PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 49-53
Article title

Przeciwciała monoklonalne w profilaktyce złamań kości u pacjentów z długotrwałą terapią antyandrogenową (ADT) w raku gruczołu krokowego

Content
Title variants
EN
Monoclonal antibodies in prophylaxis of skeletal fractures in patients with long-term androgen deprivation therapy due to prostate cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The prostate cancer is the most common among recently diagnosed malignant neoplasm in men. This disease concerns mainly the ageing male population. The prostate cancer is the third – following lung and stomach cancer – among mortal malignant diseases in Poland. Early and fast diagnostic of this disease is a condition of efficient and radical treatment. The ADT is a recognized therapeutic method, but this pharmacological treatment can cause bone mass loss, which may result in increasing of risk of skeletal fractures and dangerous skeletal events. The androgen deprivation therapy causes an increase of bone resorption, the reduction of bone mineral density (BMD) and the increase of risk of skeletal fractures in patients with prostate cancer. It is associated with exacerbation of life. The longer the treatment is, the bigger the danger of skeletal fractures is which have got a relative influence on deterioration of quality of life. In this paper the possible prophylaxis of skeletal fractures in patients with prostate cancer is presented. The authors pay special attention to the denosumab (human monoclonal antibody) therapy. It was proved that after two years of denosumab therapy BMD (bone mineral density) of key skeletal elements was considerably increased. This denosumab pharmacological treatment considerably influences the increase of bone mineral density in all part of the femur, in the neck of the femur and in 1/3 length of the radial bone. This medicine is recommended for patients undergoing the androgen deprivation therapy
PL
W badaniach nad nowo rozpoznawanymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn najczęściej opisywany jest rak gruczołu krokowego. Choroba ta dotyczy głównie starzejącej się populacji męskiej. W Polsce wśród nowotworowych przyczyn zgonów rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. Wczesna i szybka diagnostyka tej choroby warunkuje skuteczne leczenie radykalne. Uznaną metodą leczenia raka prostaty jest terapia antyandrogenowa, jednak temu rodzajowi leczenia farmakologicznego towarzyszy utrata masy kostnej, która może skutkować złamaniami kości i niebezpiecznymi zdarzeniami kostnymi. Leczenie przeciwandrogenowe powoduje zwiększenie resorpcji kości, zmniejszenie gęstości mineralnej kości (bone mineral density, BMD), jak również zwiększenie ryzyka złamań u chorych na raka gruczołu krokowego i związane z nimi pogorszenie przeżycia całkowitego. Im dłuższy jest czas leczenia, tym większe staje się zagrożenie złamaniami kości, które mają istotny wpływ na pogorszenie jakości życia. W artykule przedstawiono możliwą farmakoterapię złamań kości u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Autorzy zwracają szczególną uwagę na zastosowanie terapii denosumabem – ludzkim przeciwciałem monoklonalnym. Udowodniono, że denosumab w porównaniu z placebo po dwóch latach w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie BMD w kluczowych miejscach kośćca. Farmakoterapia denosumabem korzystnie wpływa na zwiększenie gęstości mineralnej kości w całym odcinku bliższym kości udowej, szyjce kości udowej i dalszej jednej trzeciej kości promieniowej. Przyjmowanie tego leku zaleca się pacjentom, u których prowadzona jest terapia antyandrogenowa.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
49-53
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Heidenreich A., Aus G., Bolla M. i wsp.: EAU guidelines on prostate cancer. Eur. Urol. 2008; 53: 68-80.
 • 2. Loblaw D.A., Virgo K.S., Nam R i wsp.: Initial hormonal management of androgen-sensitive metastatic, recurrent, or progressive prostate cancer: 2006 update of an American Society of Clinical Oncology practice guideline. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 1596-1605.
 • 3. Michaelson M.D., Marujo R.M., Smith M.R: Contribution of androgen deprivation therapy to elevated osteoclast activity in men with metastatic prostate cancer. Clin. Cancer Res. 2004; 10: 2705-2708.
 • 4. Smith M.R., McGovern F.J., Zietman A.L. i wsp.: Pamidronate to prevent bone loss during androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N. Engl. J. Med. 2001; 345: 948-955.
 • 5. Shahinian VB., Kuo Y.F., Freeman J.L., Goodwin J.S.: Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N. Engl. J. Med. 2005; 352: 154-164.
 • 6. Smith M.R., Lee WC., Brandman J.: Gonadotropin-releasing hormone agonists and fracture risk: a claims-based-cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7897-7903.
 • 7. Higano C.S.: Androgen-deprivation-therapy-induced fractures in men with nonmetastatic prostate cancer: what do we really know? Nat. Clin. Pract. Urol. 2008; 5: 24-34.
 • 8. Greenspan S.L., Coates P., Sereika S.M. i wsp.: Bone loss after initiation of androgen deprivation therapy in patients with prostate cancer. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005; 90: 6410-6417.
 • 9. Morote J., Morin J.P, Orsola A. i wsp.: Prevalence of osteoporosis during long-term androgen deprivation therapy in patients with prostate cancer. Urology 2007; 69: 500-504.
 • 10. Oefelein M.G., Ricchiuti V, Conrad W, Resnick M.I.: Skeletal fractures negatively correlate with overall survival in men with prostate cancer. J. Urol. 2002; 168: 1005-1007.
 • 11. Anderson D.M., Maraskovsky E., Billingsley WL. i wsp.: A homologue of the TNF receptor and its ligand enhance T-cell growth and dendritic-cell function. Nature 1997; 390: 175-179.
 • 12. Theoleyre S., Wittrant Y., Tat S.K. i wsp.: The molecular triad OPG/RANK/RANKL: involvement in the orchestration of pathophysiological bone remodeling. Cytokine Growth Factor Rev. 2004; 15: 457-475.
 • 13. Wada T., Nakashima T., Hiroshi N., Penninger J.M.: RANKL-RANK signaling in osteoclastogenesis and bone disease. Trends Mol. Med. 2006; 12: 17-25.
 • 14. Roodman G.D.: Mechanisms of bone metastasis. N. Engl. J. Med. 2004; 350: 1655-1664.
 • 15. Boyle WJ., Simonet WS., Lacey D.L.: Osteoclast differentiation and activation. Nature 2003; 423: 337-342.
 • 16. Hofbauer L.C. i wsp.: Clinical implications of the osteo-protegerin/RANKL/RANK system for bone and vascular diseases. JAMA 2004; 292: 490-495.
 • 17. Lacey D.L., Tan H.L., Lu J. i wsp.: Osteoprotegerin ligand modulates murine osteoclast survival in vitro and in vivo. Am. J. Pathol. 2000; 157: 435-448.
 • 18. Huber D.M., Bendixen A.C., Pathrose P i wsp.: Androgens suppress osteoclast formation induced by RANKL and macrophagecolony stimulating factor. Endocrinology 2001; 142: 3800-3808.
 • 19. Fuller K., Wong B., Fox S. i wsp.: TRANCE is necessary and sufficient for osteoblast-mediated activation of bone resorption in osteoclasts. J. Exp. Med. 1998; 188: 997-1001.
 • 20. Coleman R.E.: Skeletal complications of malignancy. Cancer 1997; 80 (supl. 8): 1588-1594.
 • 21. Higano C.S.: Understanding treatments for bone loss and bone metastases in patients with prostate cancer: a practical review and guide for the clinician. Urol. Clin. North Am. 2004; 31: 331-352.
 • 22. Grimaud E., Soubigou L., Couillaud S. i wsp.: Receptor activator of nuclear factor kB ligand (RANKL)/osteoprotegerin (OPG) ratio is increased in severe osteolysis. Am. J. Pathol. 2003; 163: 2021-2031.
 • 23. Hofbauer L.C., Neubauer A., Heufelder A.E.: Receptor activator of nuclear factor kB ligand and osteoprotegerin: potential implications for the pathogenesis and treatment of malignant bone diseases. Cancer 2001; 92: 460-470.
 • 24. Logothetis C.J., Lin S.H.: Osteoblasts in prostate cancer metastasis to bone. Nat. Rev. Cancer 2005; 5: 21-28.
 • 25. Mundy G.R.: Metastasis to bone: causes, consequences and therapeutic opportunities. Nat. Rev. Cancer 2002; 2: 584-593.
 • 26. Charakterystyka Produktu Leczniczego Prolia® (denozumab). Amgen Europa, 2010.
 • 27. Virk M.S., Lieberman J.R.: Tumor metastasis to bone. Arthritis Res. Ther. 2007; 9 (supl. 1): S5.
 • 28. Baud’huin M., Duplomb L., Ruiz Velasco C. i wsp.: Key roles of the oPG-RANK-RANKL system in bone oncology. Expert Rev. Anticancer Ther. 2007; 7: 221-232.
 • 29. Smith M.R., Egerdie B., Hernandez Toriz N. i wsp.; Denosumab HALT Prostate Cancer Study Group: Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N. Engl. J. Med. 2009; 361: 745-755.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c1ac553f-2476-40e0-bca3-87489802bcd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.