PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 49 | 131–147
Article title

Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część II: Wybrane nerwy obwodowe kończyny górnej

Content
Title variants
EN
Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part II: Peripheral nerves of the upper limb
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The ultrasonographic examination is frequently used for imaging peripheral nerves.
It serves to supplement the physical examination, electromyography, and magnetic resonance
imaging. As in the case of other USG imaging studies, the examination of peripheral
nerves is non-invasive, well-tolerated by patients, and relatively inexpensive. Part I of
this article series described in detail the characteristic USG picture of peripheral nerves
and the proper examination technique, following the example of the median nerve. This
nerve is among the most often examined peripheral nerves of the upper limb. This part
presents describes the normal anatomy and ultrasound picture of the remaining large
nerve branches in the upper extremity and neck – the spinal accessory nerve, the brachial
plexus, the suprascapular, axillary, musculocutaneous, radial and ulnar nerves. Their
normal anatomy and ultrasonographic appearance have been described, including the
division into individual branches. For each of them, specific reference points have been
presented, to facilitate the location of the set trunk and its further monitoring. Sites for
the application of the ultrasonographic probe at each reference point have been indicated.
In the case of the ulnar nerve, the dynamic component of the examination was
emphasized. The text is illustrated with images of probe positioning, diagrams of the normal
course of the nerves as well as a series of ultrasonographic pictures of normal nerves
of the upper limb. This article aims to serve as a guide in the ultrasound examination of
the peripheral nerves of the upper extremity. It should be remembered that a thorough
knowledge of the area’s topographic anatomy is required for this type of examination.
PL
Badanie ultrasonograficzne jest obecnie powszechnie stosowaną metodą obrazowania
nerwów obwodowych. Metoda ta stanowi uzupełnienie badania klinicznego, elektromiografii
oraz badania metodą rezonansu magnetycznego. Podobnie jak w przypadku
innych rodzajów badań ultrasonograficznych, diagnostyka nerwów obwodowych jest
nieinwazyjna, dobrze tolerowana przez pacjentów i względnie tania. Charakterystyczny
obraz ultrasonograficzny nerwów obwodowych oraz technika badania ultrasonograficznego
zostały szczegółowo omówione w pierwszej części pracy na przykładzie nerwu
pośrodkowego. Nerw ten należy do najczęściej ocenianych w badaniu ultrasonograficznym
nerwów obwodowych kończyny górnej. Drugą część artykułu poświęcono anatomii
prawidłowej i ultrasonograficznej pozostałych dużych pni nerwowych kończyny górnej
i szyi, tj. nerwu dodatkowego, splotu barkowego, nerwu nadłopatkowego, pachowego,
mięśniowo-skórnego, promieniowego oraz łokciowego. Omówiono anatomię prawidłową
i ultrasonograficzną pni oraz podziały nerwów na poszczególne gałęzie. Wyszczególniono
dla każdego z nich punkty referencyjne, pomagające w lokalizacji pnia oraz dalszym
jego śledzeniu. Przedstawiono miejsca przyłożenia głowicy ultrasonograficznej w każdym
punkcie referencyjnym. W przypadku nerwu łokciowego zwrócono uwagę na element
oceny dynamicznej. Załączono dokumentację zdjęciową przyłożeń głowicy, schematy
anatomiczne przebiegu nerwów oraz szereg obrazów ultrasonograficznych prawidłowych
nerwów kończyny górnej. Artykuł został napisany z myślą o stworzeniu swego rodzaju
przewodnika nt. techniki badania nerwów prawidłowych kończyny górnej. Nie należy
jednak zapominać, iż warunkiem przeprowadzenia takiego badania jest znajomość anatomii
topograficznej.
Discipline
Publisher

Year
Volume
12
Issue
49
Pages
131–147
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
References
 • 1. Marhofer P: Zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. Medmedia, Warszawa 2010.
 • 2. Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K: Prometeusz. Atlas anatomii człowieka. MedPharm, Wrocław 2009.
 • 3. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Tom 5, PZWL, Warszawa 1989.
 • 4. Abrahams P, Marks JS, Hutchings R: McMinn’s Color Atlas of Human Anatomy. Mosby, London 2003.
 • 5. Radek A, Zapałowicz K: Atlas anatomii splotu ramiennego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2005.
 • 6. Gray H: Anatomy Descriptive and Applied. Longman’s, Green and CO, London 1935.
 • 7. Di Giacomo G, Pouliart G, Costantini N, Vita A, de Eds A: Atlas of Functional Schoulder Anatomy. Springer, Milan 2008.
 • 8. Nawrot P: Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej. PZWL, Warszawa 2009.
 • 9. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom 1, Medipage, Warszawa 2009.
 • 10. Hadzic A, Vloka JD: Blokady nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. Medipage, Warszawa 2008.
 • 11. Felten DL, Józefowicz R, Netter FH: Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c3334c50-e7a2-4dec-8818-396258550fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.