PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 75-79
Article title

Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży (część druga – leczenie)

Authors
Content
Title variants
EN
Actual recommendations on diagnosis and treatment of high blood pressure in children and adolescents (part two – therapy)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of therapy in case of arterial hypertension is not only lowering blood pressure, but first of all, diminishing cardiovascular morbidity and mortality. Cardiovascular risk factors probably are greater in children than in adults, as the disease starts early and lasts longer. Rules of pharmacologic and nonpharmacologic therapy are similar to those used in internal medicine. In all patients therapeutic lifestyle changes should establish the base of treatment. In the moment when indications for antihypertensive drug therapy appear paediatricians use the same pattern as accepted in internal medicine. Still we should remember that no data are available on the long-term effects of antihypertensive drugs on growth and development. Acceptable drug classes for use in children include ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, b-blockers, calcium channel blockers and diuretics. Some drugs have a long history of safety and efficacy and these drugs remain appropriate for paediatric use. It will take longer for paediatricians to have opportunity for use of new therapeutic tools as direct renin inhibitors, new inhibitors of aldosterone receptor or angiotensin immunotherapeutic vaccine.
PL
Celem przyjętego w przypadku rozpoznanego nadciśnienia tętniczego postępowania jest nie tylko obniżenie jego wartości, ale przede wszystkim prewencja powikłań narządowych i związanych z nimi czynników ryzyka sercowo- -naczyniowego. Biorąc pod uwagę wczesny początek choroby i długość jej trwania u dzieci i młodzieży, można przypuszczać, że ryzyko to jest większe niż u chorych dorosłych, jakkolwiek brak jest długofalowych badań. Zasady postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego są analogiczne do używanych przez internistów. U wszystkich chorych podstawę leczenia powinna stanowić modyfikacja diety i stylu życia. W momencie pojawienia się wskazań do włączenia farmakoterapii należy stosować zasady takie same jak u dorosłych, pamiętając, że jak dotychczas nie dysponujemy danymi na temat wpływu długotrwałego leczenia na wzrost i rozwój dzieci. Do leczenia zostało dopuszczonych pięć grup leków: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora AT1, b-adrenolityki, blokery kanału wapniowego i leki moczopędne. Dla bezpieczeństwa terapii w pediatrii częściej sięgamy po leki z długą historią stosowania, o określonych w badaniach evidence-based medicine bezpieczeństwie i skuteczności. Pediatrzy z oczywistych względów dłużej będą czekać na możliwość zastosowania w terapii nowych preparatów, takich jak bezpośredni inhibitor reniny, swoiści antagoniści receptora aldosteronowego czy szczepionka przeciwko nadciśnieniu.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
75-79
Physical description
Contributors
  • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
  • 1. Gryglewska B., Grodzicki T: Co wnoszą do praktyki klinicznej nowe zalecenia postępowania w nadciśnieniu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce? Terapia 2008; 7-8: 11-16.
  • 2. Wyszyńska T, Litwin M.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
  • 3. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114 (supl. 4th Report): 555-576.
  • 4. Grodzicki T., Gryglewska B., Tomasik T., Windak A.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2008 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Nadciśnienie Tętnicze 2008; 12 supl. C: C3-C30.
  • 5. Lilien M.R., Groothoff J.W: Cardiovascular disease in children with CKD or ESRD. Nat. Rev. Nephrol. 2009; 5: 229-235.
  • 6. Widecka K.: Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2007 - które połączenia są najlepsze? Przewodnik Lekarza 2008; 11: 10-20.
  • 7. Januszewicz W, Januszewicz A., Prejbisz A.: Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym w świetle nowych wytycznych i dużych badań klinicznych. Terapia 2008; 7-8: 43-46.
  • 8. Materek I., Kapusta P, Moczulski D.: Szczepionka - przyszłość leczenia nadciśnienia tętniczego. Terapia 2008; 7-8: 71-74.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf4f966b-9c63-40e4-903a-14fa5e2d6f35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.