PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 2 | 89-92
Article title

Postępy w leczeniu szpiczaka mnogiego w roku 2012

Content
Title variants
EN
Progress in treatment of multiple myeloma in year 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szpiczak mnogi (MM, multiple myeloma) nadal jest uznawany za rozrostową nieuleczalną chorobę nowotworową. W roku 2012 opublikowano ok. 100 artykułów pokazujących postępy w jego leczeniu. W badaniach podstawowych zwrócono uwagę na znaczenie istnienia cereblonu – białka, którego wrażliwość na leki immunomodulujące decyduje o skuteczności terapii. Do leczenia w Stanach Zjednoczonych zatwierdzono dwa leki: karfilzomib oraz pomalidomid. Powodują one mniej działań ubocznych oraz wydłużają czas przeżycia w porównaniu z lekami pierwszej generacji. W USA zostały zarejestrowane jako leki drugiej i trzeciej linii u pacjentów z opornym/nawrotowym MM.
EN
Multiple myeloma (MM) is still considered as incurable proliferative disease. In 2012 almost 100 articles were published showing progress in the treatment of this disease. The importance of further research on cereblon was reported. Cereblon is protein which sensitivity to the immunomodulatory drugs determines the effectiveness of treatment. In the United States of America two new drugs were approved for treatment of MM: carfilzomib and pomalidomide. They exhibit fewer side effects and longer survival rate than the first generation drugs. In the United States were registered as drugs of second and third lines of treatment in patients with refractory or progressed MM.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
89-92
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny, Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
author
 • Oddział Elektrokardiologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
References
 • Shilane J.: The top Myeloma research of 2012 [online: http://www.myelomabeacon.com].
 • Kuhn D.J., Chen Q., Voorhees P.M. et al.: Potent activity of carfilzomib, a novel, irreversible inhibitor of the ubiquitin-proteasome pathway, against preclinical models of multiple myeloma. Blood 2007; 110(9): 3281-3290.
 • Jakubowiak A., Dytfeld D., Griffith K.A. et al.: A phase 1/2 study of carfilzomib in combination with lenalidomide and low-dose dexamethasone as a frontline treatment for multiple myeloma. Blood 2012; 120(9): 1801-1809.
 • Leleu X., Attal M., Arnulf B. et al.: Pomalidomide plus low-dose dexamethasone is active and well tolerated in bortezomib and lenalidomide-refractory multiple myeloma: Intergroupe Francophone du Myelome 2009-02. Blood 2013; 121(11): 1968-1975.
 • Chustecka Z., Mulcahy N.: FDA approved pomalidomide for multiple myeloma [online: http://www.medscape.com/viewarticle/779048_print].
 • Andhavarapu S., Roy V.: Immunomodulatory drugs in multiple myeloma. Expert Rev. Hematol. 2013; 6(1): 69-82.
 • Fermand J.P., Ravaud P., Chevret S. et al.: High-dose therapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma: up-front or rescue treatment? Results of a multicentre sequential randomized clinical trial. Blood 1998; 92(9): 3131-3136.
 • Kumar S.K., Lacy M.Q., Diapenzieri A. et al.: Early versus delayed autologous transplantation after immunomodulatory agents-based induction therapy in patients with newly diagnosed multiple myeloma. Cancer 2012; 118(6): 1585-1592.
 • Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Zasady leczenia szpiczaka mnogiego w oparciu o zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej na rok 2011. W: Szpiczak mnogi, wybrane zagadnienia. Tom II. Wyd. I. Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Kraków 2011.
 • Rajkumar S.V.: Understanding prognosis in multiple myeloma [online: http://www.myelomabeacon.com/news/2012/03/01/understanding-prognosis-in-multiple-myeloma/].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0c24b47-a339-4924-ab76-a59279ceff70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.