Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 1 | 16

Article title

Radiofrequency treatment relieves chronic knee osteoarthritis pain: A double-blind randomized controlled trial

Title variants

PL
Neurotomia prądem o częstotliwości fal radiowych zmniejsza ból przewlekły w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – badanie z randomizacją i z grupą kontrolną, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ból przewlekły w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego często nie może być skutecznie leczony dostępnymi metodami farmakologicznymi lub niefarmakologicznymi. Neurotomia prądem o częstotliwości fal radiowych (RF) jest leczniczą alternatywą dla innych metod leczenia bólu przewlekłego. Zbadaliśmy, czy neurotomia RF zastosowana wobec gałęzi stawowych nerwów (nerwów kolanowych) jest skuteczna w zmniejszaniu bólu przewlekłego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W badaniu wzięło udział 38 osób w podeszłym wieku, u których (a) przez ponad 3 miesiące występował silny ból kolana w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, (b) stwierdzano korzystną reakcję na diagnostyczną blokadę nerwów kolanowych i (c) nie stwierdzano reakcji na leczenie zachowawcze. Pacjentów przypisano losowo do wykonania przezskórnej neurotomii nerwów kolanowych RF pod kontrolą fluoroskopową (grupa RF; n=19) lub do wykonania tej samej procedury bez skutecznej neurotomii (grupa kontrolna; n=19). Wyjściowo oraz po 1, 4 i 12 tygodniach od wykonania procedury oceniano jej efekty za pomocą wzrokowej skali analogowej (VAS), punktacji oksfordzkiej oraz ogólnego odczuwalnego efektu w 7-stopniowej skali. Punktacje w VAS wykazały, że grupa RF doświadczała mniejszego bólu kolana po 4 (p<0,001) i po 12 tygodniach (p<0,001) w porównaniu z grupą kontrolną. Punktacja oksfordzka wykazała podobne różnice (p<0,001). Zmniejszenie bólu kolana o co najmniej 50% w grupie RF po 1, 4 i 12 tygodniach zgłosiło odpowiednio 10/17 (59%), 11/17 (65%) i 10/17 (59%) osób. Żaden pacjent nie zgłosił wystąpienia w okresie obserwacji działań niepożądanych w następstwie procedury. Neurotomia RF nerwów kolanowych prowadzi do istotnego zmniejszenia bólu i do poprawy czynnościowej w podgrupie pacjentów w podeszłym wieku odczuwających przewlekły ból kolana wskutek choroby zwyrodnieniowej, i w związku z tym może być skuteczną metodą leczenia w tych przypadkach. Konieczne są dalsze badania kliniczne, prowadzone na większych grupach i o dłuższym czasie obserwacji.
EN
Chronic osteoarthritis (OA) pain of the knee is often not effectively managed with current non-pharmacological or pharmacological treatments. Radiofrequency (RF) neurotomy is a therapeutic alternative for chronic pain. We investigated whether RF neurotomy applied to articular nerve branches (genicular nerves) was effective in relieving chronic OA knee joint pain. The study involved 38 elderly patients with (a) severe knee OA pain lasting more than 3 months, (b) positive response to a diagnostic genicular nerve block and (c) no response to conservative treatments. Patients were randomly assigned to receive percutaneous RF genicular neurotomy under fluoroscopic guidance (RF group; n=19) or the same procedure without effective neurotomy (control group; n=19). Visual analogue scale (VAS), Oxford knee scores, and global perceived effect on a 7-point scale were measured at baseline and at 1, 4, and 12 weeks post-procedure. VAS scores showed that the RF group had less knee joint pain at 4 (p<0.001) and 12 (p<0.001) weeks compared with the control group. Oxford knee scores showed similar findings (p<0.001). In the RF group, 10/17 (59%), 11/17 (65%) and 10/17 (59%) achieved at least 50% knee pain relief at 1, 4, and 12 weeks, respectively. No patient reported a post-procedure adverse event during the follow-up period. RF neurotomy of genicular nerves leads to significant pain reduction and functional improvement in a subset of elderly chronic knee OA pain, and thus may be an effective treatment in such cases. Further trials with larger sample size and longer follow-up are warranted.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

16

Physical description

Contributors

author
  • Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea
  • Department of Anatomy and Cell biology, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea
author
  • Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea
  • Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea
author
  • Chung sol Pain Clinics, Pusan, Republic of Korea
  • Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea
author
  • Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Republic of Korea

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-c0db36a0-c3d8-4c39-9162-afde2acf446d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.