PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 421-427
Article title

Dynamiczne zawężanie drogi odpływu z lewej komory: niedoceniona przyczyna hipotensji i niestabilności hemodynamicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Dynamic left ventricular outflow tract obstruction: underestimated cause of hypotension and hemodynamic instability
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Left ventricular outflow tract obstruction, which is typically associated with hypertrophic cardiomyopathy, is the third most frequent cause of unexplained hypotension. This underestimated problem may temporarily accompany various diseases (it is found in even <1% of patients with no tangible cardiac disease) and clinical situations (hypovolemia, general anesthesia). It is currently assumed that left ventricular outflow tract obstruction is a dynamic phenomenon, the occurrence of which requires the coexistence of predisposing anatomic factors and a physiological condition that induces it. The diagnosis of left ventricular outflow tract obstruction should entail immediate implementation of the therapy to eliminate the factors that can potentially intensify the obstruction. Echocardiography is the basic modality in the diagnosis and treatment of left ventricular outflow tract obstruction. This paper presents four patients in whom the immediate implementation of bedside echocardiography enabled a rapid diagnosis of left ventricular outflow tract obstruction and implementation of proper treatment.
PL
Zawężanie drogi odpływu z lewej komory, kojarzone tradycyjnie z kardiomiopatią przerostową, jest trzecią co do częstości przyczyną niewyjaśnionej hipotensji. Ten niedoceniany problem może występować przejściowo w różnych jednostkach chorobowych (dotyczy nawet <1% pacjentów bez uchwytnej choroby serca) oraz sytuacjach klinicznych (hipowolemia, znieczulenie ogólne). Obecnie przyjmuje się, że zawężanie drogi odpływu z lewej komory to zjawisko dynamiczne, do którego wystąpienia konieczne jest współistnienie predysponujących czynników anatomicznych i wywołującego to zjawisko stanu fizjologicznego. Rozpoznanie zawężania drogi odpływu z lewej komory powinno prowadzić do natychmiastowego wdrożenia ukierunkowanej terapii i wyeliminowania czynników potencjalnie nasilających zawężanie. Podstawową rolę zarówno w diagnostyce zawężania drogi odpływu z lewej komory, jak i prowadzeniu leczenia odgrywa badanie echokardiograficzne. W niniejszej pracy przedstawiono opis czterech przypadków, w których natychmiastowe zastosowanie przyłóżkowego badania echokardiograficznego umożliwiło postawienie szybkiego rozpoznania zawężania drogi odpływu z lewej komory i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
59
Pages
421-427
Physical description
Contributors
  • The Department of Interventional Cardiology, Central Admission Unit, John Paul 2nd Hospital in Cracow, Poland, Prądnicka 80, 31-202 Cracow, Poland, tel.: 504 299 382
References
  • 1. Luckner G, Margreiter J, Jochberger S, Mayr V, Luger T, Voelckel W et al.: Systolic anterior motion of the mitral valve with left ventricular outflow tract obstruction: three cases of acute perioperative hypotension in noncardiac surgery. Anesth Analg 2005; 100: 1594–1598.
  • 2. Luckie M, Khattar RS: Systolic anterior motion of the mitral valve – beyond hyperthrophic cardiomyopathy. Heart 2008; 1383–1385.
  • 3. Ibrahim M, Rao C, Ashrafian H, Chaudhry U, Darzi A, Athanasiou T: Modern management of systolic anterior motion of the mitral valve. Eur J Cardiothorac Surg 2012; 41: 1260–1270.
  • 4. Swinne JC, Shapiro EJ, Jamart J, Fleg J: Age-associated changes in left ventricular outflow tract geometry in normal subjects. Am J Cardiol 1996; 78: 1070–1073.
  • 5. Said SM, Schaff HV, Suri RM, Greason KL, Dearani JA, Nishimura RA: Bulging subaortic septum: an important risk factor for systolic anterior motion after mitral valve repair. Ann Thorac Surg 2011; 91: 1427–1432.
  • 6. Maslow AD, Regan MM, Hearing JM, Johnson RG, Levine RA: Echocardiographic predictors of left ventricular outflow tract obstruction and systolic anterior motion of the mitral valve after mitral valve reconstruction for myxomatous valve disease. J Am Coll Cardiol 1999; 34: 2096–2104.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c215f975-6351-4a17-94c0-6856ab7f6d5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.