PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 7 | 2 | 90-95
Article title

Adalimumab w terapii nieinfekcyjnych stanów zapalnych błony naczyniowej

Content
Title variants
EN
Adalimumab therapy of noninfectious uveitis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieinfekcyjne zapalenia błony naczyniowej (NZBN) stanowią problem diagnostyczny i terapeutyczny, mają przewlekły i kumulacyjny charakter, a także są przyczyną znaczącej utraty funkcji wzroku u młodych osób, uniemożliwiającej aktywność zawodową. Diagnostyka i leczenie wymagają współpracy specjalistów z różnych dziedzin i opierają się na licznych badaniach laboratoryjnych i obrazowych. Praca przedstawia wskazania, efektywność i bezpieczeństwo terapii pierwszym lekiem biologicznym stosowanym w okulistyce, jakim jest inhibitor czynnika martwicy guza α, adalimumab. Może być on uznany za istotną opcję terapeutyczną w leczeniu zapalenia błony naczyniowej części pośredniej i tylnej, a także zapalenia wszystkich części błony naczyniowej, ponieważ pozwala pacjentom na osiągnięcie i utrzymanie długotrwałej kontroli nad chorobą przy jednoczesnej terapii glikokortykosteroidami czy lekami immunomodulującymi lub jej braku.
EN
Noninfectious uveitis is known for its chronic and cumulative nature. It is often associated with diagnostic and therapeutic difficulties. It causes significant vision loss in young patients, making them incapable of maintaining an active work life. Diagnosis and treatment require cooperation between different specialists and are based on multiple blood tests and other diagnostic tests. This article presents medical indications and the safety and efficacy of adalimumab, a tumor necrosis factor inhibitor and the first biological drug used in ophthalmology. Adalimumab is an important therapeutic option for the treatment of intermediate, posterior, and pan-uveitis, enabling patients to obtain and maintain long-term disease control during simultaneous corticosteroid/immunomodulatory therapy or without it.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
90-95
Physical description
Contributors
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
References
 • 1. LaMattina KC, Goldstein DA. Adalimumab for the treatment of uveitis, Expert Rev Clin Immunol. 2017; 13(3): 181-8.
 • 2. Sippy BD, Hofman FM, Wright AD et al. Soluble tumor necrosis factor receptors are present in human vitreous and shed by retinal pigment epithelial cells. Exp Eye Res. 1996; 63(3): 311-7.
 • 3. Jaffe GJ, Dick AD, Brézin AP et al. Adalimumab in patients with active noninfectious uveitis. N Engl J Med. 2016; 375(10): 932-43.
 • 4. Rudwaleit M, Rodevand E, Holck P et al. Adalimumab effectively reduces the rate of anterior uveitis flares in patients with active ankylosing spondylitis: results of a prospective open-label study. Ann Rheum Dis. 2009; 68(5): 696-701.
 • 5. Van Denderen JC, Visman IM, Nurmohamed MT et al. Adalimumab significantly reduces the recurrence rate of anterior uveitis in patients with ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2014; 41(9): 1843-8.
 • 6. Kim M, Won JY, Choi SY et al. Anti-TNF-α Treatment for HLA-B27-Positive Ankylosing Spondylitis-Related Uveitis. Am J Ophthal. 2016; 170: 32-40.
 • 7. Bawazeer A, Raffa LH, Nizamuddin SH. Clinical experience with adalimumab in the treatment of ocular Behçet disease. Ocul Immunol Inflamm. 2010; 18(3): 226-32.
 • 8. Fabiani C, Vitale A, Emmi G et al. Efficacy and safety of adalimumab in Behçet’s disease-related uveitis: a multicenter retrospective observational study. Clin Rheumatol. 2017; 36(1): 183-9.
 • 9. Steeples LR, Spry P, Lee RWJ et al. Adalimumab in refractory cystoid macular edema associated with birdshot chorioretinopathy. International Ophthalmology. 2018; 38(3): 1357-62.
 • 10. Hiyama T, Harada Y, Kiuchi Y. Effective treatment of refractory sympathetic ophthalmia with glaucoma using adalimumab. Am J Ophthalmol Case Rep. 2019; 14: 1-4.
 • 11. Erckens RJ, Mostard RL, Wijnen PA et al. Adalimumab successful in sarcoidosis patients with refractory chronic non-infectious uveitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012; 250(5): 713-20.
 • 12. Castiblanco C, Meese H, Foster CS. Treatment of pediatric uveitis with adalimumab: the MERSI experience. J Aapos. 2016; 20(2): 145-7.
 • 13. Nguyen QD, Merrill PT, Jaffe GJ et al. Adalimumab for prevention of uveitic flare in patients with active non-infectious uveitis controlled by cortiocosteroids (VISUAL II): a multicenter, double-masked, randomized, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2016; 388: 1183-92.
 • 14. Suhler EB, Adán A, Brézin AP et al. Safety and efficacy of adalimumab in patients with noninfectious uveitis in an ongoing open-label study: VISUAL III. Ophthalmology. 2018; 125: 1075-87.
 • 15. Vallet H, Seve P, Biard L et al. Infliximab versus adalimumab in the treatment of refractory inflammatory uveitis: a multicenter study from the French uveitis network. Arthritis Rheumatol. 2016; 68: 1522-30.
 • 16. Fabiani C, Vitale A, Rigante D et al. Comparative efficacy between adalimumab and infliximab in the treatment of non-infectious intermediate uveitis, posterior uveitis, and panuveitis: a retrospective observational study of 107 patients. Clin Rheumatol. 2019; 38: 407-15.
 • 17. Rosenbaum JT, Bodaghi B, Couto C et al. New observations and emerging ideas in diagnosis and management of non-infectious uveitis: A review. Semin Arthritis Rheum. 2019; 49(3): 438-45.
 • 18. Załącznik B.105. Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0). https://www.nfz.gov.pl.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf5f7555-43b1-4f90-8483-fb2eebfb81c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.