PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 329–338
Article title

Acoustic radiation force impulse imaging of kidneys – a phantom study

Content
Title variants
PL
Obrazowanie nerek techniką elastografii impulsu mocy promieniowania akustycznego – badanie na fantomach
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the study: Since there have been only few works reporting the diagnosis of kidneys using Acoustic Radiation Force Impulse technique and those works do not provide consistent results of shear wave velocity measurements in renal tissue, we have decided to use kidney phantoms with known properties to examine the reliability of the method itself in a controlled setup similar to kidneys examination. Materials and methods: Four gelatin-based phantoms imitating different clinical situations were manufactured – two with thick and two with thin renal cortex, each type at a depth similar to a normal-weight or overweight patient. For each phantom, a series of interest points was chosen and for each point 20 Shear Wave Velocity measurements were taken using the build-in Virtual Touch Tissue QuantificationTM tool in a Siemens Acuson S2000 ultrasound scanner equipped with a 6C1 HD Transducer (Siemens Mountainview, USA). Results: Mean Shear Wave Velocity values obtained for all the examined points ranged from 2.445 to 3.941 m/s, with standard deviation exceeding 0.1 in only one case out of 29 points, but differing significantly between all points. Conclusions: The obtained results indicate that the method is highly reliable as long as the measurement volume contains a uniform tissue region. If the measurement window covers a region with different properties even partially, the obtained results are affected. The variance of measured values on the other hand is not affected by the said non-uniformity of material under examination. Furthermore, the variance of measured values does not show a clear dependency on the depth at which the shear wave velocities are measured.
PL
Cel pracy: Ze względu na skąpość doniesień naukowych dotyczących diagnostyki nerek za pomocą elastografii impulsu mocy promieniowania akustycznego oraz niejednoznaczność prezentowanych wyników pomiarów prędkości propagacji fali ścinającej autorzy postanowili wykorzystać fizyczne modele tkankowe nerek w celu sprawdzenia wiarygodności samej metody w kontrolowanych warunkach, zbliżonych do panujących podczas diagnostyki tego narządu. Materiały i metody: Przygotowane zostały cztery fantomy żelatynowe odpowiadające różnym warunkom klinicznym – dwa o normalnej i dwa o cienkiej warstwie miąższowej, każdy na głębokości dostosowanej do pacjenta o normalnej budowie i otyłego. W każdym fantomie wybrane zostały punkty zainteresowania i w każdym z nich wykonano 20 pomiarów prędkości propagacji fali ścinającej. Zostały one przeprowadzone przy pomocy wbudowanej funkcji Virtual Touch Tissue QuantificationTM ultrasonografu Siemens Acuson S2000, wyposażonego w głowicę 6C1 HD (Siemens Mountainview, USA). Wyniki: Średnie wartości prędkości fali ścinającej zarejestrowane we wszystkich punktach zainteresowania zawierały się w zakresie od 2,445 do 3,941 m/s, z odchyleniem standardowym przekraczającym 0,1 m/s tylko w jednym z 29 punktów pomiarowych. Różnice wartości w poszczególnych punktach były statystycznie istotne. Wnioski: Uzyskane wyniki pokazują, że metoda będąca przedmiotem zainteresowania jest wysoce wiarygodna pod warunkiem, że w objętości pomiarowej znajduje się jednorodna struktura. Jeśli okno pomiarowe obejmuje choćby częściowo region o innych właściwościach, to wynik pomiaru zostaje zniekształcony. Wariancja wyników pomiarów w takim przypadku zostaje zachowana. Co więcej, na wariancję wyników pomiarów prędkości fali ścinającej nie ma wpływu głębokość, na jakiej pomiary są dokonywane.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
329–338
Physical description
Contributors
author
 • Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
 • Medical University of Warsaw, II Department of Clinical Radiology, Warsaw, Poland
References
 • 1. Doherty JR, Trahey GE, Nightingale KR, Palmeri ML: Acoustic radiation force elasticity imaging in diagnostic ultrasound. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2013; 60: 685–701.
 • 2. Nightingale K: Acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging: a review. Curr Med Imaging Rev 2011; 7: 328–339.
 • 3. Parker KJ: Ultrasonic attenuation and absorption in liver tissue. Ultrasound Med Biol 1983; 9: 363–369.
 • 4. Nowicki A: Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 5. Gallotti A, D’Onofrio M, Pozzi Mucelli R: Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) technique in ultrasound with Virtual Touch tissue quantification of the upper abdomen. Radiol Med 2010; 115: 889–897.
 • 6. McLaughlin J, Renzi D: Shear wave speed recovery in transient elastography and supersonic imaging using propagating fronts. Inverse Problems 2006; 22: 681–706.
 • 7. Meng W, Zhang G, Wu C, Wu G, Song Y, Lu Z: Preliminary results of acoustic radiation force impulse (ARFI) ultrasound imaging of breast lesions. Ultrasound Med Biol 2011; 37: 1436–1443.
 • 8. Thurston W, Wilson S: The Urinary Tract. In: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW (eds.): Diagnostic Ultrasound. St. Louis, Mosby 2005: 322–325.
 • 9. Hall TJ, Bilgen M, Insana MF, Krouskop TA: Phantom materials for elastography. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 1997; 44: 1355–1365.
 • 10. Cygan S, Kałużyński K, Leśniak-Plewińska B: Strain estimation – a physical model experiment and FEM modeling. Pol J Med Phys Eng 2006; 12: 109–119.
 • 11. Cygan S, Kałużyński K, Leśniak B: Displacement estimation methods for elastography – a phantom study. Engineering Mechanics 2005; 12: 361–368.
 • 12. Bruno C, Caliari G, Zaffanello M, Brugnara M, Zuffante M, Cecchetto M et al.: Acoustic radiation force impulse (ARFI) in the evaluation of the renal parenchymal stiffness in paediatric patients with vesicoureteral reflux: preliminary results. Eur Radiol 2013; 23: 3477–3484.
 • 13. Sohn B, Kim MJ, Han SW, Im YJ, Lee MJ: Shear wave velocity measurements using acoustic radiation force impulse in young children with normal kidneys versus hydronephrotic kidneys. Ultrasonography 2014; 33: 116–121.
 • 14. Madsen EL, Zagzebski JA, Banjavie RA, Jutila RE: Tissue mimicking materials for ultrasound phantoms. Med Phys 1978; 5: 391–394.
 • 15. Zhai L, Palmeri ML, Bouchard RR, Nightingale RW, Nightingale KR: An integrated indenter-ARFI imaging system for tissue stiffness quantification. Ultrason Imaging 2008; 30: 95–111.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf939728-422e-4029-882d-64920f5c582a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.