PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 4 | 256-264
Article title

Współistnienie złośliwego mieszanego mezodermalnego guza macicy i raka piersi – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Coexistence of mixed malignant mesodermal uterine tumour and breast cancer – case report and review of the literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Mesodermal mixed malignant tumours (MMMT) are the rare neoplasms of postmenopausal women, with extremely poor prognosis. They constitute about 1-2% of all gynaecological malignancies and about 2-5% of uterine corpus malignancies. Due to rare frequency, the exact knowledge about their characteristics is difficult. Therefore, the treatment is based on the treatment methods used in endometrial cancer. For most authors, because of their clinical course, they are treated as more aggressive endometrial carcinomas. In the literature, there were described a lot of cases of endometrial cancer and MMMT development after the chronic therapy with tamoxifen, due to breast cancer, but rare data suggest the possibility of coexistence of the two above neoplasms, without the previous therapy with tamoxifen. In this paper, we present the case of woman, aged 78, with tumour mixtus mesodermalis malignus corporis uteri, coexistent with breast cancer, and unilateral lymph nodes metastases, coming from the uterine tumour, with no previous therapy. In the literature we did not meet any case of breast cancer, coexistent with MMMT with the axillary lymph node metastases of MMMT component.
PL
Złośliwe mieszane guzy mezodermalne (MMMT) macicy to rzadkie nowotwory o bardzo agresywnym przebiegu, występujące u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Stanowią 1-2% wszystkich nowotworów narządów płciowych kobiecych i 2-5% nowotworów trzonu macicy. Ze względu na niezbyt częste występowanie dokładne poznanie charakterystyki tych nowotworów jest utrudnione. Wobec powyższego, sposób postępowania jest oparty na schematach postępowania w raku trzonu macicy. Przez większość autorów, z uwagi na przebieg kliniczny, są one traktowane jako raki endometrium o agresywniejszym przebiegu. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków występowania raka endometrium, jak również MMMT po przewlekłej terapii tamoksyfenem z powodu raka piersi, natomiast nieliczne dane wskazują na możliwość współwystępowania obu nowotworów bez uprzedniej terapii. W pracy przedstawiono przypadek 78-letniej kobiety, u której stwierdzono guza złośliwego mieszanego mezodermalnego trzonu macicy oraz raka piersi z jednoczesnym występowaniem przerzutów do węzłów chłonnych po stronie zdiagnozowanego raka piersi, pochodzących z guza macicy. Nie spotkano natomiast opisu przypadku współwystępowania MMMT i raka piersi z przerzutami MMMT do pachowych węzłów chłonnych.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
256-264
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
author
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
References
 • 1. Tsekeris P., Dimou S.: Synchronous endometrial carcinosarcoma and breast carcinoma: a case report. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2000; 21: 309-310.
 • 2. Amant F., Cadron I., Fuso L. i wsp.: Endometrial carcinosarcomas have a different prognosis and pattern of spread compared to high-risk epithelial endometrial cancer. Gynecol. Oncol. 2005; 98: 274-280.
 • 3. Mc Cluggage WG.: Uterine carcinosarcomas (malignant mixed Mullerian tumours) are metaplastic carcinomas. Int. J. Gynecol. Cancer 2002; 12: 687-690.
 • 4. Mc Cluggage WG.: Malignant biphasic uterine tumours: carcinosarcoma or metaplastic carcinomas? J. Clin. Pathol. 2002; 55: 321-325.
 • 5. Bitterman P., Byungkyu C., Kurman R.J.: The significance of epithelial differentiation in mixed mesodermal tumours of the uterus. A clinicopathologic and immunohistochem-ical study. Am. J. Surg. Pathol. 1990; 14: 317-38.
 • 6. Sreenan J.J., Hart W.R.: Carcinosarcomas of the female genital tract. A pathologic study of 29 metastatic tumours: further evidence for the dominant role of epithelial component and the conversion theory of histogenesis. Am. J. Surg. Pathol. 1995; 19: 666-674.
 • 7. Melilli GA, Nappi L., Carriero C. i wsp.: Malignant mixed mullerian tumour of ovary: report of four cases. Eur. J. Gynecol. Oncol. 2001; 22: 67-69.
 • 8. Wolfson A., Brady M., Mannel R. i wsp.: A Gynecologic Oncology Group Randomized Trial of Whole Abdominal Irradiation (WAI) vs Cisplatin-Ifosfamide+Mesna (CIM) in optimally debulked Stage I-IV Carcinosarcoma (CS) of the uterus. Proceedings from the 42nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO). June 2006, Atlanta, GA. Abstract #5001.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c305469d-6898-460f-a2b9-e0ec2ea53486
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.