PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 61-68
Article title

OSTRA CHOROBA WYSOKOGÓRSKA

Content
Title variants
EN
ACUTE MOUNTAIN SICKNESS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wniniejszej pracy zostały przedstawione najbardziej
prawdopodobne patofizjologiczne przyczyny rozwoju
ostrej choroby wysokogórskiej (ang. AMS), jej postaci
płucnej tj. wysokogórskiego obrzeku płuc (ang. HAPE)
oraz wysokogórskiego obrzeku mózgu (ang. HACE).
Powyzsze schorzenia zaliczaja sie do nadzwyczajnych
zagrozen srodowiskowych poniewaz sa bezposrednio
zwiazane z niskim cisnieniem atmosferycznym, a tym
samym z niskim cisnieniem parcjalnym tlenu. Powyzsze
niekorzystne warunki atmosferyczne dla człowieka rozpoczynaja
sie juz od wysokosci 2500 m n.p.m. w połaczeniu
z ekstremalnie ciezkim wysiłkiem fizycznym
moga doprowadzic w bardzo krótkim czasie do zasadowicy
oddechowej, która nie wystepuje w zadnym
innym wypadku na nizinach. Przy wspinaczce na wysokosci
powyzej 4500 m n.p.m. dochodzi do niedotlenienia
narzadów wewnetrznych, a przede wszystkim
do zmniejszonej perfuzji nerek ze wszystkim jej konsekwencjami.
Wwyniku tych niekorzystnych przemian
w połaczeniu z nieodpowiednia aklimatyzacja, moze
dojsc do sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia.
W pracy zostały szczegółowo opisane konsekwencje
niedotlenienia wysokosciowego, które ostatecznie
moze doprowadzic do rozwoju AMS i jednej z jej ciezkich
postaci HACE lub/i HAPE.
EN
This paper presents the most likely pathophysiological
causes of the development of acute mountain sickness
(AMS, also known as altitude sickness), its pulmonary
form i.e. high altitude pulmonary edema
(HAPE), and high altitude cerebral edema (HACE).
These diseases constitute extraordinary environmental
hazards because they are directly connected with low
atmospheric pressure, and thus low partial oxygen pressure.
The above adverse atmospheric conditions start to
affect humans already at an altitude of 2,500 meters
above the sea level and, coupled with extreme physical
exertion, can quickly lead to respiratory alkalosis, which
is not present under any other conditions in the lowlands.
Mountaineering above 4,500 m a.s.l. leads to
hypoxia of internal organs and, primarily, reduced renal
perfusion with all its consequences. The above adverse
changes, combined with inadequate acclimatization,
can lead to a situation of imminent danger to life and
health. This paper describes in detail the consequences
of acute mountain sickness, which can ultimately lead
to the development of AMS and one of severe forms of
HACE and/or HAPE.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Srodowiskowego i Epidemiologii przy Katedrze i Zakładzie Higieny Akademii Medycznej im. Piastów Slaskich we Wrocławiu
References
 • 1. Binkowska P., Boryn A., Chłód M. i wsp.: Wpływ tygodniowej wedrówki wysokogórskiej nie poprzedzonej treningiem na układ enodkrynny. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2004.(Dok. eletr.) zródło: [http://www.kowalewo.republika.pl/fizjologia.htm]. Data wykorzystania: 11.15.2008.
 • 2. Silber E., Sonnenberg P., Collier D.J. i wsp.: Clinical features of headache at altitude: a prospective study. Neurology 2003, 60, 71–116.
 • 3. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa PZWL 2006, 123–125.
 • 4. Basnyat B., Cumbo T.A., Edelman R.: Acute medical problems in the Himalayas outside the setting of altitude sickness. High Alt Med Biol 2000, 1, 67–74.
 • 5. Guzek J.W.: Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa 2002, 468–472.
 • 6. McKechnie J.K., Leary W.P., Noakes T.D. i wsp.: Acute pulmonary oedema in two athletes during a 90-km running race. S Afr Med J 1979, 56, 65–261.
 • 7. Hackett P.H., Roach R.C., Hartig G.S. i wsp.: The effect of vasodilators on pulmonary hemodynamics in high altitude pulmonary edema: a comparison. Int J Sports Med 1992, 13, 68–71.
 • 8. Doplain H., Sartori C., Lepori M., et al: Exhaled nitric oxide in high-altitude pulmonary edema: role in the regulation of pulmonary vascular tone and evidence for a role against inflammation. Am J Respir Crit Care Med 2000, 162, 24–221.
 • 9. Sartori C., Vollenweider L., Löffler B.M., et al: Exaggerated endothelin release in high-altitude pulmonary edema. Circulation 1999, 99, 68–266.
 • 10. Schoene R.B., Hultgren H.N., Swenson E.R.: High-altitude pulmonary edema. In: Hornbein TF, Schoene RB, eds. High altitude: an exploration of human adaptation. New York: Marcel Dekker, 2001, 777–814.
 • 11. Basnyat B. Murdoch D.R.: High-altitude illness. The Lancet 2003, 361, 1967-1974.
 • 12. Mumenthaler M., Mattle H.: Neurologia. Urban & Partner 2001, 168–175.
 • 13. Maslinski S., Ryzewski J.: Patofizjologia. PZWL Warszawa 2000, 978–992.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0997931-d16e-40c9-8e19-6174e87ecf58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.