PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 229-232
Article title

Laser CO2 metodą z wyboru w terapii naczyniaków moszny u pacjentów z hemofilią A

Content
Title variants
EN
CO2 laser as a method of treatment scrotum lymphoblastoma in patients with haemophilia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper discusses a case of 31-year-old patient with haemophilia A with the multiple vascular changes on the scrotum. Haemophilia is hereditary genetic disorder and is also the genetic plasma’s diathesis. It is the recessive sex-linked X chromosome disorder. It is more likely to occur in males than females, women are transmitters of mutant gene. In Poland, a prevalence of haemophilia A is 1:16 000, there are about 2000 of registered patients. The abovementioned vascular changes of the scrotum were a both relative cosmetic and psychological problem of the patient, therefore a resection was performed. The patient’s classification to surgery was difficult because of haemophilia A. A risk of bleeding was increased in resection of vascular changes. The gold standard of preoperative treatment in patients with haemophilia is cumulative therapy of factor VIII. To reduce a risk of bleeding, the laser CO2 CTL 1401 was used. This article presents three phases of treatment: preoperative treatment, surgery and postoperative treatment, with success. The use of laser surgery caused a shortening of surgery’s time. In the surgery there were any complications. After four days of hospitalization the patient was in good condition, there was noticed no bleeding. The authors claimed that CO2 laser surgery is very prospective way in advanced laser technology in patients with haemophilia. It provides standard general precautions and high availability of medical device.
PL
W artykule przedstawiono przypadek 31-letniego pacjenta chorego na hemofilię A, z licznymi rozsianymi zmianami naczyniowymi na skórze moszny. Hemofilia jest chorobą dziedziczną, należącą do wrodzonych skaz osoczowych, recesywną sprzężoną z płcią (sprzężoną z chromosomem X). Chorują na nią głównie mężczyźni, kobiety są nosicielkami zmutowanego genu. Częstość jej występowania w Polsce wynosi 1:16 000. Zarejestrowanych jest około 2000 chorych. Powyżej wspomniane zmiany naczyniowe moszny stanowiły istotny problem zarówno kosmetyczny, jak i psychologiczny pacjenta, dlatego wykonano ich resekcję. Kwalifikację do postępowania operacyjnego znacznie utrudniał fakt, że pacjent chorował na hemofilię A. Zwiększyła ona ryzyko krwawienia w przypadku usunięcia zmian o charakterze naczyniowym. Standardowym schematem procedury przedoperacyjnej u chorych na hemofilię jest włączenie do leczenia czynnika VIII. W celu zmniejszenia ryzyka krwawienia do usuwania zmian użyto lasera CO2 CTL 1401. W artykule opisano trzy etapy postępowania: przedoperacyjny, zabieg oraz przebieg pooperacyjny z pomyślnym wynikiem. Zastosowanie chirurgii laserowej przyczyniło się do skrócenia czasu zabiegu, który przebiegł bez powikłań. Po 4 dniach hospitalizacji pacjent został wypisany do domu w stanie ogólnym i miejscowym dobrym, bez cech krwawienia. Autorzy artykułu są zdania, że zastosowanie CO2 w chirurgii laserowej u chorych na hemofilię zajmuje ważne miejsce wśród metod nowoczesnej technologii laserowej, która zapewnia standardowe środki ostrożności i charakteryzuje się powszechną dostępnością aparaturową.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
229-232
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
author
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Windyga J.: Skazy krwotoczne osoczowe. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Tom II, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 1571-1573.
 • 2. Klukowska A.: Skazy krwotoczne. W: Kubicka K, Kawalec W. (red.): Pediatria. Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 422-426.
 • 3. www.ctl.com.pl - strona producenta lasera.
 • 4. Santos-Dias A.: CO2 laser surgery in hemophilia treatment. J. Clin. Laser Med. Surg. 1992; 10: 297-301.
 • 5. Ward G.E., Covington E.E.: Hemangiomas of the skin. JAMA 1940; 114: 2069-2075.
 • 6. Sasaki G.H., Pang C.Y., Whittliff J.L.: Pathogenesis and treatment of infant skin strawberry hemangiomas: clinical and in vitro studies of hormonal effects. Plast. Reconstr. Surg. 1984; 73: 359-370.
 • 7. Casale A.J., Menashe D.S.: Massive strawberry hemangioma of the male genitalia. J. Urol. 1989; 141: 593-594.
 • 8. Caro WA., Bronstein B.R.: Tumors of the skin. W: Moshella S.L., Hurley H.J. (red.): Dermatology. Vol. 2, Wyd. 2, WB. Saunders, Philadelphia 1985: 1595.
 • 9. Bartoshesky L.E., Bull M., Feingold M.: Corticosteroid treatment of cutaneous hemangiomas: how effective? A report on 24 children. Clin. Pediatr. (Phila) 1978; 17: 625, 629-638.
 • 10. Leaute-Labreze C., Dumas de la Roque E., Hubiche T i wsp.: Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 2649-2651.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c18f8a82-e249-4042-810c-5d716e18050e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.