PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 168-171
Article title

Dopalacze – problem przeszłości czy zagrożenie dnia dzisiejszego?

Content
Title variants
EN
Legal highs – problem of the past or the present day threat?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Legal highs are a group of chemical agents taken in order to cause specific psychoactive effects (stimulant or hallucinogenic), which are not on the list of illicit narcotic drugs. These measures are both synthetic and natural origin. Afterburners health-related harm may result from their own operation as well as the overdose or interaction with other substances. In case of intoxication we deal with a wide range of symptoms – from gastroenteritis to dangerous disorders of the cardiovascular or central nervous system. Diagnosis is extremely difficult due to the constant volatility of the chemical composition of afterburners. There are also no specific antidotes, treatment includes supportive treatment. Since 2008, the afterburners market grew rapidly and they became a major social problem. In October 2010 the Government signed a law on amending the law on counteracting drug addiction and the law on State Sanitary Inspection prohibiting the manufacture and marketing of so-called substitutes for drugs. Despite the entry into force of this act, and the operation of legal highs shops liquidation, the data of the National Bureau for Drug Prevention is known that abusers are more and more afterburners and poisoning continue to occur.
PL
Dopalacze stanowią grupę środków chemicznych, które zażywane są w celu wywołania określonych efektów psychoaktywnych (stymulujących, empatogennych czy halucynogennych) i nie znajdują się na liście niedozwolonych środków narkotycznych. Są to środki zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego. Szkodliwość zdrowotna dopalaczy może wynikać z samego ich działania, a także z przedawkowania czy interakcji z innymi substancjami. W przypadku zatrucia mamy do czynienia z szerokim wachlarzem objawów – od nieżytu żołądkowo-jelitowego po niebezpieczne zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego czy ośrodkowego układu nerwowego. Diagnostyka jest niezwykle trudna ze względu na stałą zmienność składu chemicznego dopalaczy. Nie ma również swoistych antidotów, leczenie obejmuje postępowanie objawowe. Od 2008 roku rynek dopalaczy gwałtownie się rozrastał, a ich stosowanie stało się dużym problemem społecznym. W październiku 2010 roku podpisano Ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zabraniającą wytwarzania i wprowadzania do obrotu tak zwanych środków zastępczych dla narkotyków. Pomimo wejścia w życie tej ustawy, a także akcji zamykania sklepów z dopalaczami z polecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego dane Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskazują, że osób nadużywających dopalaczy jest coraz więcej, a zatrucia nadal się zdarzają.
Discipline
Publisher

Year
Volume
7
Issue
2
Pages
168-171
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. nr 213, poz. 1396).
 • 2. 63 . posiedzenie Senatu RP - stenogram (pol . ) . Senat RP, 2010-10-20. Adres: http://www. senat.gov.pl/k7/dok/sten/ 063/t.htm dostęp w dn.22.05.2011.
 • 3. Szajewski J .: Dopalacze . Med . Prakt. 2010; 10: 110-112 .
 • 4. Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowego Biura ds . Przeciwdziałania Narkomanii: http://www.dopalaczeinfo.pl.
 • 5. Groer C . E . , Tidgewell K , Moyer RA. i wsp . : An opioid agonist that does not induce μ-opioid receptor - arrestin interactions of receptor internalization. Mol . Pharmacol . 2007; 71: 549-557 .
 • 6. Paulzen M. , Grander G. : Toxic psychosis after intake of the hallucinogen salvinorin A J . Clin. Psychiatry 2008; 69: 1501-1502 .
 • 7. Przekop P , Lee T: Persistent psychosis associated with Salvia divinorum use . Am . J . Psychiatry 2009; 166: 832.
 • 8. Hofmann A , Tscherter H .: Isolation of lysergic acid alkaloids from the Mexican drug ololiuqui (Rivea corymbosa (L. ) Hall . f. ) . Experientia 1960; 16: 414.
 • 9. Ratsch C .: The Encyclopedia of Psychoactive Plants . Ethnopharmacology and Its Applications . Park Street Press, 2005: 513
 • 10. Alkadi H .O . , Noman M.A. , Al-Thobhani A. K i wsp .: Clinical and experimental evaluation of the effect of Khat-induced myocardial infarction. Saudi Med . J. 2002; 23: 1195-1198.
 • 11. Vanwalleghem I. E . , Vanwalleghem PW , De Bleecker J. L .: Khat chewing can cause stroke Cerebrovasc Dis 2006; 22: 198-200.
 • 12. Kassie F. , Darroudi F. , Kundi M . i wsp .: Khat (Catha edulis) consumption causes genotoxic effects in humans . Int. J . Cancer 2001; 92: 329-332 .
 • 13. Rozmowa z Dawidem Chojeckim z Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii: Plan na dopalacze. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2010; 5: 23-24.
 • 14. CBOS, „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Młodzież 20l0”, raport na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2010 [cytowany 22 kwietnia 2009 r. ]. Adres: http://www narkomania . gov.pl/mlodziez2008.pdf.
 • 15. Rejniak R : Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji „FreD Goes Net”. Serwis Informacyjny NARKOMANIA 2008; 3: 42 .
 • 16. http://www.narkomania.gov.pl.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bec2082f-be28-4bad-9081-854ef8910508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.