Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 1 |

Article title

Trends in use of opioids for non-cancer pain conditions 2000–2005 in Commercial and Medicaid insurance plans: The TROUP study

Title variants

PL
Trendy w stosowaniu opioidów w schorzeniach nienowotworowych przebiegających z bólem w latach 2000–2005 w planach ubezpieczeniowych Medicaid i komercyjnych – badanie TROUP

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opioidy często są przepisywane w schorzeniach nienowotworowych przebiegających z bólem (SNPB), ale nie prowadzono dużych badań obserwacyjnych dotyczących bieżącej praktyki klinicznej, a oceniających sposoby stosowania opiodów w dłuższych okresach. Badanie TROUP (Trends and Risks of Opioid Use for Pain) przedstawia trendy leczenia opioidami schorzeń nienowotworowych w dwóch odrębnych populacjach. Jedną z nich stanowi ogólnonarodowa populacja ubezpieczona komercyjnie (dane programu ubezpieczeniowego HealthCore), a drugą – populacja stanu objęta ubezpieczeniem finansowanym ze środków publicznych (Arkansas Medicaid) – obie obserwowane przez sześć lat (2000–2005). Obserwowaliśmy osoby z czterema najczęstszymi SNPB: bólem stawów, bólem krzyża, bólem szyi i bólem głowy oraz osobami zakażonymi HIV lub mającymi AIDS. Odsetki osób, u których rozpoznawano SNPB i osób otrzymujących z tego powodu opioidy zwiększały się w sposób liniowy w obu grupach, przy czym grupa Medicaid rozpoczynała od większych odsetków, a w grupie HealthCore odsetki te rosły szybciej. Odsetek osób włączonych do badania, u których rozpoznano SNPB zwiększał się (HealtCore – 33%, Medicaid – 9%), podobnie jak proporcja osób z rozpoznaniem SPNB, które otrzymywały opioidy (HealthCore – 58%, Medicaid – 29%). Skumulowana roczna dawka opioidów (w miligramach równoważnej dawki morfiny) otrzymywana przez pacjentów z SNPB leczonych opioidami zwiększyła się (HealthCore – 38%, Medicaid – 37%), raczej z powodu większej liczby dni, w których pacjenci otrzymywali lek niż większej dobowej dawki opioidów. Stosowanie opioidów krótkodziałających z grupy II Drug Enforcement Administration Schedule zwiększało się najszybciej, zarówno w zakresie odsetka pacjentów z SNPB, którzy otrzymywali opioidy (HealthCore – 54%, Medicaid – 38%) jak i skumulowanej dawki rocznej (HealthCore – 95%, Medicaid – 191%). Trendy te pojawiły się bez żadnej istotnej zmiany w chorobowości SNPB w populacji, ani bez żadnych nowych danych na temat skuteczności długotrwałego leczenia opioidami – w związku z tym prawdopodobnie przedstawiają one szeroko zakrojoną zmianę filozofii leczenia opioidami.
EN
Opioids are widely prescribed for non-cancer pain conditions (NCPC), but there have been no large observational studies in actual clinical practice assessing patterns of opioid use over extended periods of time. The TROUP (Trends and Risks of Opioid Use for Pain) study reports on trends in opioid therapy for NCPC in two disparate populations, one national and commercially insured population (HealthCore plan data) and one state-based and publicly-insured (Arkansas Medicaid) population over a six year period (2000–2005). We track enrollees with the four most common NCPC conditions: arthritis/joint pain, back pain, neck pain, headaches, as well as HIV/AIDS. Rates of NCPC diagnosis and opioid use increased linearly during this period in both groups, with the Medicaid group starting at higher rates and the HealthCore group increasing more rapidly. The proportion of enrollees receiving NCPC diagnoses increased (HealthCore 33%, Medicaid 9%), as did the proportion of enrollees with NCPC diagnoses who received opioids (HealthCore 58%, Medicaid 29%). Cumulative yearly opioid dose (in mg. morphine equivalents) received by NCPC patients treated with opioids increased (HealthCore 38%, Medicaid 37%) due to increases in number of days supplied rather than dose per day supplied. Use of short-acting Drug Enforcement Administration Schedule II opioids increased most rapidly, both in proportion of NCPC patients treated (HealthCore 54%, Medicaid 38%) and in cumulative yearly dose (HealthCore 95%, Medicaid 191%). These trends have occurred without any significant change in the underlying population prevalence of NCPC or new evidence of the efficacy of long-term opioid therapy and thus likely represent a broad-based shift in opioid treatment philosophy.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

1

Physical description

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-c21487b4-e2b8-4d70-b8ca-8740c72844a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.