PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 51 | 487–492
Article title

Zakrzepica przetrwałej tętnicy pośrodkowej jako przyczyna zespołu cieśni kanału nadgarstka – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Thrombosis of the persistent median artery as a cause of carpal tunnel syndrome – case study
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Carpal tunnel syndrome is the most frequent neuropathy of the upper extremity, that
mainly occurs in manual workers and individuals, whose wrist is overloaded by performing
repetitive precise tasks. In the past it was common among of typists, seamstresses
and mechanics, but nowadays it is often caused by long hours of computer keyboard use.
The patient usually complains of pain, hypersensitivity and paresthesia of his hand and
fingers in the median nerve distribution. The symptoms often increase at night. In further
course of the disease atrophy of thenar muscles is observed. In the past the diagnosis was
usually confirmed in nerve conduction studies. Nowadays a magnetic resonance scan or
an ultrasound scan can be used to differentiate the cause of the symptoms. The carpal
tunnel syndrome is usually caused by compression of the median nerve passing under
the flexor retinaculum due to the presence of structures reducing carpal tunnel area,
such as an effusion in the flexor tendons sheaths (due to overload or in the course of
rheumatoid diseases), bony anomalies, muscle and tendon variants, ganglion cysts or
tumors. In some cases diseases of upper extremity vessels including abnormalities of the
persistent median artery may also result in carpal tunnel syndrome. We present a case
of symptomatic carpal tunnel syndrome caused by thrombosis of the persistent median
artery which was diagnosed in ultrasound examination. The ultrasound scan enabled
for differential diagnosis and resulted in an immediate referral to clinician, who recommended
instant commencement on anticoagulant treatment. The follow‑up
observation
revealed nearly complete remission of clinical symptoms and partial recanalization of
the persistent median artery.
PL
Zespół cieśni kanału nadgarstka jest najczęstszą neuropatią kończyny górnej, która występuje
u osób pracujących fizycznie, jak również długotrwale wykonujących precyzyjną
pracę ręką. Dotąd dotyczył on przede wszystkim maszynistek, szwaczek i mechaników,
jednak obecnie występuje także u osób pracujących długo przy komputerze. Pacjent
skarży się na ból, przeczulicę oraz drętwienie ręki i palców unerwionych przez nerw
pośrodkowy. Objawy nasilają się często w godzinach nocnych. Przy dłuższym czasie
trwania choroby do dolegliwości bólowych dołączają się zaniki mięśniowe mięśni kłębu
kciuka. W przeszłości diagnoza potwierdzana była zazwyczaj w badaniu czynnościowym
przewodnictwa nerwowego. Obecnie wykorzystuje się tomografię rezonansu magnetycznego,
a zwłaszcza badanie ultrasonograficzne. Badania te pozwalają na różnicowanie
przyczyn wystąpienia dolegliwości. Zespół cieśni kanału nadgarstka jest z reguły spowodowany
uciskiem na przebiegający pod troczkiem zginaczy nerw pośrodkowy przez
znajdujące się tam nieprawidłowe struktury, takie jak wysięk w pochewkach ścięgien
zginaczy w związku z chorobami reumatoidalnymi lub zmianami przeciążeniowymi, anomalie
kostne i ścięgnisto‑mięśniowe
gangliony lub zmiany o charakterze rozrostowym.
Także choroby naczyń, a szczególnie zmiany w przetrwałej tętnicy pośrodkowej, mogą
powodować pojawienie się dolegliwości typowych dla zespołu cieśni kanału nadgarstka.
W pracy przedstawiono przypadek zespołu cieśni nadgarstka spowodowanego zakrzepicą
przetrwałej tętnicy pośrodkowej, rozpoznaną w badaniu ultrasonograficznym. Badanie
ultrasonograficzne umożliwiło zróżnicowanie przyczyny dolegliwości i ukierunkowanie
dalszego toku postępowania. Pacjentka w trybie pilnym została skierowana do klinicysty,
w efekcie czego wdrożono skuteczne leczenie przeciwzakrzepowe i uzyskano znaczne
ustąpienie dolegliwości i częściową rekanalizację przetrwałej tętnicy pośrodkowej.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
51
Pages
487–492
Physical description
Contributors
  • Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, Sopot, Polska, GORIS‑MED Sp.p. Radiolodzy Rzepecka‑Wejs i Partnerzy, Sopot, Polska
  • Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, Sopot, Polska
  • Katedra i Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gdańsk, Polska
References
  • 1. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Medipage, Warszawa 2009: 17–186.
  • 2. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część I: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie nerwu pośrodkowego. J Ultrason 2012; 12: 120–130.
  • 3. Lanz U: Anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnel. J Hand Surg 1977; 2: 44–53.
  • 4. Propeck T, Quinn TJ, Jacobson JA, Paulino AF, Habra G, Darian VB: Sonography and MR imaging of bifid median nerve with anatomic and histologic correlation. AJR Am J Roentgenol 2000; 175: 1721–1725.
  • 5. Gassner EM, Schocke M, Peer S, Schwabegger A, Jaschke W, Bodner G: Persistent median artery in the carpal tunnel: color Doppler ultrasonographic findings. J Ultrasound Med 2002; 21: 455–461.
  • 6. Fumière E, Dugardeyn C, Roquet ME, Delcour C: US demonstration of a thrombosed persistent median artery in carpal tunnel syndrome. JBR‑BTR 2002; 85: 1–3.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0116974-89fd-4e16-98c5-af886691553d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.