Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 3 | 308–323

Article title

Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa –założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Artykuł prezentuje założenia teoretyczne oraz empiryczną weryfikację modelu doświadczania bezpieczeństwa. Teoretyczny model opisuje przedstawiane zjawisko za pomocą dwóch aspektów: poczucia oraz refleksji nad bezpieczeństwem. Pierwszy aspekt dotyczy emocjonalnego odczuwania stanu bezpieczeństwa, drugi zaś uwzględniania bezpieczeństwa w ocenianiu sytuacji życiowej. Empiryczna weryfikacja została przeprowadzona za pomocą Kwestionariusza doświadczania bezpieczeństwa (KDB). Jego psychometryczne właściwości zostały opracowane na grupie 949 osób w wieku od 18 do 63 lat. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie dwuwymiarowej struktury modelu doświadczania bezpieczeństwa na poziomie empirycznym, wykazują także wystarczający poziom rzetelności oraz trafności opracowanego narzędzia do prowadzenia badań.

Year

Volume

Issue

3

Pages

308–323

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-c29dde76-3dd6-4c15-9e60-c1587705b14f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.