PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 275-282
Article title

Ostra biegunka u dzieci

Content
Title variants
EN
Acute diarrhea in paediatric patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Acute diarrhea is one of the most frequent problems faced by paediatricians. While it usually takes a benign clinical course, on a global scale is still remains one of the leading causes of infantile mortality and is a frequent indication for hospitalisation. Many children are affected, mainly during their first 3 years of life. The commonest type of paediatric acute diarrhea is infective – viral or bacterial (or caused by intoxication by bacterial exotoxins). Rare causes thereof include protozoons, fungi and parasites. The aim of this paper is to review diagnostic and therapeutic approach to paediatric acute diarrhea, based on ESPGHAN and ESPEN 2008 guidelines. Clinical course of acute diarrhea depends mainly on its aetiology. The usual cause of severe diarrhea is rotaviral infection. The principal clinical problem in this setting is dehydration. Its severity is an important prognostic factor and determines the therapeutic approach. First-line treatment includes rehydration by oral route using oral hydrating and hypoosmotic agents. Principles of intravenous rehydration are also discussed. In mild or moderate dehydration, following a brief (4-6 hours) course of intensive rehydration, children should return to their premorbid dietary habits. In most cases, acute infectious diarrhea (both viral and bacterial) resolves spontaneously and does not require, apart from rehydration, any other treatment. The paper presents current ESPGHAN and ESPEN recommendations concerning additional pharmacotherapy and preventive measures.
PL
Ostra biegunka należy do najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się pediatra. Mimo że jest to choroba o zwykle łagodnym przebiegu, w skali światowej wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn śmiertelności i jest częstą przyczyną hospitalizacji. Choruje na nią wiele dzieci, zwłaszcza w ciągu pierwszych 3 lat życia. Najczęstszy rodzaj ostrej biegunki u dzieci stanowi biegunka infekcyjna – wirusowa i bakteryjna (lub spowodowana zatruciem egzotoksynami bakterii), rzadziej jest ona wynikiem infekcji wywołanej przez pierwotniaki, grzyby, pasożyty. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postępowania diagnostycznego i leczniczego w ostrej biegunce u dzieci w oparciu o wytyczne ESPGHAN i ESPEN (2008 r.). Przebieg kliniczny zależy głównie od etiologii – najczęstszą przyczyną biegunki o ciężkim przebiegu są zakażenia rotawirusowe. Głównym objawem klinicznym ostrej biegunki jest odwodnienie, jego stopień nasilenia ma charakter rokowniczy i determinuje wybór postępowania. Leczeniem pierwszego wyboru jest nawadnianie doustne za pomocą doustnych płynów nawadniających (DPN) hipoosmolarnych. W poniższym artykule rozszerzono zasady nawadniania dożylnego. W przypadku lekkiego lub umiarkowanego odwodnienia po krótkim (około 4-6-godzinnym) okresie intensywnego nawadniania dzieci powinny być żywione tak jak przed zachorowaniem. W większości przypadków ostra biegunka infekcyjna (zarówno wirusowa, jak i bakteryjna) ustępuje samoistnie i nie wymaga, poza nawadnianiem, dodatkowego leczenia. W pracy przedstawiono aktualne stanowisko ESPGHAN i ESPEN dotyczące dodatkowego postępowania farmakologicznego oraz profilaktyki.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
275-282
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
References
 • 1. Socha J., Książyk J.: Zasady leczenia ostrych biegunek u dzieci. Przegl. Ped. 1986; 16: 87-91.
 • 2. Guandalini S.: Acute diarrhea. Chapter 9. W: Walker A., Goulet O., Kleinman R.E. i wsp. (red.): Pediatric Gastrointestinal Disease. Wyd. 4, BC Decker, Hamilton Ontario, 2004.
 • 3. Guarino A., Albano F., Ashkenazi S. i wsp., Expert Working Group: The ESPGHAN/ESPID guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2008; 46: 81-122.
 • 4. Albano F., Bruzzese E., Bella A. i wsp.: Rotavirus and not age determines gastroenteritis severity in children: a hospital-based study. Eur. J. Pediatr. 2007; 166: 241-247.
 • 5. Colomba C., De Grazia S., Giammanco G.M. i wsp.: Viral gastroenteritis in children hospitalized in Sicily, Italy. Eur. J. Clin. Microbiol. Inf. Dis. 2006; 25: 570-575.
 • 6. Forbes D., Ee L., Camer-Pesci P., Ward P.B.: Faecal candida and diarrhoea. Arch. Dis. Child. 2001; 84: 328-331.
 • 7. Szajewska H., Mrukowicz J.: Zasady postępowania w ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci. Pediatr. Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żywienie Dziecka 2005; 7: 45-51.
 • 8. King C.K., Glass R., Bresee J.S., Duggan C.; Centers for Disease Control and Prevention: Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm. Rep. 2003; 52 (RR-16): 1-16.
 • 9. Uhnoo I., Olding-Stenkvist E., Kreuger A.: Clinical features of acute gastroenteritis associated with rotavirus, enteric adenoviruses, and bacteria. Arch. Dis. Child. 1986; 61: 732-738.
 • 10. Conway S.P., Philips R.R., Panday S.: Admission to hospital with gastroenteritis. Arch. Dis. Child. 1990; 65: 579-584.
 • 11. Elliott E.J., Backhouse J.A., Leach J.W: Preadmission management of acute gastroenteritis. J. Paediatr. Child Health 1996; 32: 18-21.
 • 12. Pickering L.K., Bartlett A.V, Reves R.R. i wsp.: Asymptomatic excretion of rotavirus before and after rotavirus diarrhea in children in day centers. J. Pediatr. 1988; 112: 361-365.
 • 13. Książyk J.: Leczenie ostrej biegunki u dzieci za pomocą doustnych płynów nawadniających. Ped. Pol. 1983; 58: 115-119.
 • 14. El-Mougi M., Hendawi A., Koura H. i wsp.: Efficacy of standard glucose-based and reduced-osmolarity maltodextrin-based oral rehydration solutions: effect of sugar malabsorption. Bull. World Health Organ. 1996; 74: 471-477.
 • 15. Fonseca B.K., Holdgate A., Craig J.C.: Enteral vs. intravenous rehydration therapy for children with gastroenteritis. A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2004; 158: 483-490.
 • 16. Hahn S., Kim J., Garner P.: Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration due to diarrhoea in children: systematic review. BMJ 2001; 323: 81-85.
 • 17. Książyk J.: Nawadnianie dożylne w ostrej biegunce u dzieci. Część I. Założenia teoretyczne. Wiad. Lek. 1992; 45: 540-543.
 • 18. Książyk J.: Nawadnianie dożylne w ostrej biegunce u dzieci. Część II. Doświadczenia kliniczne. Wiad. Lek. 1992; 45: 543-546.
 • 19. Fonseca B.K., Holdgate A., Craig J.C.: Enteral vs. intravenous rehydration therapy for children with gastroenteritis. A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2004; 158: 483-490.
 • 20. Szajewska H., Mrukowicz J.: Approach to the child with acute diarrhea. W: Guandalini S.: Textbook of pediatric gastroenterology and nutrition. Taylor & Francis Group, 2004.
 • 21. ESPGHAN Committee on Nutrition: Soy protein infant formulae and follow-on formulae. A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 42: 352-361.
 • 22. Heyman M.B., Committee on Nutrition: Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics 2006; 118: 1279-1286.
 • 23. El-Mougi M., Hendawi A., Koura H. i wsp.: Efficacy of standard glucose-based and reduced-osmolarity maltodextrin-based oral rehydration solutions: effect of sugar malabsorption. Bull. WHO 1996; 74: 471-477.
 • 24. King C.K., Glass R., Bresee J.S., Duggan C.: Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. Morb. Mort. Weekly Rep. 2003; 52 (RR-16): 1-16.
 • 25. Allen S.J., Okoko B., Martinez E. i wsp.: Probiotics for treating infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (4): CD003048.
 • 26. Huang J.S., Bousvaros A., Lee J.W i wsp.: Efficacy of probiotic use in acute diarrhea in children: a metaanalysis. Dig. Dis. Sci. 2002; 47: 2625-2634.
 • 27. Szajewska H., Mrukowicz J.: Probiotics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and children: a systematic review of published randomized, double-blind, placebo controlled trials. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001; 33: 17-25.
 • 28. Szajewska H., Skórka A., Dylag M.: Meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute diarrhoea in children. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 25: 257-264.
 • 29. Szajewska H., Skórka A., Ruszczyński M., Gieruszczak-Białek D.: Lactobacillus GG for treating acute diarrhea in children. A meta-analysis of randomized controlled trials. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 25: 871-888.
 • 30. World Health Organization: The treatment of diarrhea. A manual for physicians and other senior health workers. World Health Organization, Geneva, Switzerland 2003. Adres: http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_ FCH_CAH_03.7.pdf.
 • 31. DeCamp L.R., Byerley J.S., Doshi N., Steiner M.J.: Use of antiemetic agents in acute gastroenteritis: a systematic review and meta-analysis. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2008; 162: 858-865.
 • 32. Szajewska H., Dziechciarz P, Mrukowicz J.: Metaanalysis: Smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 23: 217-227.
 • 33. Salazar-Lindo E., Santisteban-Ponce J., Chea-Woo E. i wsp.: Racecadotril in the treatment of acute watety diarrhea in children. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 463-467.
 • 34. AAP. Prevention of rotavirus disease: guidelines for use of rotavirus vaccine. Pediatrics 2007; 119: 171-182.
 • 35. Parashar U.D., Alexander J.P, Glass R.I.; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep. 2006; 55 (RR-12): 1-13.
 • 36. Goveia M.G., Rodriguez Z.M., Dallas M.J. i wsp.: Safety and efficacy of the pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine in healthy premature infants. Pediatr. Infect. Dis. J. 2007; 26: 1099-1104.
 • 37. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (z dnia 5.12.2008 r.). Dz.U. nr 234, poz. 1570.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c2ce2f7a-dd40-45c0-9368-9054dac2035d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.