PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 4 | 413–417
Article title

Zaburzenia snu w autyzmie

Content
Title variants
EN
Sleep disorders in autism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych i stanowią wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Objawy obserwowane są od wczesnego dzieciństwa, co przekłada się na konieczność właściwego szkolenia lekarzy pediatrów. Badania ujawniają wieloczynnikową etiologię zaburzeń, co utrudnia poszukiwania jednoznacznej przyczyny autyzmu, a w konsekwencji – opracowanie odpowiedniego leczenia. Coraz więcej uwagi poświęca się badaniom zaburzeń towarzyszących, takich jak zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzenia odżywiania, tiki, padaczka, agresja i autoagresja czy zaburzenia snu. Szacuje się, że problem zaburzeń rytmów okołodobowych (mowa tu głównie o bezsenności, lękach nocnych, koszmarach sennych, wczesnym wybudzaniu i wzmożonej senności w ciągu dnia) dotyczy 50–80% dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tej grupie pacjentów częściej obserwuje się trudności z koncentracją, obniżoną sprawność intelektualną, zaburzenia zachowania, a także problemy z efektywną terapią napadów padaczkowych. Badania wskazują na wieloczynnikową etiologię nieprawidłowości w strukturze snu, obejmującą zaburzenia funkcjonowania neurotransmiterów i gospodarki hormonalnej, przede wszystkim melatoniny i kortyzolu, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego czy nieprawidłowe nawyki związane z higieną snu. Wśród pacjentów, u których wdrożono terapię zaburzeń rytmów okołodobowych, odnotowano redukcję zaburzeń zachowania, agresji i autoagresji oraz poprawę pamięci i koncentracji. Obiecujące wyniki uzyskano w badaniach, w których przeprowadzono psychoedukację i szkolenie rodziców w celu wdrożenia dobrych nawyków dotyczących przygotowań do snu. W trakcie wizyt diagnostycznych należy ustalić, czy u pacjenta występują nieprawidłowości związane ze snem. Rozpowszechnienie omawianego problemu w populacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego wpływ na codzienne funkcjonowanie jednoznacznie wskazują na konieczność ustalenia właściwych form oddziaływań – zarówno pozafarmakologicznych, jak i farmakologicznych – w toku dalszych badań.
EN
Autism spectrum disorder is among the most prevalent neurodevelopmental disorders and represent both a diagnostic and therapeutic challenge. Since symptoms of autism spectrum disorder appear early in childhood, there is a need for appropriate paediatrician training. Studies reveal the multifactorial aetiology of the disorders, which hinders the identification of a definite cause of autism and, consequently, the development of appropriate treatment modality. Growing attention is currently given to studies of conditions co-occurring with autism spectrum disorder, including attention deficit hyperactivity disorder, eating disorders, tics, epilepsy, aggression and self-aggression or sleep disorders. It is estimated that circadian rhythm abnormalities (primarily insomnia, night terrors, nightmares, early waking and excessive daytime somnolence) affect 50–80% of children with autism spectrum disorder. The group of patients with autism spectrum disorder shows a higher prevalence of difficulties with concentration, an impaired intellectual capacity and problems with effective therapy of epileptic seizures. Studies point to the multifactorial aetiology of sleep structure abnormalities including neurotransmitter dysfunction and imbalance of hormones (mainly melatonin and cortisol), gastrointestinal disorders or inadequate sleep hygiene habits. Following the introduction of treatment of circadian rhythm abnormalities a lower prevalence of behavioural disorders, aggression and self-aggression, together with an improvement in memory and concentration, have been noted. Also, promising results have been obtained in studies involving psychoeducation and training of parents in the development of good bedtime routines. Inquiring about the presence of sleep disturbances in patients is always necessary during diagnostic appointments. The prevalence of the problem in the population of children and adolescents with autism spectrum disorder – and its impact on daily functioning – clearly indicate the need to establish appropriate non-pharmacological and pharmacological approaches in the course of further research.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
413–417
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Adams HL, Matson JL, Cervantes PE et al.: The relationship between autism symptom severity and sleep problems: should bidirectionality be considered? Res Autism Spectr Disord 2014; 8: 193–199.
 • Cortesi F, Giannotti F, Ivanenko A et al.: Sleep in children with autistic spectrum disorder. Sleep Med 2010; 11: 659–664.
 • Gail Williams P, Sears LL, Allard A: Sleep problems in children with autism. J Sleep Res 2004; 13: 265–268.
 • Giannotti F, Cortesi F, Vagnoni C et al.: Polysomnographic characteristics in regressed and nonregressed autistic children [abstract]. Sleep 2007; 30: A73.
 • Goldman SE, McGrew S, Johnson KP et al.: Sleep is associated with problem behaviors in children and adolescents with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord 2011; 5: 1223–1229.
 • Goldman SE, Richdale AL, Clemons T et al.: Parental sleep concerns in autism spectrum disorders: variations from childhood to adolescence. J Autism Dev Disord 2012; 42: 531–538.
 • Goldman SE, Surdyka K, Cuevas R et al.: Defining the sleep phenotype in children with autism. Dev Neuropsychol 2009; 34: 560–573.
 • Handen BL, Sahl R, Hardan AY: Guanfacine in children with autism and/or intellectual disabilities. J Dev Behav Pediatr 2008; 29: 303–308.
 • Hering E, Epstein R, Elroy S et al.: Sleep patterns in autistic children. J Autism Dev Disord 1999; 29: 143–147.
 • Hoban TF: Rhythmic movement disorder in children. CNS Spectr 2003; 8: 135–138.
 • Hodge D, Carollo TM, Lewin M et al.: Sleep patterns in children with and without autism spectrum disorders: developmental comparisons. Res Dev Disabil 2014; 35: 1631–1638.
 • Hoffman CD, Sweeney DP, Gilliam JE et al.: Sleep problems in children with autism and in typically developing children. Focus Autism Other Dev Disabl 2006; 21: 146–152.
 • Jan JE, Freeman RD, Fast DK: Melatonin treatment of sleep-wake cycle disorders in children and adolescents. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 491–500.
 • Jan JE, Reiter RJ, Bax MCO et al.: Long-term sleep disturbances in children: a cause of neuronal loss. Eur J Paediatr Neurol 2010; 14: 380–390.
 • Johnson CR, Smith T, DeMand A et al.: Exploring sleep quality of young children with autism spectrum disorder and disruptive behaviors. Sleep Med 2018; 44: 61–66.
 • Klukowski M, Wasilewska J, Lebensztejn D: Sleep and gastrointestinal disturbances in autism spectrum disorder in children. Dev Period Med 2015; 19: 157–161.
 • Kotagal S, Broomall E: Sleep in children with autism spectrum disorder. Pediatr Neurol 2012; 47: 242–251.
 • Krakowiak P, Goodlin-Jones B, Hertz-Picciotto I et al.: Sleep problems in children with autism spectrum disorders, developmental delays, and typical development: a population-based study. J Sleep Res 2008; 17: 197–206.
 • Kulman G, Lissoni P, Rovelli F et al.: Evidence of pineal endocrine hypofunction in autistic children. Neuro Endocrinol Lett 2000; 21: 31–34. Limoges E, Mottron L, Bolduc C et al.: Atypical sleep architecture and the autism phenotype. Brain 2005; 128: 1049–1061.
 • Laberge L, Tremblay RE, Vitaro F et al.: Development of parasomnias from childhood to early adolescence. Pediatrics 2000; 106: 67–74.
 • Malow B, Adkins KW, McGrew SG et al.: Melatonin for sleep in children with autism: a controlled trial examining dose, tolerability, and outcomes. J Autism Dev Disord 2012; 42: 1729–1737.
 • Malow BA, Adkins KW, Reynolds A et al.: Parent-based sleep education for children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2014; 44: 216–228.
 • May T, Cornish K, Conduit R et al.: Sleep in high-functioning children with autism: longitudinal developmental change and associations with behavior problems. Behav Sleep Med 2015; 13: 2–18.
 • Mayes SD, Calhoun SL: Variables related to sleep problems in children with autism. Res Autism Spectr Disord 2009; 3: 931–941.
 • McCauley JL, Olson LM, Delahanty R et al.: A linkage disequilibrium map of the 1-Mb 15q12 GABAA receptor subunit cluster and association to autism. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2004; 131B: 51–59.
 • Melke J, Goubran Botros H, Chaste P et al.: Abnormal melatonin synthesis in autism spectrum disorders. Mol Psychiatry 2008; 13: 90–98.
 • Miano S, Bruni O, Elia M et al.: Sleep in children with autistic spectrum disorder: a questionnaire and polysomnographic study. Sleep Med 2007; 9: 64–70.
 • Nicholas B, Rudrasingham V, Nash S et al.: Association of Per1 and Npas2 with autistic disorder: support for the clock genes/social timing hypothesis. Mol Psychiatry 2007; 12: 581–592.
 • Owens JA, Spirito A, McGuinn M: The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep 2000; 23: 1043–1051.
 • Richdale AL, Prior MR: The sleep/wake rhythm in children with autism. Eur Child Adolesc Psychiatry 1995; 4: 175–186.
 • Richdale A, Wiggs L: Behavioral approaches to the treatment of sleep problems in children with developmental disorders: what is the state of the art? Int J Behav Consult Ther 2005; 1: 165–190.
 • Rzepecka H, McKenzie K, McClure I et al.: Sleep, anxiety and challenging behaviour in children with intellectual disability and/or autism spectrum disorder. Res Dev Disabil 2011; 32: 2758–2766.
 • Schreck KA, Mulick JA: Parental report of sleep problems in children with autism. J Autism Dev Disord 2000; 30: 127–135.
 • Schreck KA, Mulick JA, Smith AF: Sleep problems as possible predictors of intensified symptoms of autism. Res Dev Disabil 2004; 25: 57–66.
 • Seltzer MM, Shattuck P, Abbeduto L et al.: Trajectory of development in adolescents and adults with autism. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2004; 10: 234–247.
 • Sivertsen B, Posserud MB, Gillberg C et al.: Sleep problems in children with autism spectrum problems: a longitudinal population-based study. Autism 2012; 16: 139–150.
 • Taylor MA, Schreck KA, Mulick JA: Sleep disruption as a correlate to cognitive and adaptive behavior problems in autism spectrum disorders. Res Dev Disabil 2012; 33: 1408–1417.
 • Troost PW, Lahuis BE, Steenhuis MP et al.: Long-term effects of risperidone in children with autism spectrum disorders: a placebo discontinuation study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005; 44: 1137–1144.
 • Wimpory D, Nicholas B, Nash S: Social timing, clock genes and autism: a new hypothesis. J Intellect Disabil Res 2002; 46: 352–358.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c3719029-4f9f-46a5-9b5d-4e18de596b89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.