PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 2 | 116-123
Article title

Otępienie z ciałami Lewy’ego – nowe kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne

Content
Title variants
EN
Dementia with Lewy bodies – current diagnostic criteria and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Early diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB) – the second most frequent type of primary degenerative dementia following Alzheimer’s disease – is still a tall order in everyday clinical practice. This paper reviews the revised criteria for the clinical diagnosis of DLB and therapeutic options in patient management. Patient management in DLB is a complex and difficult matter, including early detection, performing necessary investigations and finally establishing diagnosis. Treatment, consisting of both nonpharmacologic and pharmacologic interventions, has to be multimodal and targeted at compensation of cognitive impairment, assessment and management of neuropsychiatric and behavioral symptoms, alleviation of parkinsonian symptoms, monitoring and management of autonomic dysfunction and sleep disorders. Cholinesterase inhibitors are the drugs of choice in DLB (evidence favours rivastigmine) and may provide benefit for both cognitive impairment and activities of daily living. The effectiveness of DLB treatment is reported as being generally more pronounced than in Alzheimer’s disease, despite using the same class of medications. In case cholinesterase inhibitors are ineffective it may be necessary to prescribe an atypical antipsychotic. First generation antipsychotics should be avoided and clinicians should be aware of the possibility of a severe neuroleptic hypersensitivity reaction.
PL
Wczesne i właściwe rozpoznanie otępienia z ciałami Lewy’ego (dementia with Lewy bodies, DLB) – drugiej, najczęstszej przyczyny otępień pierwotnie zwyrodnieniowych – nadal stanowi istotną trudność dla lekarzy spoza placówek referencyjnych. W pracy przedstawiono najnowsze kryteria diagnostyczne DLB oraz scharakteryzowano możliwości leczenia objawowego otępienia z ciałami Lewy’ego w kontekście aktualnych wyników badań. Prowadzenie chorego z DLB jest zadaniem złożonym i trudnym. Postępowanie terapeutyczne obejmuje wczesne wykrycie, przeprowadzenie badań dodatkowych, diagnostykę różnicową. Kolejnym elementem jest leczenie objawowe deficytu poznawczego, objawów neuropsychiatrycznych i zaburzeń zachowania oraz zaburzeń ruchowych. Monitorowania i ewentualnego leczenia wymagają objawy dysfunkcji autonomicznej i zaburzenia snu. Zastosowanie leczenia z wyboru, czyli inhibitorów cholinesteraz (a zwłaszcza riwastygminy) może poskutkować poprawą w zakresie funkcji poznawczych oraz aktywności codziennej. Przy braku efektu inhibitorów cholinesteraz w zakresie zaburzeń zachowania i objawów psychozy można rozważyć leczenie małymi dawkami atypowych leków przeciwpsychotycznych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
116-123
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel. 042 675 77 27, faks 042 675 77 29
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel. 042 675 77 27, faks 042 675 77 29
author
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel. 042 675 77 27, faks 042 675 77 29
References
 • 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. W: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii; Kraków-Warszawa 2000.
 • 2. Graeber M.B., Muller U.: Dementia with Lewy bodies: disease concept and genetics. Neurogenetics 2003; 4 (4): 157-162.
 • 3. Parkinson J.: An essay on the shaking palsy (1817). Cytowane za: Critchley M., (red.); James Parkinson, 1755-1824: A Bicentary Volume of Papers Dealing With Parkinson’s Disease. London, England: MacMillan Press: 1955: 145-218.
 • 4. Lewy F.: Zur patologischen Anatomie der Paralysis agitans. Dtsch. Z. Nervenheilkd. 1913; 50: 50-55.
 • 5. Tretiakoff C.: Contribution a l’etude de l’anatomie pathologique du locus niger de Soemmering avec quelques deductions relatives a la pathogenie des troubles du tonus musculaire et de la maladie de Parkinson [thesis]. Paris: 1919. Cytowane za: Gibb WR.G., Poewe W.H.: The centenary of Friederich H. Lewy. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 1986; 12: 217-221.
 • 6. Okazaki H., Lipton L.S., Aronson S.M.: Diffuse intracytoplasmic ganglionic inclusions (Lewy type) associated with progresive dementia and quadrapesis in flexion. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 1961; 20: 237-244.
 • 7. Magierski R., Kłoszewska I., Sobów T.: Otępienie z ciałami Lewy’ego. W: Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i innych zespołach parkinsonowskich. Red. Sobów T., Sławek J., Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2006.
 • 8. Bak T.H., Lennox G.G.: Historical Background. W: Dementia with Lewy bodies. Red. O’Brien J., McKeith I., Ames D., Chiu E., Taylor & Francis, Abingdon 2006.
 • 9. Zaccai J., McCracken C., Brayne C.: A systematic review of prevalence and incidence studies of dementia with Lewy bodies. Age Ageing 2005; 34 (6): 561-566.
 • 10. Sobów T, Wojtera M., Kłoszewska I.: Charakterystyka kliniczna pacjentów konsultacyjnej Poradni Zaburzeń Pamięci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Psychogeriatria Polska 2005; 2 (1): 43-50.
 • 11. Rosenberg C.K., Cummings T.J., Saunders A.M. i wsp.: Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol. (Berl.) 2001; 102 (6): 621-626.
 • 12. Wakisaka Y., Furuta A., Tanizaki Y. i wsp.: Age-associated prevalence and risk factors of Lewy body pathology in a general population: the Hisayama study. Acta Neuropathol. (Berl.) 2003; 106 (4): 374-382.
 • 13. Byrne E.J., Lennox G., Lowe J. i wsp.: Dementia associated with cortical Lewy bodies. Proposed diagnostic criteria. Dementia 1991; 2: 283-284.
 • 14. McKeith I.G., Perry R.H., Fairbairn A.F. i wsp.: Operational criteria for senile dementia of Lewy body type. Psychol. Med. 1992; 22: 911-922.
 • 15. McKeith I.G., Galasko D., Kosaka K. i wsp.: Consensus guidelines for the clinical and pathologic diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): report of the consortium on DLB international workshop. Neurology 1996: 47: 1113-1124.
 • 16. Hohl U., Tiraboschi P., Hansen L.A. i wsp.: Diagnostic accuracy of dementia with Lewy bodies. Arch. Neurol. 2000; 57: 347-351.
 • 17. Holmes C., Cairns N., Lantos P. i wsp.: Validity of current clinical criteria for Alzheimer’s disease, vascular dementia and dementia with Lewy bodies. Br. J. Psychiatry 1999; 174: 45-50.
 • 18. McKeith I.G., Ballard C.G., Perry R.H. i wsp.: Prospective validation of consensus criteria for the diagnosis of dementia with Lewy bodies. Neurology 2000; 54 (5): 1050-1058.
 • 19. McKeith I.G., Perry E.K., Perry R.H.: Report of the second dementia with Lewy body international workshop: diagnosis and treatment. Consortium on Dementia with Lewy Bodies. Neurology 1999; 53 (5): 902-905.
 • 20. McKeith I.G., Dickson D.W., Lowe J. i wsp.: Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies. Third report of the DLB consortium. Neurology 2005; 65: 1-1.
 • 21. Collerton D., Burn D., McKeith I. i wsp.: Systematic Review and Meta-Analysis Show that Dementia with Lewy Bodies Is a Visual-Perceptual and Attentional-Executive Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2003; 16 (4): 229-237.
 • 22. Magierski R., Kłoszewska I., Sobów T: Porównanie obrazu neuropsychologicznego w chorobie Alzheimera, otępieniu z ciałami Lewy’ego i otępieniu w chorobie Parkinsona. Aktualności Neurologiczne 2005; 5 (1): 62-70.
 • 23. Burn D.J., McKeith I.G.: Current treatment of dementia with Lewy bodies and dementia associated with Parkinson’s disease. Mov. Disord. 2003; 18 (suppl. 6): S72-S79.
 • 24. Doody R.S., Stevens J.C., Beck C. i wsp.: Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56: 1154-1166.
 • 25. Barber R., Panikkar A., McKeith I.G.: Dementia with Lewy bodies: diagnosis and management. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2001; 16 (suppl. 1): S12-S18.
 • 26. Kaufer D.I.: Pharmacologic treatment expectations in the management of dementia with Lewy bodies. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2004; 17 (suppl. 1): 32-39.
 • 27. Swanberg M.M., Cummings J.L.: Benefit-risk considerations in the treatment of dementia with Lewy bodies. Drug Saf. 2002; 25 (7): 511-523.
 • 28. Tiraboschi P., Hansen L.A., Alford M. i wsp.: Cholinergic dysfunction in diseases with Lewy Bodies. Neurology 2000: 54:407-411.
 • 29. Querfurth H.W., Allam G.J., Geffroy M.A. i wsp.: Acetylcholinesterase inhibition in dementia with Lewy bodies: results of a prospective pilot trial. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2000; 11 (6): 314-321.
 • 30. Wild R., Pettit T, Burns A.: Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (3): CD003672.
 • 31. McKeith I., Del Ser T, Spano P. i wsp.: Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000; 356 (9247): 2031-2036.
 • 32. Bourke D., Druckenbrod R.W: Possible association between donepezil and worsening Parkinson’s disease. Ann. Pharmacother. 1998; 32 (5): 610-611.
 • 33. Morita S., Miwa H., Kondo T.: A patient with probable dementia with Lewy bodies, who showed catatonia induced by donepezil: a case report. No To Shinkei 2004; 56 (10): 881-884.
 • 34. Ballard C., Lane R., Barone P i wsp.: Cardiac safety of rivastigmine in Lewy body and Parkinson’s disease dementias. Int. J. Clin. Pract. 2006; 60 (6): 639-645.
 • 35. Pakrasi S., Thomas A., Mosimann U.P. i wsp.: Cholinesterase inhibitors in advanced Dementia with Lewy bodies: increase or stop? Int. J. Geriatr. Psychiatry - artykuł w druku; dostępny on-line od 21 lipca 2006.
 • 36. Ames D., Ballard C., Cream J. i wsp.: For debate: Should novel antipsychotics ever be used to treat the behavioral and psychological syptoms of dementia (BPSD)? Int. Psychogeriatrics 2005; 1: 1-29.
 • 37. Byrne E.J., Burns A., Waite J.: Neuroleptic sensitivity in dementia with cortical Lewy bodies. BMJ 1992; 305 (6862): 1158-1159.
 • 38. Allen R.L., Walker Z., D’Ath PJ. i wsp.: Risperidone for psychotic and behavioural symptoms in Lewy body dementia. Lancet 1995; 346 (8968): 185.
 • 39. Cummings J.L., Street J., Masterman D. i wsp.: Efficacy of olanzapine in the treatment of psychosis in dementia with Lewy bodies. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2002; 13 (2): 67-73.
 • 40. Fernandez H.H., Trieschmann M.E., Burke M.A. i wsp.: Quetiapine for psychosis in Parkinson’s disease versus dementia with Lewy bodies. J. Clin. Psychiatry 2002; 63 (6): 513-515.
 • 41. Chacko R.C., Hurley R.A., Jankovic J.: Clozapine use in diffuse Lewy body disease. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1993; 5 (2): 206-208.
 • 42. Smith M., Shua-Haim J., Smith J. i wsp.: Safety and efficacy of oxcarbazepine in the treatment of agitation in patients with Lewy body dementia: a case report. The Gerontologist 2002; 42: 260.
 • 43. Sobów T: Wpływ leków na stan psychiczny chorych z chorobą Parkinsona i innymi zespołami parkinsonowskimi. W: Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i innych zespołach parkinsonowskich. Red. Sobów, Sławek J. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2006.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0b9fa4c-f692-4d95-bc94-8cbd76f6bdf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.