PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 164–168
Article title

Tiagabina w zaburzeniach lękowych

Content
Title variants
EN
Tiagabine in anxiety disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
With currently available drugs, patients with anxiety disorders experience only partial response to pharmacotherapy and require augmentation therapy. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and benzodiazepines are commonly used in the treatment of anxiety disorders. Unfortunately many patients do not achieve a complete response and experience significant adverse effects. Thus, pharmacotherapy for anxiety disorders is an active area of research. Results of these trials suggest potential usefulness of antiepileptic drugs in treatment of anxiety disorders. Tiagabine, a selective GABA reuptake inhibitor, has been shown to reduce symptoms of anxiety. γ-Aminobutyric acid (GABA) is the most potent inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. There is evidence that GABA is implicated in both aetiology and treatment of anxiety. Tiagabine acting by GAT-1 transporter presynaptic blockade, facilitates GABA neurotransmission. Recent studies suggest than tiagabine may have anxiolytic properties with a reasonable adverse events profile, including dizziness, headache and nausea. Tiagabine has shown promise in the treatment of generalized anxiety disorder, post- traumatic stress disorder, and panic disorder, and as monotherapy or augmentation therapy for patients with anxiety disorders who are partial responders.
PL
Wiadomo, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskują tylko częściową odpowiedź na stosowaną farmakoterapię i wymagają leczenia uzupełniającego. Głównymi lekami w terapii zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) oraz benzodiazepiny. Niestety wielu chorych nie osiąga zadowalającej odpowiedzi na to leczenie lub doświadcza znaczących objawów ubocznych. Z tego względu farmakoterapia zaburzeń lękowych stanowi aktywne pole do badań, a obecne ich wyniki sugerują potencjalną skuteczność leków przeciwpadaczkowych w terapii tych zaburzeń. Do leków wykazujących działanie redukujące objawy lękowe należy tiagabina, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu GABA. Kwas γ-aminomasłowy (GABA) jest najważniejszym hamującym neurotransmiterem w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją dowody, że GABA jest zaangażowany w etiologię zaburzeń lękowych, ale może być również skuteczny w ich leczeniu. Działanie tiagabiny polega na presynaptycznym blokowaniu transportera GAT-1, dzięki czemu ułatwiona zostaje neurotransmisja GABA. Ostatnie badania sugerują, że tiagabina z uwagi na ów mechanizm może wykazywać właściwości przeciwlękowe przy jednoczesnych umiarkowanych działaniach niepożądanych obejmujących między innymi zawroty, bóle głowy oraz nudności. Badania dowiodły skuteczności tiagabiny w terapii uogólnionych zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, jak również ataków paniki. Korzystny wpływ leczenia tiagabiną dotyczy zarówno przypadków stosowania jej w monoterapii, jak i w leczeniu uzupełniającym u pacjentów, którzy nie odnieśli satysfakcjonującej poprawy po wcześniejszej typowej terapii przeciwlękowej.
Discipline
Publisher

Year
Volume
12
Issue
3
Pages
164–168
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii USK im. WAM-CSW
 • Klinika Neurologii i Epileptologii USK im. WAM-CSW
References
 • 1. Swoboda H., Amering M., Windhaber J., Katschnig H.: The long-term course of panic disorder – an 11 year follow-up. J. Anxiety Dis. 2003; 17: 223–232.
 • 2. Bruce S.E., Yonkers K.A., Otto M.W. i wsp.: Influence of psychiatric comorbidity on recovery and recurrence in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder: a 12-year prospective study. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 1179–1187.
 • 3. Markowitz J.S., Weissman M.M., Quellette R. i wsp.: Quality of life in panic disorder. Arch. Gen. Psychiatry 1989; 46: 984–992.
 • 4. Grant B.F., Hasin D.S., Stinson F.S. i wsp.: Co-occurrence of 12-month mood and anxiety disorders and personality disorders in the US: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J. Psychiatr. Res. 2005; 39: 1–9.
 • 5. Kaplan H.I., Sadock B.J., Grebb J.A.: Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Wyd. 7, Williams & Wilkins, Baltimore 1994.
 • 6. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 1998.
 • 7. Wojtas A., Jakuszkowiak-Wojten K.: Zaburzenia lękowe. Terapia lęku panicznego w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Psychiatria 2010; 7: 227–233.
 • 8. Ballenger J.C.: Panic disorder in primary care and general medicine. W: Rosenbaum J.F., Pollack M.H. (red.): Panic Disorder and its Treatment. Dekker Inc., New York 1998: 1–36.
 • 9. Pohl R., Yeragani V.K., Balon R., Lycaki H.: The jitteriness syndrome in panic disorder patients treated with antidepressants. J. Clin. Psychiatry 1988; 49: 100–104.
 • 10. Rupprecht R.: Neuroactive steroids: mechanisms of action and neuropsychopharmacological properties. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 139–168.
 • 11. Goddard A.W., Mason G.F., Almai A. i wsp.: Reductions in occipital cortex GABA levels in panic disorder detected with 1h-magnetic resonance spectroscopy. Arch. Gen. Psychiatry 2001; 58: 556–561.
 • 12. Nutt D.J., Malizia A.L.: New insights into the role of the GABAA – benzodiazepine receptor in psychiatric disorder. Br. J. Psychiatry 2001; 179: 390–396.
 • 13. Faulhaber J., Steiger A., Lancel M.: The GABA-A agonist THIP produces slow wave sleep and reduces spindling activity in NREM sleep in humans. Psychopharmacology (Berl.) 1997; 130: 285–291.
 • 14. Petroff O.A., Rothman D.L., Behar K.L. i wsp.: Human brain GABA levels rise rapidly after initiation of vigabatrin therapy. Neurology 1996; 47: 1567–1571.
 • 15. Walter M.C.: The mechanism of action of tiagabine. Rev. Contemp. Pharmacother. 2002; 12: 213–223.
 • 16. Brodie M.J.: Tiagabine pharmacology in profile. Epilepsia 1995; 36 (supl. 6): S7–S9.
 • 17. Adkins J.C., Noble S.: Tiagabine. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic potential in the management of epilepsy. Drugs 1998; 55: 437–460.
 • 18. Jędrzejczak J.: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia, Poznań 2008.
 • 19. Gaitatzis A., Patsalos P.N., Sander J.W.: The clinical efficacy of tiagabine. Rev. Contemp. Pharmacother. 2002; 12: 235–250.
 • 20. Zwanzger P., Eser D., Padberg F. i wsp.: Effects of tiagabine on cholecystokinin-tetrapeptide (CCK-4)-induced anxiety in healthy volunteers. Depress. Anxiety 2003; 18: 140–143.
 • 21. Zwanzger P., Baghai T.C., Schule C. i wsp.: Tiagabine improves panic and agoraphobia in panic disorder patients [letter]. J. Clin. Psychiatry 2001; 62: 656–657.
 • 22. Crane D.: Tiagabine for the treatment of anxiety. Depress. Anxiety 2003; 18: 51–52.
 • 23. Schwartz T.L., Azhar N., Husain J. i wsp.: An open-label study of tiagabine as augmentation therapy for anxiety. Ann. Clin. Psychiatry 2005; 17: 167–172.
 • 24. Pollack M.H., Roy-Byrne P.P., Van Ameringen M. i wsp.: The selective GABA reuptake inhibitor tiagabine for the treatment of generalized anxiety disorder: results of a placebocontrolled study. J. Clin. Psychiatry 2005; 66: 1401–1408.
 • 25. Rosenthal M.: Tiagabine for the treatment of generalized anxiety disorder: a randomized, open-label, clinical trial with paroxetine as a positive control. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 1245–1249.
 • 26. Lydiard R.B.: The role of GABA in anxiety disorders. J. Clin. Psychiatry 2003; 64 (supl. 3): 21–27.
 • 27. Taylor F.B.: Tiagabine for posttraumatic stress disorder: a case series of 7 women. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 1421–1425.
 • 28. Berigan T.: Treatment of posttraumatic stress disorder with tiagabine [letter]. Can. J. Psychiatry 2002; 47: 788.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0b00057-75ec-4e28-b117-c1e89eb57e56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.