PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 2 | 86-91
Article title

Reakcja anafilaktyczna po spożyciu krewetki

Content
Title variants
EN
Anaphylactic reaction in patient allergic to shrimp
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Rozpowszechnienie alergii na skorupiaki zależy od strefy klimatycznej i populacji. Przyjmuje się, że około 0,5-2,5% populacji ogólnej jest uczulona na krewetki. Najlepiej scharakteryzowane alergeny to tropomiozyna, kinaza argininowa, białko sarkoplazmatyczne wiążące wapń oraz hemocyjanina. Opis przypadku. Chory, lat 28, został przyjęty w lipcu 2017 roku do Kliniki Alergologii celem diagnostyki ostrej reakcji anafilaktycznej, która wystąpiła po raz pierwszy w życiu, po spożyciu krewetek królewskich. Po spożyciu krewetek u chorego wystąpił świąd i zaczerwienienie skóry całego ciała, a także obrzęk dłoni i twarzy. Następnie na kończynach i tułowiu wystąpiły rozległe zmiany skórne o charakterze pokrzywki, po czym spadek ciśnienia tętniczego i tachykardia. W trakcie diagnostyki u chorego wykonano testy skórne punktowe z wyciągami alergenów wziewnych i pokarmowych w tym ze standaryzowanym wyciągiem alergenowym krewetki - wynik dodatni w przypadku D. pteronyssinus i D. farinae, traw, chwastów, sierści kota, leszczyny, brzozy i olchy natomiast ujemny w przypadku wszystkich badanych alergenów pokarmowych, w tym krewetki. Wykonano testy natywne punktowo-punktowe ze świeżą krewetką królewską - surową oraz gotowaną uzyskując wyniki wybitnie dodatnie. Stężenie IgE swoistego z wyciągiem alergenowym krewetki było podwyższone - 5,25 kU/l natomiast stężenie IgE swoistego dla tropomiozyny krewetki (ImmunoCap) było ujemne. Ponadto stwierdzono podwyż- szone stężenie IgE swoistych dla D. pteronyssinus 9,86 kU/l, D. farinae 7,90 kU/l, mieszanki traw 19,09 kU/l, naskórka kota 2,94 kU/l. Diagnostykę poszerzono o badanie poziomów IgE swoistych dla komponent alergenowych metodą ImmunoCap ISAC - w którym nie wykazano obecności alergenowo swoistych przeciwciał IgE (asIgE) dla obecnych w nim gatunkowo swoistych alergenów krewetki: n Pen m1 (tropomiozyna), n Pen m2 (kinaza argininowa) oraz n Pen m4 (białko sarkoplazmatyczne wiążące wapń). Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań u chorego rozpoznano alergię na krewetkę. Zastosowana diagnostyka molekularna nie wyja- śniła na którą komponentę alergenową pacjent jest uczulony. Nie można wykluczyć, że chory jest uczulony na hemocyjaninę lub ubwikwitynę, któ- re również reaguje krzyżowo z alergenami roztoczy kurzu domowego, jednak potwierdzenie takiego rozpoznania wymaga dalszych badań.
EN
Introduction. The prevalence of shellfish allergy depends on the climate zone and the population. It is assumed that about 0.5-2.5% of the general population is allergic to shrimps. The best-characterized allergens are tropomyosin, arginine kinase, sarcoplasmic calcium-binding protein and hemocyanin. Case report. The patient, 28 year old male, was admitted in July 2017 to the Department of Allergology to diagnose the cause of anaphylactic reaction which occurred 3 months prior to the hospitalization after consumption of king prawns. Immediately after the meal the patient developed pruritus and generalized urticaria as well as swelling of the hands and face. Next the patient developed vast urticaria on limbs and trunk, followed by tachycardia and hypotension. During the diagnosis, the patient underwentskin prick tests with extracts of food and inhalant allergens, including standardized shrimp allergen extract - with a positive result for D. pteronyssinus and D. farinae, grass, weeds, cat dander, hazel, birch and alder, but negative for all food allergens tested, including shrimp. The prick by prick tests performed with fresh royal shrimp (both raw and cooked) yielded strongly positive results. The concentration of IgE specific to shrimp allergen was elevated - 5.25 kU/l, while the concentration of IgE of shrimp tropomiosin was negative (ImmunoCap). In addition, elevated concentrations of IgE specific for D. pteronyssinus were found 9.86 kU/l, D. farinae 7.90 kU/l, grass 19.09 kU/l, cat's dander 2.94 kU/l. We also established the level of IgE specific to allergen components using the ImmunoCap ISAC method. Allergen-specific IgE was not elevated to any shrimp allergens available in ImmunoCap ISAC: n Pen m1 (tropomyosin), n Pen m2 (arginine kinase) and n Pen m4 (calcium binding sarcoplasmic protein). Conclusions. On the basis of conducted examinations the patient was diagnosed with a shrimp allergy. The applied molecular diagnostics did not explain which allergen component the patient is allergic to. It is possible that the patient is allergic to hemocyanin, which can also cross-react with house dust mite allergens, but confirmation of this diagnosis requires further investigation.
Keywords
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
86-91
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
author
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
References
 • 1. Błaszczak C (red.). Zoologia : Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. T. 2, cz. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • 2. Ukleja-Sokołowska N, Gawrońska-Ukleja E, Bartuzi Z. Alergia na skorupiaki - nowe fakty. Alergol Info 2014; 4: 125-30.
 • 3. Woo CK, Bahna SL. Not all shellfish "allergy" is allergy! Clin Transl Allergy 2011; 1: 3.
 • 4. Chiang WC, Kidon MI, Liew WK, et al. The changing face of food hypersensitivity in an Asian community. Clin Exp Allergy 2007, 37: 1055-61.
 • 5. Reese G, Schicktanz S, Lauer I, et al. Structural, immunological and functional properties of natural recombinant Pen a 1, the major allergen of Brown Shrimp, Penaeus aztecus. Clin Exp Allergy 2006; 36: 517-24.
 • 6. Giuffrida MG, Villalta D, Mistrello G, et al. Shrimp allergy beyond Tropomyosin in Italy: clinical relevance of Arginine Kinase, Sarcoplasmic calcium binding protein and Hemocyanin. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2014; 46: 172-7.
 • 7. Ayuso R, Grishina G, Bardina L, et al. Myosin light chain is a novel shrimp allergen, Lit v 3. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: 795-802.
 • 8. Khanaruksombat S, Srisomsap C, Chokchaichamnankit D, et al. Identification of a novel allergen from muscle and various organs in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). Ann Allergy Asthma Immunol 2014; 113: 301-6.
 • 9. Gámez C, Zafra M, Boquete M, et al. New shrimp IgE-binding proteins involved in mite-seafood cross-reactivity. Mol Nutr Food Res 2014; 58: 1915-25.
 • 10. Niederberger V, Stubner P, Spitzauer S, et al. Skin test results but not serology reflect immediate type respiratory sensitivity: a study performed with recombinant allergen molecules. J Invest Dermatol 2001; 117: 848-51.
 • 11. Shanti KN, Martin BM, Nagpal S, et al. Identification of tropomyosin as the major shrimp allergen and characterization of its IgEbinding epitopes. J Immunol 1993; 151: 5354-63.
 • 12. Yu CJ, Lin YF, Chiang BL, Chow LP. Proteomics and immunological analysis of a novel shrimp allergen, Pen m 2. J Immunol 2003; 170: 445-53.
 • 13. García-Orozco KD, Aispuro-Hernández E, Yepiz-Plascencia G, et al. Molecular characterization of arginine kinase, an allergen from the shrimp Litopenaeus vannamei. Int Arch Allergy Immunol 2007; 144: 23-8.
 • 14. Giuffrida MG, Villalta D, Mistrello G, et al. Shrimp allergy beyond Tropomyosin in Italy: clinical relevance of Arginine Kinase, Sarcoplasmic calcium binding protein and Hemocyanin. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2014; 46: 172-7.
 • 15. Piboonpocanun S, Jirapongsananuruk O, Tipayanon T, et al. Identification of hemocyanin as a novel non-cross-reactive allergen from the giant freshwater shrimp Macrobrachium rosenbergii. Mol Nutr Food Res 2011; 55: 1492-8.
 • 16. Becker S, Gröger M, Canis M, et al. Tropomyosin sensitization in house dust mite allergic patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269: 1291-6.
 • 17. Rance F, Dutau G. Labial food challenge in children with food allergy. Pediatr Allergy Immunol 1997; 8: 41-4.
 • 18. Rogala B. Diagnostyka nadwrażliwości na pokarmy, czy szukanie igły w stogu siana? Alergia 2009; 2: 26-9.
 • 19. Longo G, Berti I, Burks W. IgE-mediated food allergy in children. The Lancet 2013; 382: 1656-64.
 • 20. Bartuzi Z, Ukleja-Sokołowska N. Alergia pokarmowa na mąkę i celiakia. Alergia 2014; 2: 4-10.
 • 21. Longo G, Berti I, Burks W. IgE-mediated food allergy in children. The Lancet 2013; 382: 1656-64.
 • 22. Gawrońska-Ukleja E, Różalska A, Ukleja-Sokołowska N, et al. Anaphylaxis after accidental ingestion of kiwi fruit. Postepy Dermatol Alergol 2013; 30: 192-4.
 • 23. http://www.phadia.com/en/Products/Allergy-testing-products/ImmunoCAP-Allergen-Information/Food-of-Animal-Origin/Shellfish/ Shrimp/.
 • 24. Asero R, Mistrello G, Amato S, et al. Shrimp allergy in Italian adults; a multi center study showing a high prevalence of sensitivity to novel high molecular weight allergens. Int Arch Allergy Immunol 2012; 157: 3-10.
 • 25. Gawrońska-Ukleja E, Michalska A, Ukleja-Sokołowska N i wsp. Anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem (WDEIA): opis przypadku. Alergia Astma Immunol 2016; 21: 169-73.
 • 26. van Erp FC, Boot J, Knulst AC, et al. Reintroduction failure after negative peanut challenges in children. Pediatr Allergy Immunol 2014; 25: 580-5.
 • 27. McGowan EC, Saini S., Update on the performance and application of basophil activation tests. Curr Allergy Asthma Rep 2013; 13: 101-9.
 • 28. https://www.buhlmannlabs.ch/products-solutions/cellular-allergy/ cast-allergens/ [data pobrania [30.01.2018].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c1dfba84-5a88-45fd-be30-9ec857c78054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.