PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 4 | 44-49
Article title

Air sanitary transport using ECMO in the treatment of ARDS – case study.

Content
Title variants
PL
OPIS PRZYPADKU Lotniczy transport sanitarny z wykorzystaniem ECMO w leczeniu ARDS - opis przypadku.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In justified cases, the Polish Medical Air Rescue allows transport of a patient with medical equipment which is not standard medical equipment of the Air Transport Team. In the case at hand, a patient diagnosed with ARDS depended on extracorporeal therapy with an oxygenator. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is successfully used in the world and more and more frequently in Poland. It can also be administered using an aircraft of the Polish Medical Air Rescue. Necessity to involve many personnel members and resources indicates the complexity of the described transport of the patient. The authors demonstrate a case of a 22-year-old female patient who one and a half months ago was found unconscious at home following a suicidal attempt (status post aspiration, overdose of the Ketrel drug). Due to the absence of other possible treatments, a decision was made in the hospital to transport the patient to a centre a with higher referral level. Thanks to proper logistics, equipment and protection of the personnel, the Polish Medical Air Rescue transported the patient 260 km in a straight line during ECMO.
PL
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przewozu chorego z użyciem sprzętu medycznego niebędącego standardowym wyposażeniem medycznym dla Samolotowego Zespołu Transportowego. W opisanym przypadku pacjent ze zdiagnozowanym ARDS zależny był od terapii pozaustrojowej z wykorzystaniem oksygenatora. Terapia pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO z ang. extracorporeal membrane oxygenation) z powodzeniem stosowana jest na świecie i co raz częściej w Polsce, możliwa jest również z wykorzystaniem samolotu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konieczność zaangażowania wielu sił i środków stanowił o złożoności opisanego transportu pacjenta. Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki lat 22, która półtora miesiąca wcześniej została znaleziona w domu nieprzytomna po próbie samobójczej (stan po zachłyśnięciu, przedawkowanie leku Ketrel). Z uwagi na brak dalszych możliwości terapeutycznych w szpitalu zdecydowano o transporcie do ośrodka o wyższej referencyjności. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dzięki odpowiedniej logistyce, wyposażeniu i zabezpieczeniu personelu wykonało transport pacjentki na odcinku w linii prostej 260 km w trakcie pozaustrojowej oksygenacji krwi ECMO.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
44-49
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0d8f2ce-4131-4abf-89c9-5dfff523cb6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.