PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 214–219
Article title

Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu padaczki

Content
Title variants
EN
Ketogenic diet for epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Padaczka jest drugą co do częstości chorobą przewlekłą, z  jaką neurolog spotyka  się w  codziennej praktyce. Niesatysfakcjonująca odpowiedź na leki przeciwpadaczkowe może mieć wiele przyczyn, a część z nich jest potencjalnie modyfikowalna. Dla osób nieodpowiadających na leki w różnych kombinacjach i dawkach opcją terapeutyczną pozostaje usunięcie ogniska padaczkorodnego czy stymulacja nerwu błędnego, jednak nie wszyscy pacjenci z padaczką lekooporną kwalifikują się do wymienionych procedur. Jedną z niefarmakologicznych metod, które można wówczas zastosować, jest dieta ketogenna. Wieloletnie doświadczenia, sięgające lat 20. XX wieku, doprowadziły do zidentyfikowania chorób, w których dieta ketogenna stanowi metodę z wyboru. W przypadku szeroko pojętej padaczki lekoopornej u dzieci i coraz częściej u dorosłych wspomnianą dietę stosuje się nierzadko jako terapię dodaną do już przyjmowanych przez pacjenta leków. Najwięcej dostępnych danych odnosi się do populacji dzieci. Celem pracy był przegląd danych literaturowych na temat padaczki lekoopornej i diety ketogennej. Omówiono jej zastosowanie w związku z deficytem transportera glukozy typu pierwszego, zespołem Dravet, stwardnieniem guzowatym, zespołem Doose’a, zespołem Lennoxa–Gastauta oraz innymi problemami neurologicznymi: zespołem Ohtahary, zespołem Landaua–Kleffnera i encefalopatią padaczkową z ciągłymi wyładowaniami typu iglica–fala w trakcie snu. Dane z piśmiennictwa wskazują, że dieta ketogenna jest skuteczną pozafarmakologiczną metodą leczenia. Co ważne, często powinno się ją wdrażać nie na samym końcu, lecz na wcześniejszych etapach postępowania.
EN
Epilepsy is the second most frequent chronic condition neurologists encounter in their day-to-day practice. Suboptimal response to antiepileptic drugs may be due to numerous factors, some of which may be modified. For patients who remain nonresponsive to various combinations of drugs and doses, the therapeutic options include surgery, or vagal nerve stimulation, yet not all patients with drug-resistant epilepsy are eligible for the procedures. Ketogenic diet is one of the available non-pharmacological options in such cases. Many years of experience, dating back to the 1920s, have allowed to identify disorders in which ketogenic diet is the treatment modality of choice. In the case of broadly defined drug-resistant epilepsy in children, and increasingly often in adult patients, ketogenic diet is an established adjunctive treatment. Most of the available data concerns the paediatric population. This paper is a review of literature data regarding ketogenic diet for drug-resistant epilepsy. The diet’s application has been discussed for the management of various neurological disorders such as glucose transporter type 1 deficiency syndrome (GLUT1 deficiency syndrome), Dravet syndrome, tuberous sclerosis, Doose syndrome, Lennox–Gastaut syndrome, Ohtahara syndrome, Landau–Kleffner syndrome and epileptic encephalopathy with continuous spike and wave during sleep. The literature data demonstrate ketogenic diet to be an effective nonpharmacological treatment method. Importantly, however, in many cases instead of being considered a therapy of last resort, it should be offered earlier in the management.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
214–219
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Brockmann K: The expanding phenotype of GLUT1-deficiency syndrome. Brain Dev 2009; 31: 545–552.
 • Camfield P, Camfield C: Incidence, prevalence and aetiology of seizures and epilepsy in children. Epileptic Disord 2015; 17: 117–123.
 • Caraballo R, Vaccarezza M, Cersósimo R et al.: Long-term follow-up of the ketogenic diet for refractory epilepsy: multicenter Argentinean experience in 216 pediatric patients. Seizure 2011; 20: 640–645.
 • Caraballo RH: Nonpharmacologic treatments of Dravet syndrome: focus on the ketogenic diet. Epilepsia 2011; 52 Suppl 2: 79–82.
 • Caraballo RH, Cersósimo RO, Sakr D et al.: Ketogenic diet in patients with Dravet syndrome. Epilepsia 2005; 46: 1539–1544.
 • Caraballo RH, Cersósimo RO, Sakr D et al.: Ketogenic diet in patients with myoclonic-astatic epilepsy. Epileptic Disord 2006; 8: 151–155.
 • Cendrowski W: Neuroepidemiologia kliniczna. Volumed, Wrocław 1997.
 • Cersósimo RO, Bartuluchi M, De Los Santos C et al.: Vagus nerve stimulation: effectiveness and tolerability in patients with epileptic encephalopathies. Childs Nerv Syst 2011; 27: 787–792.
 • Chiron C, Marchand MC, Tran A et al.: Stiripentol in severe myoclonic epilepsy in infancy: a randomised placebo-controlled syndrome-dedicated trial. STICLO study group. Lancet 2000; 356: 1638–1642.
 • Connolly MB, Hendson G, Steinbok P: Tuberous sclerosis complex: a review of the management of epilepsy with emphasis on surgical aspects. Childs Nerv Syst 2006; 22: 896–908.
 • Coppola G, Klepper J, Ammendola E et al.: The effects of the ketogenic diet in refractory partial seizures with reference to tuberous sclerosis. Eur J Paediatr Neurol 2006; 10: 148–151.
 • Cross JH, Auvin S, Falip M et al.: Expert opinion on the management of Lennox–Gastaut syndrome: treatment algorithms and practical considerations. Front Neurol 2017; 8: 505.
 • Czapliński P: Najnowsze wytyczne i poglądy dotyczące stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych u dorosłych. Neurologia – Materiały konferencji szkoleniowej, Warszawa 2005: 8–17.
 • Daci A, Bozalija A, Jashari F et al.: Individualizing treatment approaches for epileptic patients with glucose transporter type1 (GLUT-1) deficiency. Int J Mol Sci 2018; 19: E122.
 • De Vivo DC, Trifiletti RR, Jacobson RI et al.: Defective glucose transport across the blood-brain barrier as a cause of persistent hypoglycorrhachia, seizures, and developmental delay. N Engl J Med 1991; 325: 703–709.
 • Doose H, Gerken H, Leonhardt R et al.: Centrencephalic myoclonicastatic petit mal. Clinical and genetic investigation. Neuropadiatrie 1970; 2: 59–78.
 • Dressler A, Trimmel-Schwahofer P, Reithofer E et al.: Efficacy and tolerability of the ketogenic diet in Dravet syndrome – comparison with various standard antiepileptic drug regimen. Epilepsy Res 2015; 109: 81–89.
 • Elger CE, Fernández G: Options after the first antiepileptic drug has failed. Epilepsia 1999; 40 Suppl 6: S9–S12; discussion S73–S74.
 • French JA, Kanner AM, Bautista J et al.; Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology; American Epilepsy Society: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I: treatment of new onset epilepsy: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee and Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology 2004a; 62: 1252–1260.
 • French JA, Kanner AM, Bautista J et al.; Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology; American Epilepsy Society: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: treatment of refractory epilepsy: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee and Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology 2004b; 62: 1261–1273.
 • Genton P: When antiepileptic drugs aggravate epilepsy. Brain Dev 2000; 22: 75–80.
 • Gras D, Roze E, Caillet S et al.: GLUT1 deficiency syndrome: an update. Rev Neurol (Paris) 2014; 170: 91–99.
 • Hauser WA: Seizure disorders: the changes with age. Epilepsia 1992; 33 Suppl 4: S6–S14.
 • Hewson S, Brunga L, Ojeda MF et al.: Prevalence of genetic disorders and GLUT1 deficiency in a ketogenic diet clinic. Can J Neurol Sci 2018; 45: 93–96.
 • Ishii M, Shimono M, Senju A et al.: [The ketogenic diet as an effective treatment for Ohtahara syndrome]. No To Hattatsu 2011; 43: 47–50.
 • Jaromin M: Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016.
 • Kang HC, Kim YJ, Kim DW et al.: Efficacy and safety of the ketogenic diet for intractable childhood epilepsy: Korean multicentric experience. Epilepsia 2005; 46: 272–279.
 • Kelley SA, Kossoff EH: Doose syndrome (myoclonic-astatic epilepsy): 40 years of progress. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 988–993.
 • Kilaru S, Bergqvist AGC: Current treatment of myoclonic astatic epilepsy: clinical experience at the Children’s Hospital of Philadelphia. Epilepsia 2007; 48: 1703–1707.
 • Klepper J, Scheffer H, Leiendecker B et al.: Seizure control and acceptance of the ketogenic diet in GLUT1 deficiency syndrome: a 2- to 5-year follow-up of 15 children enrolled prospectively. Neuropediatrics 2005; 36: 302–308.
 • Korff C, Laux L, Kelley K et al.: Dravet syndrome (severe myoclonic epilepsy in infancy): a retrospective study of 16 patients. J Child Neurol 2007; 22: 185–194.
 • Kossoff EH, Borsage JL, Comi AM: A pilot study of the modified Atkins diet for Sturge–Weber syndrome. Epilepsy Res 2010; 92: 240–243.
 • Kossoff EH, Thiele EA, Pfeifer HH et al.: Tuberous sclerosis complex and the ketogenic diet. Epilepsia 2005; 46: 1684–1686.
 • Laux L, Blackford R: The ketogenic diet in Dravet syndrome. J Child Neurol 2013; 28: 1041–1044.
 • Leen WG, Klepper J, Verbeek MM et al.: Glucose transporter-1 deficiency syndrome: the expanding clinical and genetic spectrum of a treatable disorder. Brain 2010; 133: 655–670.
 • Lemmon ME, Terao NN, Ng YT et al.: Efficacy of the ketogenic diet in Lennox–Gastaut syndrome: a retrospective review of one institution’s experience and summary of the literature. Dev Med Child Neurol 2012; 54: 464–468.
 • Liśkiewicz AD, Kasprowska D, Wojakowska A et al.: Long-term high fat ketogenic diet promotes renal tumor growth in a rat model of tuberous sclerosis. Sci Rep 2016; 6: 21807.
 • Marini C, Scheffer IE, Nabbout R et al.: The genetics of Dravet syndrome. Epilepsia 2011; 52 Suppl 2: 24–29.
 • Martinez CC, Pyzik PL, Kossoff EH: Discontinuing the ketogenic diet in seizure-free children: recurrence and risk factors. Epilepsia 2007; 48: 187–190.
 • Mastrangelo M: Lennox–Gastaut syndrome: a state of the art review. Neuropediatrics 2017; 48: 143–151.
 • Nabbout R, Copioli C, Chipaux M et al.: Ketogenic diet also benefits Dravet syndrome patients receiving stiripentol: a prospective pilot study. Epilepsia 2011; 52: e54–e57.
 • Nadkarni S, LaJoie J, Devinsky O: Current treatments of epilepsy. Neurology 2005; 64 (Suppl 3): S2–S11.
 • Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH et al.: The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2008; 7: 500–506.
 • Oguni H, Tanaka T, Hayashi K et al.: Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002; 33: 122–132.
 • Park S, Lee EJ, Eom S et al.: Ketogenic diet for the management of epilepsy associated with tuberous sclerosis complex in children. J Epilepsy Res 2017; 7: 45–49.
 • Payne NE, Cross JH, Sander JW et al.: The ketogenic and related diets in adolescents and adults – a review. Epilepsia 2011; 52: 1941–1948.
 • Pedley TA, Bazil CW, Morrell MI: Padaczka. In: Rowland LP (ed.): Neurologia Merritta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004: 816–837.
 • Ragona F, Granata T, Dalla Bernardina B et al.: Cognitive development in Dravet syndrome: a retrospective, multicenter study of 26 patients. Epilepsia 2011; 52: 386–392.
 • Rathore C, Radhakrishnan K: Concept of epilepsy surgery and presurgical evaluation. Epileptic Disord 2015; 17: 19–31; quiz 31.
 • Schijns OE, Hoogland G, Kubben PL et al.: The start and development of epilepsy surgery in Europe: a historical review. Neurosurg Rev 2015; 38: 447–461.
 • Sharma S, Tripathi M: Ketogenic diet in epileptic encephalopathies. Epilepsy Res Treat 2013; 2013: 652052.
 • Sivaraju A, Nussbaum I, Cardoza CS et al.: Substantial and sustained seizure reduction with ketogenic diet in a patient with Ohtahara syndrome. Epilepsy Behav Case Rep 2015; 3: 43–45.
 • Spatola M, Jeannet PY, Pollo C et al.: Effect of vagus nerve stimulation in an adult patient with Dravet syndrome: contribution to sudden unexpected death in epilepsy risk reduction? Eur Neurol 2013; 69: 119–121.
 • Sridharan R: Epidemiology of epilepsy. Curr Sci 2002; 82: 664–670.
 • Thiele EA: Managing epilepsy in tuberous sclerosis complex. J Child Neurol 2004; 19: 680–686.
 • Wang D, Kranz-Eble P, De Vivo DC: Mutational analysis of GLUT1 (SLC2A1) in Glut-1 deficiency syndrome. Hum Mutat 2000; 16: 224–231.
 • Wang D, Pascual JM, Yang H et al.: Glut-1 deficiency syndrome: clinical, genetic, and therapeutic aspects. Ann Neurol 2005; 57: 111–118.
 • Warlow C: Neurologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Łódź 1996. Wexler ID, Hemalatha SG, McConnell J et al.: Outcome of pyruvate dehydrogenase deficiency treated with ketogenic diets. Studies in patients with identical mutations. Neurology 1997; 49: 1655–1661.
 • Wirrell EC, Laux L, Franz DN et al.: Stiripentol in Dravet syndrome: results of a retrospective U.S. study. Epilepsia 2013; 54: 1595–1604.
 • Zamponi N, Passamonti C, Cappanera S et al.: Clinical course of young patients with Dravet syndrome after vagal nerve stimulation. Eur J Paediatr Neurol 2011;15: 8–14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0d62597-af9f-43d4-a41a-dda2354ef04f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.