PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 7 | 2 | 18-22
Article title

Sposoby spędzania czasu wolnego przez tarnowskich nauczycieli wychowania fizycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Ways of spending free time by teachers of physical education in Tarnów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego przez nauczycieli wychowania fizycznego uczących w szkołach tarnowskich. Materiał i metody: Badania były zrealizowane w 2018 roku wśród 30 nauczycieli w przedziale wiekowym 30–50 lat, uczących wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Tarnowie, biorących udział w warsztatach tematycznych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a do uzyskania niezbędnych informacji i danych zastosowano technikę ankietowania. Wyniki: Badani nauczyciele wf najczęściej spędzają czas wolny aktywnie poza domem, a najchętniej w gronie rodzinnym oraz znajomych. Największą popularnością wśród badanych cieszył się sport i to bez względu na płeć. Wyraźne zróżnicowanie międzypłciowe odnotowano w zakresie form spędzania czasu wolnego, zainteresowań i hobby. Wnioski: Zdecydowana większość badanych nauczycieli wf spędza czas wolny aktywnie, głównie interesując się sportem. Kobiety częściej zainteresowane są zdrowiem i urodą, a mężczyźni filmem i muzyką, motoryzacją oraz majsterkowaniem.
EN
Aim of the study: The aim of the work was to conduct research in the field of interests and their impact on spending free time by physical education teachers teaching at schools in Tarnów. Material and methods: The research was carried out in 2018 among 30 teachers in the 30–50 age group, teaching physical education in primary schools, junior high schools and upper secondary schools in Tarnow, taking part in thematic workshops. The research was carried out by means of a diagnostic survey, and a survey technique was used to obtain the necessary information and data. Results: The surveyed PE teachers most often spend their free time actively outside home, and most preferably with the family and friends. Sport was the most popular choice among respondents, regardless of gender. Clear gender differences were noted in the areas of spending free time, interests and hobbies. Conclusions: The vast majority of PE teachers surveyed spend their free time actively, mainly interested in sport. Women are more interested in health and beauty, and men in film and music, motorization and DIY.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
18-22
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • [1] Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa
 • [2] Gaworecki, W. W. (2000). Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • [3] Samujło, M. A. (2016). Zarządzanie czasem przez nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXV, z. 3, 295–303.
 • [4] Woźniewicz-Dobrzyńska, M. (2011). Aktywność rekreacyjna kobiet w kształtowaniu stylu życia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (78) Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji), 241–256.
 • [5] Klasińska, B. (2011). Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(18), 139–149.
 • [6] Siciński, A. (2002). Styl życia, kultura, wybór – szkice. IFiS PAN, Warszawa.
 • [7] Bylok, F. (2011). „Zdrowy” styl życia jako determinanta zachowań konsumentów. Ekonomiczne Problemy Usług, 241–256.
 • [8] Cymbała, A., Kięczkowska, J., Bednarek, M. (2012). Zainteresowania oraz formy spędzania wolnego czasu uczniów klasy II liceum. Prace Studenckich Kół Naukowych, 15, 163–172.
 • [9] Madejski, E., Kumorek, A. (2014). Aktywność fizyczna nauczycieli wychowania fizycznego w świetle wybranych uwarunkowań. [w:] Człowiekwzdrowiuichorobie. Red. E. Barnaś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s.427-439.
 • [10] Rabiasz, R., Kwilosz, E., Moskal-Szybka, M. (2014). Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(49), 29–32.
 • [11] Lewartowicz, U. (2014). Jeszcze nie senior i już nie młodzież –przyczynek do dyskusji o zainteresowaniach i potrzebach kulturalnych dorosłych. Dyskursy Młodych Andragogów, Uniwersytet Zielonogórski, 15, 173–183.
 • [12] Durka, G. (2011). Rodzina a czas wolny. [w:] Wychowanie w rodzinie. Wspłczesna rodzina w sytuacji zmiany. Red. E. Jurczyk-Romanowska i L. Albański, PSW Jelenia Góra, Tom III, 39–52.
 • [13] Pawłowski, R. (2005). Miejsce wypoczynku aktywnego fizycznie wśród form zagospodarowania czasu wolnego studentów Kielc. Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, VOL.LX, SUPPL. XVI, 275–278.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c2d1a9f6-6157-4c08-99bc-515498bb715c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.