PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 27-31
Article title

The school performance of boys from rural schools in Lower Silesia in the light of lead concentration in blood

Authors
Content
Title variants
PL
Osiągnięcia szkolne chłopców z Dolnego Śląska w świetle stężenia ołowiu we krwi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Research conducted in many research centers all over
the world indicate health threats resulting from the presence
of lead in the blood gradually decreases to the
permissible amount. Lead accumulation in a living
organism results in adverse changes in different body
systems, symptoms of which include various behavioral
changes. They can be reflected in grades obtained by
the child at school.
The aim of this paper was to establish whether the
blood lead level diversify the boys in the respect of their
school performance during consecutive years of primary
education.
The amount of lead in blood of 94 boys at the age
of 10 has been measured; subsequently, the group of
subjects was divided into two subgroups; the first one
(termed in this paper „L”) comprised students whose
Pb-B level was lower than 6 μg/dl (4,846 μg/dl on average)
and the second one (termed „H”) comprised boys
whose blood level exceeded 6 μg/dl (9,256 μg/dl on
average). Academic performance in the arts, scientific
subjects, geography and natural science in respective
groups was assessed. Said procedure was replicated in
respective subgroups after a year when the subjects were
11 years old.
It was ascertained that the academic performance
of the boys with higher blood lead levels deteriorated
in scientific subjects and tended to worsen also in other
school subject groups. Performance of the students
whose blood lead level was lower in the initial examination
remained unchanged or improved.
PL
Badania podejmowane w wielu ośrodkach naukowych
na całym świecie, wskazujące na zagrożenia zdrowotne
wynikające z obecności ołowiu we krwi, zaowocowały
stopniowym obniżeniem dopuszczalnej
zawartości tego metalu ciężkiego w organizmie. Konsekwencją
jego kumulacji są bowiem niekorzystne zmiany
obserwowane w układach wewnętrznych, których
jednym z przejawów są m.in. różnego rodzaju zmiany
behawioralne. Mogą one przekładać się na oceny uzyskiwane
przez dziecko w szkole.
Celem niniejszej pracy było określenie czy poziom
ołowiu we krwi różnicuje chłopców pod kątem ich
osiągnięć szkolnych w kolejnych latach kształcenia
w szkole podstawowej.
Wykonano pomiar zawartości ołowiu we krwi 94
chłopców 10-letnich, a następnie całą grupę badanych
podzielono na dwie podgrupy; pierwszą (zwana umownie
„N”), w której znaleźli się uczniowie, których
poziom Pb-B był mniejszy niż 6 μg/dl (średnio 4,84
μg/dl) i drugą (W) o zawartości ołowiu we krwi przekraczającej
ten poziom (średnio 9,25 􀀀g/dl). Wgrupach
tych oceniono osiągnięcia w nauce z przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz geograficzno-przyrodniczych.
Procedurę tę w wyodrębnionych podgrupach
powtórzono w kolejnym roku, a więc wśród 11-latków,
Wśród chłopców o wyższej zawartości ołowiu we
krwi stwierdzono istotne obniżenie się wyników w nauce
przedmiotów ścisłych oraz tendencję do obniżania
się ocen z pozostałych grup przedmiotów. Uczniowie,
których poziom ołowiu we krwi był niższy w badaniu
wyjściowym utrzymali lub podnieśli poziom swoich
osiągnięć szkolnych.
Keywords
Contributors
 • Departament of Biostructure, University School of Physical Education in Wroclaw
References
 • 1. Bellinger D.C.: The neuropsychological toxicity of lead exposure in children. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Zdrowie dzieci w zagrożonym ekologicznie środowisku, Legnica 2004 [In Polish].
 • 2. Ignasiak Z., Sławińska T., Rożek K., Malina R.B., Little B.B.: Blood lead level and physical fitness of schoolchildren in the copper basin of south-western Poland: indirect effects through growth stunting. Ann Hum Biol 2007; 34, 3, 329–343.
 • 3. Kim B.N., Hong Y.C., Shin M.S., Yoo H.J., Kim J.W., Bhang S.Y., Cho S.C.: Co-exposure to environmental lead and manganese affects the intelligence of school-aged children. Neurotoxicology 2009; 30 (4), 564–71.
 • 4. Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Kadm – zagrożenia środowiskowe. Med Srodow 2010; 13, 2, 75–79. [In Polish].
 • 5. Strugała-Stawik H., Rudkowski Z., Pastuszek B., Morawiec K.: Biomonitoring ołowiu we krwi u dzieci – krótkie podsumowanie badań z lat 1991–2009. Med Srodow 2010; 13,2, 11–14 [In Polish].
 • 6. Grant L.D., Davis J.M.: Effects of low-levelead exposure on paediatric neurobehavioral development: current findings and future directions (w:) Smith M.A., Grant L.D., Sors A.I. (ed.): Lead exposure and child development. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1989.
 • 7. Bellinger DC.: Very low lead exposures and children’s neurodevelopment. Curr Opin Pediatr 2008; 20(2), 172–177.
 • 8. Brockhaus A., Coller W., Dolgner R.: Exposure to lead and cadmium of children living in different areas of North-West Germany: Results of Biological Monitoring Studies 1982–1986. In Arch Occup Environ Health 1988; 60 (3), 211– 222.
 • 9. Hansen O.N., Trillingsgaard A., Besse I., Lyngbye T., Grandjean D.: Neuropsychological profile of children in relation to dentine lead level and socioeconomic group (in:) Smith M.A., Grant L.D., Sors A.I. (ed.): Lead exposure and child development. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1989.
 • 10. Carlisle J.C., Dowling K.C., Siegel D.M., Alexeeff G.V.: 2009 A blood lead benchmark for assessing risks from childhood lead exposure. J Environ Sci Health. Part A: Tox/Hazard Subst Environ Eng 2009; 44 (12), 1200–1208.
 • 11. Roy A., Bellinger D.C., Hu H., Schwartz J., Ettinger A.S., Wright R.O., Bouchard M., Palaniappan K., Balakrishnan K.: Lead exposure and behavior among young children in Chennai, India. Environ Health Perspect 2009; 117 (10),1607-1611.
 • 12. Min M.O., Singer L.T., Kirchner H.L., Minnes S., Short E., Hussain Z., Nelson S.: Cognitive development and lowlevel lead exposure in poly-drug exposed children. Neurotoxicol Teratol 2009; 31 (4), 225–231.
 • 13. Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic. WSiP Warszawa, 2002; p. 85–105 [In Polish].
 • 14. Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2004; p. 413 [In Polish].
 • 15. Needleman H.L.: Lead at low dose and the behaviour of children. Acta Psychiatr Scand Suppl 1983; 303, 26–37.
 • 16. Norska-Borówka I., Franiczek W., Moczia K.: Wpływ metali ciężkich na czynności psychiczne dzieci. Ann Acad Med Siles Suppl 1997; 32, 24, 173–177 [In Polish].
 • 17. Canfield R.L., Henderson C.R., Cory-Slechta D.A., Cox C., Jusko T.A., Lanphear B.P.: Intellectual impairment in children with blood lead concentration below 10 μg/dl. N Eng J Med 2003; 348 (16), 1517–1526.
 • 18. Karpińska A.: Drugoroczność – pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. TRANS HUMANA, Białystok, 69, 1999.
 • 19. Isaacs E.B., Morley R., Lucas A.: Early diet and general cognitive outcome at adolescence in children born at or below 30 weeks gestation. J Pediatr 2009; 155 (2), 229–234.
 • 20. Konopnicki J.: Powodzenia i niepowodzenia szkolne. PZWS Warszawa 1996 [In Polish].
 • 21. Żurek G.: Uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci wiejskich stopniem skażenia środowiska bytowego. Praca doktorska AWF Wrocław, 2007 [In Polish].
 • 22. Oakes J.: Opportunities, achievements and choice: Woman and minority students in science and mathematics. Rev Res Educ 1990, 16, 153–222.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c142749d-b13e-416c-b361-5395c7ca9e5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.