; Aliskiren Observation of Heart Failure Treatment (ALOFT) Investigators: Effects of the oral direct renin inhibitor aliskiren in patients with symptomatic heart failure. Circulation: Heart Failure 2008; 1: 17-24.
 • 7. ONTARGET Investigators; Yusuf S., Teo K.K., Pogue J. i wsp.: Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1547-1559.
 • 8. Andersen K., Weinberger M.H., Egan B. i wsp.: Comparative efficacy and safety of aliskiren, an oral direct renin inhibitor, and ramipril in hypertension: a 6-month, randomized, double-blind trial. J. Hypertens. 2008; 26: 589-599.
 • 9. Solomon S.D., Appelbaum E., Manning WJ. i wsp.; Aliskiren in Left Ventricular Hypertrophy (ALLAY) Trial Investigators: Effect of the direct renin inhibitor aliskiren, the angiotensin receptor blocker losartan, or both on left ventricular mass in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy. Circulation 2009; 119: 530-537.
 • 10. Oparil S., Yarows S.A., Patel S. i wsp.: Efficacy and safety of combined use of aliskiren and valsartan in patients with hypertension: a randomised, double-blind trial. Lancet 2007; 370: 221-229.
 • 11. Schmieder R.E.: Aliskiren: BP control and emerging renal protection potential. Wykład w trakcie World Congress of Nephrology, Mediolan, 22-26 maja 2009 r.
 • 12. Parving H.H., Mauer M., Ritz E.: Diabetic nephropathy. W: Brenner B.M. (red.): Brenner and Rector’s The Kidney. Wyd. 8, WB. Saunders, Philadelphia 2008: 1265-1298.
 • 13. Gaede P., Lund-Andersen H., Parving H.H., Pedersen O.: Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 580-591.
 • 14. Parving H.H.: Aliskiren: clinical evidence for moving renal protection beyond ACEIs and ARBs. Wykład w trakcie World Congress of Nephrology, Mediolan, 22-26 maja 2009 r.
 • 15. Parving H.H., Persson F., Lewis J.B. i wsp.; AVOID Study Investigators: Aliskiren combined with losartan in type 2 diabetes and nephropathy. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 2433-2446.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c399c458-6097-4c39-8766-8686cbeaac22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.