PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 308–318
Article title

Błędy w diagnostyce ultrasonograficznej nerek, moczowodów oraz pęcherza moczowego

Content
Title variants
EN
Errors in the ultrasound diagnosis of the kidneys, ureters and urinary bladder
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the most frequent errors made in the ultrasound diagnosis of the
urinary system. They usually result from improper technique of ultrasound examination
or its erroneous interpretation. Such errors are frequent effects of insufficient experience
of the ultrasonographer, inadequate class of the scanner, insufficient knowledge of its
operation as well as of wrong preparation of patients, their constitution, severe condition
and the lack of cooperation during the examination. The reasons for misinterpretations
of ultrasound images of the urinary system may lie in a large polymorphism of the kidney
(defects and developmental variants) and may result from improper access to the organ as
well as from the presence of artefacts. Errors may also result from the lack of knowledge
concerning clinical and laboratory data. Moreover, mistakes in ultrasound diagnosis of
the urinary system are frequently related to the lack of knowledge of the management
algorithms and diagnostic possibilities of other imaging modalities. The paper lists errors
in ultrasound diagnosis of the urinary system divided into: errors resulting from improper
technique of examination, artefacts caused by incorrect preparation of patients for the
examination or their constitution and errors resulting from misinterpretation of ultrasound
images of the kidneys (such as their number, size, fluid spaces, pathological lesions
and others), ureters and urinary bladder. Each physician performing kidney or bladder
ultrasound examination should possess the knowledge of the most frequent errors and
their causes which might help to avoid them.
PL
W artykule omówiono najczęściej popełniane błędy w diagnostyce ultrasonograficznej
układu moczowego. Zazwyczaj są one efektem nieprawidłowo wykonanego badania
ultrasonograficznego lub też jego błędnej interpretacji. Z reguły wynikają z niedostatecznego
doświadczenia klinicznego ultrasonografisty, klasy stosowanej aparatury ultrasonograficznej,
niedostatecznej znajomości obsługi aparatu ultrasonograficznego, ale
także ze złego przygotowania, konstytucji, ciężkiego stanu pacjenta oraz braku jego
współpracy w trakcie wykonywania badania. Błędy w interpretacji obrazu ultrasonograficznego
układu moczowego mogą mieć swoją przyczynę w dużym polimorfizmie
budowy nerek (wady i odmiany rozwojowe), mogą wynikać z niewłaściwego dostępu do
badanego narządu, jak również z obecności artefaktów. Błędna interpretacja badania
może być także wynikiem nieznajomości danych klinicznych i laboratoryjnych. Ponadto
błędy w diagnostyce ultrasonograficznej układu moczowego często wynikają z nieznajomości
algorytmów postępowania i możliwości diagnostycznych innych metod obrazowania.
Poniżej wymieniono błędy w diagnostyce ultrasonograficznej układu moczowego
w podziale na: błędy wynikające z niewłaściwej metody badania, artefakty wynikające
z niewłaściwego przygotowania pacjenta do badania lub konstytucji pacjenta oraz błędy
wynikające z nieprawidłowej interpretacji obrazu ultrasonograficznego nerek (m.in. ich
liczby, wielkości, przestrzeni płynowych, zmian patologicznych, inne), moczowodów
i pęcherza moczowego. Każdy lekarz wykonujący badanie ultrasonograficzne nerek
i pęcherza moczowego powinien posiadać wiedzę o najczęściej popełnianych błędach,
przyczynach ich powstawania, co pozwoli na ich uniknięcie.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
308–318
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Katedra Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Katedra Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
References
 • 1. American Urological Association (AUA), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM): AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination in the Practice of Urology. Effective November 5, 2011 – AIUM PRACTICE GUIDELINES – Ultrasound in the Practice of Urology. Available from: www.aium.org.
 • 2. ACR–AIUM–SPR–SRU Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination of the Abdomen and/or Retroperitoneum. Revised 2012 (Resolution 29). Available from: www.acr.org/guidelines.
 • 3. Wieczorek P: Błędy w diagnostyce usg układu moczowego, stercza, moszny, przestrzeni pozaotrzewnowej. Ultrasonografia 2005; 5 (21): 29–31.
 • 4. Wieczorek P: Błędy w diagnostyce usg układu moczowego, stercza, moszny i przestrzeni zaotrzewnowej. In: Jakubowski W (ed.): Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej. 1st ed., Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2005: 165–184.
 • 5. Bhatt S, MacLennan G, Dogra V: Renal pseudotumors. AJR Am J Roentgenol 2007; 188: 1380–1387.
 • 6. Larson DB, Meyers ML, O’Hara SM: Reliability of renal length measurements made with ultrasound compared with measurements from helical CT multiplanar reformat images. AJR Am J Roentgenol 2011; 196: W592–W597.
 • 7. Nowicki A: Wstęp do ultrasonografii. Podstawy fizyczne i instrumentacja. Medipage, Warszawa 2003.
 • 8. Tyloch J: Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu – porównanie dokładności kilkunastu sposobów pomiaru. Ultrasonografia 2002; 2 (7): 86–91.
 • 9. Tyloch J: Ocena dokładności własnej metody pomiaru pojemności pęcherza moczowego i zalegania moczu u chorych z asymetrycznym, niekształtnym pęcherzem moczowym. Ultrasonografia 2002; 2 (7): 97–100.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf8c7e08-c8a8-41f1-afa1-95f464d40b60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.