PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 337–339
Article title

A rare foreign body in the nasal cavity

Content
Title variants
PL
Rzadki przypadek ciała obcego w jamie nosowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nasal foreign bodies are a common occurrence in children and are relatively easy to be removed in an outpatient setting. Depending on the type and location, special precaution needs to be taken especially in cases involving a battery or an impacted foreign body in the nostril. Although the removal procedure usually can be safely conducted in a clinic, general anaesthesia is sometimes required, especially if the foreign body is corrosive or the child is uncooperative to prevent further complications either from the procedure or the foreign body itself. We present a case of a 2-year-old boy, who presented with persistent nasal discharge of 2 week-duration. A rare type of foreign body which is a metal spring, was found in the right nostril. The spring was successfully removed under general anaesthesia without any local complications.
PL
Ciała obce w jamie nosowej są częstym zjawiskiem u dzieci i stosunkowo łatwo je usunąć w warunkach ambulatoryjnych. W zależności od rodzaju i umiejscowienia ciała obcego szczególną ostrożność należy zachować wobec baterii lub ciała obcego uwięzionego w nozdrzu. Choć ciało obce można zazwyczaj bezpiecznie usunąć w przychodni, niekiedy konieczne jest zastosowanie znieczulenia, zwłaszcza w przypadku możliwej korozji ciała obcego oraz u pacjentów niewspółpracujących, co ma celu uniknięcie powikłań związanych zarówno z zabiegiem, jak i z samą obecnością ciała obcego. W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z utrzymującą się od dwóch tygodni obecnością wydzieliny nosowej. W prawym nozdrzu stwierdzono obecność metalowej sprężyny, stanowiącej rzadki rodzaj ciała obcego. Przedmiot z powodzeniem usunięto w warunkach znieczulenia ogólnego, bez powikłań miejscowych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
337–339
Physical description
Contributors
 • Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia; Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
References
 • 1. Chiun KC, Tang IP, Tan TY et al.: Review of ear, nose and throat foreign bodies in Sarawak General Hospital. A five year experience. Med J Malaysia 2012; 67: 17–20.
 • 2. Cetinkaya EA, Arslan İB, Cukurova İ: Nasal foreign bodies in children: types, locations, complications and removal. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79: 1881–1885.
 • 3. Alfonso K, Younes A: The eight year nasal foreign body: a case report. Inter J Otorhinolaryngology 2015; 2: 2.
 • 4. Yaroko AA, Baharudin A: Patterns of nasal foreign body in northeast Malaysia: a five-year experience. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015; 132: 257–259.
 • 5. Kiger JR, Brenkert TE, Losek JD: Nasal foreign body removal in children. Pediatr Emerg Care 2008; 24: 785–792.
 • 6. Mangussi-Gomes J, Andrade JS, Matos RC et al.: ENT foreign bodies: profile of the cases seen at a tertiary hospital emergency care unit. Braz J Otorhinolaryngol 2013; 79: 699–703.
 • 7. Abou-Elfadl M, Horra A, Abada RL et al.: Nasal foreign bodies: results of a study of 260 cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015; 132: 343–346.
 • 8. Ngo A, Ng KC, Sim TP: Otorhinolaryngeal foreign bodies in children presenting to the emergency department. Singapore Med J 2005; 46: 172–178.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c28cfd3e-4cb3-47dc-af72-24ae70526965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.