PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 327–334
Article title

Ocena wzoru ujść krypt gruczołów jelitowych jako niezbędny element badania kolonoskopowego wysokiej jakości

Content
Title variants
EN
The assessment of pit pattern on the polyps’ surface as the essential part of high quality colonoscopy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Powszechnie stosowane określenie „endoskopia wysokiej jakości” zyskuje stopniowo coraz szersze znaczenie i zawiera w sobie coraz więcej elementów. Wykonywanie badań kolonoskopowych o możliwie najwyższej jakości stanowi – poprzez identyfikację i leczenie zmian prekursorowych – podstawę działań zapobiegających wystąpieniu raka jelita grubego. Liczne programy badawcze jednoznacznie udowodniły, że wyłącznie badania spełniające najwyższe normy jakości mają działanie protekcyjne względem zachorowania na raka jelita grubego. Badania wykonywane w ośrodkach niespełniających najwyższych norm jakości nie mają „działania ochronnego”, więc te ośrodki raportują zwiększony odsetek raków interwałowych. Tradycyjnie oceniane parametry jakości badania kolonoskopowego, takie jak odsetek intubacji kątnicy, odsetek badań z wykrytymi polipami gruczolakowatymi, czas wyprowadzania aparatu z kątnicy do odbytnicy i ocena stopnia przygotowania jelita, stanowią obecnie fundament badań wysokiej jakości. Kryteria te są stopniowo uzupełniane o kolejne parametry: odsetek polipów w proksymalnym odcinku okrężnicy, odsetek usuniętych polipów, które odzyskano do badania, odsetek badań z sedacją i wiele innych. Jednym z wyzwań stojących przed endoskopistami jest ocena histologii usuwanej zmiany in vivo w czasie badania. Działania te mają na celu głównie zmniejszenie liczby wykonywanych badań histopatologicznych zmian bardzo niskiego ryzyka, szczególnie polipów mierzących do 5 mm (filozofia „usuń i wyrzuć”). Jednym z dostępnych narzędzi jest ocena układu ujść krypt jelitowych, tzw. wzór dołeczkowy (pit pattern). Dodatkowa ocena morfologii zmian na podstawie klasyfikacji paryskiej polipów w połączeniu z oceną ujść krypt jelitowych lepiej determinuje zmiany wysokiego ryzyka, i to zarówno histologicznego, jak i dotyczącego trudności technicznych przy usuwaniu. Zmiany uznane wstępnie za niemożliwe do leczenia endoskopowego powinny być ponownie oceniane i ewentualnie leczone endoskopowo w ośrodkach eksperckich.
EN
The meaning of the term high-quality endoscopy is gradually widening and consists of multiple elements. The highest possible quality of colonoscopies constitutes the basis of anticancer protective action by the identification and treatment of early precancerous lesions. Data from randomised trials demonstrate that only top quality endoscopy has a protective value against colon cancer morbidity. On the other hand, data coming from medical centres which do not meet high standards confirm the lack of protective anticancer value of low-quality colonoscopies and an increased rate of interval cancers. The fundamental indicators of high standards are: caecal intubation rate, adenoma detection rate, colonoscopy withdrawal time and bowel preparation. These parameters are gradually widened to include other factors such as: proximal colon polyp detection rate, retrieval rate of removed polyps, sedation practice and many others. One of the biggest challenges we have to face is the effort to perform endoscopic visual assessment of polyps in vivo. The principal aim of this action is to reduce the number of redundant histopathological tests and in general to reduce histopathology workload for very low-risk lesions, especially polyps ≤5 mm in diameter, this being the so called “resect and discard” strategy. One of useful tools is the assessment of the pattern of colonic crypt outlets, known as the pit pattern. The combination of the pit pattern and the Paris polyp classification determine high-risk lesions well in terms of advanced histology and technical problems with safe removal. Lesions originally found as unresectable should be reassessed and resected endoscopically in experienced expert centres.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
327–334
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy GilKlinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E et al.: Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362: 1795–1803.
 • 2. Corley DA, Jensen CD, Marks AR et al.: Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death. N Engl J Med 2014; 370: 1298–1306.
 • 3. Baxter NN, Sutradhar R, Forbes SS et al.: Analysis of administrative data finds endoscopist quality measures associated with postcolonoscopy colorectal cancer. Gastroenterology 2011; 140: 65–72.
 • 4. Atkin WS, Morson BC, Cuzick J: Long-term risk of colorectal cancer after excision of rectosigmoid adenomas. N Engl J Med 1992; 326: 658–662.
 • 5. Atkin WS, Saunders BP; British Society for Gastroenterology; Association of Coloproctology for Great Britain and Ireland: Surveillance guidelines after removal of colorectal adenomatous polyps. Gut 2002; 51 Suppl 5: V6–V9.
 • 6. Hassan C, Quintero E, Dumonceau JM et al.; European Society of Gastrointestinal Endoscopy: Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2013; 45: 842–851.
 • 7. Seeff LC, Manninen DL, Dong FB et al.: Is there endoscopic capacity to provide colorectal cancer screening to the unscreened population in the United States? Gastroenterology 2004; 127: 1661–1669.
 • 8. Rex DK: Narrow-band imaging without optical magnification for histologic analysis of colorectal polyps. Gastroenterology 2009; 136: 1174–1181.
 • 9. Aldridge AJ, Simson JN: Histological assessment of colorectal adenomas by size. Are polyps less than 10 mm in size clinically important? Eur J Surg 2001; 167: 777–781.
 • 10. Gschwantler M, Kriwanek S, Langner E et al.: High-grade dysplasia and invasive carcinoma in colorectal adenomas: a multivariate analysis of the impact of adenoma and patient characteristics. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002; 14: 183–188.
 • 11. Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I et al.: Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J Med 2003; 349: 2191–2200.
 • 12. Lieberman D, Moravec M, Holub J et al.: Polyp size and advanced histology in patients undergoing colonoscopy screening: implications for CT colonography. Gastroenterology 2008; 135: 1100–1105.
 • 13. Butterly LF, Chase MP, Pohl H et al.: Prevalence of clinically important histology in small adenomas. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 343–348.
 • 14. Longcroft-Wheaton G, Brown J, Cowlishaw D et al.: High-definition vs. standard-definition colonoscopy in the characterization of small colonic polyps: results from a randomized trial. Endoscopy 2012; 44: 905–910.
 • 15. Longcroft-Wheaton G, Brown J, Cowlishaw D et al.: High-definition vs. standard-definition endoscopy with indigo carmine for the in vivo diagnosis of colonic polyps. United European Gastroenterol J 2013; 1: 425–429.
 • 16. Schachschal G, Mayr M, Treszl A et al.: Endoscopic versus histological characterisation of polyps during screening colonoscopy. Gut 2014; 63: 458–465.
 • 17. Abu Dayyeh BK, Thosani N, Konda V et al.: ASGE Technology Committee systematic review and meta-analysis assessing the ASGE PIVI thresholds for adopting real-time endoscopic assessment of the histology of diminutive colorectal polyps. Gastrointest Endosc 2015; 81: 502.e1–502.e16.
 • 18. Patel SG, Rastogi A, Austin G et al.: Gastroenterology trainees can easily learn histologic characterization of diminutive colorectal polyps with narrow band imaging. Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11: 997–1003.e1.
 • 19. Kudo S, Tamura S, Nakajima T et al.: Diagnosis of colorectal tumorous lesions by magnifying endoscopy. Gastrointest Endosc 1996; 44: 8–14.
 • 20. Huang Q, Fukami N, Kashida H et al.: Interobserver and intraobserver consistency in the endoscopic assessment of colonic pit patterns. Gastrointest Endosc 2004; 60: 520–526.
 • 21. Kimura T, Yamamoto E, Yamano HO et al.: A novel pit pattern identifies the precursor of colorectal cancer derived from sessile serrated adenoma. Am J Gastroenterol 2012; 107: 460–469.
 • 22. Kashida H, Kudo SE: Early colorectal cancer: concept, diagnosis, and management. Int J Clin Oncol 2006; 11: 1–8.
 • 23. Kiesslich R, von Bergh M, Hahn M et al.: Chromoendoscopy with indigocarmine improves the detection of adenomatous and nonadenomatous lesions in the colon. Endoscopy 2001; 33: 1001–1006.
 • 24. Sonwalkar S, Rotimi O, Rembacken BJ: Characterization of colonic polyps at conventional (nonmagnifying) colonoscopy after spraying with 0.2% indigo carmine dye. Endoscopy 2006; 38: 1218–1223.
 • 25. Togashi K, Osawa H, Koinuma K et al.: A comparison of conventional endoscopy, chromoendoscopy, and the optimal-band imaging system for the differentiation of neoplastic and non-neoplastic colonic polyps. Gastrointest Endosc 2009; 69: 734–741.
 • 26. Apel D, Jakobs R, Schilling D et al.: Accuracy of high-resolution chromoendoscopy in prediction of histologic findings in diminutive lesions of the rectosigmoid. Gastrointest Endosc 2006; 63: 824–828.
 • 27. The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to December 1, 2002. Gastrointest Endosc 2003; 58 (Suppl): S3–S43.
 • 28. Moss A, Bourke MJ, Williams SJ et al.: Endoscopic mucosal resection outcomes and prediction of submucosal cancer from advanced colonic mucosal neoplasia. Gastroenterology 2011; 140: 1909–1918.
 • 29. Hayashi N, Tanaka S, Hewett DG et al.: Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the narrow-band imaging international colorectal endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013; 78: 625–632.
 • 30. Ishiguro A, Uno Y, Ishiguro Y et al.: Correlation of lifting versus non-lifting and microscopic depth of invasion in early colorectal cancer. Gastrointest Endosc 1999; 50: 329–333.
 • 31. Kobayashi N, Saito Y, Sano Y et al.: Determining the treatment strategy for colorectal neoplastic lesions: endoscopic assessment or the non-lifting sign for diagnosing invasion depth? Endoscopy 2007; 39: 701–705.
 • 32. Aziz Aadam A, Wani S, Kahi C et al.: Physician assessment and management of complex colon polyps: a multicenter videobased survey study. Am J Gastroenterol 2014; 109: 1312–1324.
 • 33. Buchner AM, Guarner-Argente C, Ginsberg GG: Outcomes of EMR of defiant colorectal lesions directed to an endoscopy referral center. Gastrointest Endosc 2012; 76: 255–263.
 • 34. Church JM: Avoiding surgery in patients with colorectal polyps. Dis Colon Rectum 2003; 46: 1513–1516.
 • 35. Friedland S, Banerjee S, Kochar R et al.: Outcomes of repeat colonoscopy in patients with polyps referred for surgery without biopsy-proven cancer. Gastrointest Endosc 2014; 79: 101–107.
 • 36. Lipof T, Bartus C, Sardella W et al.: Preoperative colonoscopy decreases the need for laparoscopic management of colonic polyps. Dis Colon Rectum 2005; 48: 1076–1080.
 • 37. Voloyiannis T, Snyder MJ, Bailey RR et al.: Management of the difficult colon polyp referred for resection: resect or rescope? Dis Colon Rectum 2008; 51: 292–295.
 • 38. Desgrippes R, Beauchamp C, Henno S et al.: Prevalence and predictive factors of the need for surgery for advanced colorectal adenoma. Colorectal Dis 2013; 15: 683–688.
 • 39. Swan MP, Bourke MJ, Alexander S et al.: Large refractory colonic polyps: is it time to change our practice? A prospective study of the clinical and economic impact of a tertiary referral colonic mucosal resection and polypectomy service (with videos). Gastrointest Endosc 2009; 70: 1128–1136.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf6a4d8f-d070-4245-971e-b753f5a7a1a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.