PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 286–292
Article title

Diagnostyka laboratoryjna grypy

Content
Title variants
EN
Laboratory diagnosis of influenza
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Grypa była i jest przyczyną licznych zachorowań, a w konsekwencji niejednokrotnie wielonarządowych powikłań pogrypowych, często nieodwracalnych komplikacji prowadzących do zgonu. To ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy typu A, B, C należący do rodziny Orthomyxoviridae. Zakażenia wywoływane przez wirus grypy rejestrowane są w każdym sezonie epidemicznym. Infekcje grypowe należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale również policzalnym, wymiernym aspekcie ekonomicznym. Grypa od wielu lat należy do podstawowych priorytetów zdrowia publicznego. Jednym z istotnych elementów zdrowia publicznego jest wirusologiczny i epidemiologiczny nadzór nad grypą, prowadzony w każdym sezonie epidemicznym. Nadzór wirusologiczny obejmuje laboratoryjne potwierdzenia zakażenia, natomiast nadzór epidemiologiczny to monitoring przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Diagnostyka laboratoryjna grypy polega na potwierdzeniu antygenu wirusa grypy w materiale pobranym od chorego, wyizolowaniu wirusa grypy oraz potwierdzeniu zakażenia wirusem grypy na podstawie wykrycia przyrostu poziomu przeciwciał w surowicy. Wyizolowanie krążących wirusów grypy w danym sezonie epidemicznym jest niezbędne w celu przygotowania szczepionki przeciwko grypie. Przeprowadzenie możliwie wcześnie prawidłowej diagnostyki wirusologicznej infekcji układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem grypy, ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza obecnie, zarówno pod względem leczniczym, jak i ekonomicznym. W niniejszym artykule przedstawione zostały aktualnie stosowane w Polsce metody diagnostyki grypy – zawarte w nim informacje mają pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o zasadności laboratoryjnego potwierdzenia diagnozy w aspekcie możliwości leczenia w celu uniknięcia wielonarządowych powikłań pogrypowych.
EN
Influenza has always been and still is the cause of considerable morbidity and, consequently, frequent multiorgan complications, often irreversible and even fatal. It is an acute infectious disease caused by type A, B and C viruses, members of the family Orthomyxoviridae. Infections caused by the influenza virus are reported in every epidemic season. Influenza infections should be considered not only in the aspect of health, but also in the quantifiable, measurable economic aspect. For many years, influenza has been one of the basic priorities of public health. Virological and epidemiological surveillance of influenza, which is implemented in each epidemiological season, is one of the key elements of public health. Virological surveillance involves laboratory confirmation of infection, while epidemiological surveillance involves monitoring of actual and suspected cases of influenza. Laboratory diagnosis is performed to confirm influenza virus antigen in the material collected from the patient, isolate the virus and confirm viral infection based on increased serum antibody levels. Isolating influenza viruses that circulate in a given epidemiological season is necessary to prepare a vaccine against influenza. An early and correct virological diagnosis of respiratory infection, with particular reference to influenza, is currently of great importance in terms of both medical and economic aspects. The paper discusses influenza diagnostic methods currently used in Poland to help physicians in deciding whether laboratory confirmation of diagnosis is justified in the aspect of possible treatment to avoid influenza-induced multiple organ complications.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
286–292
Physical description
Contributors
 • „EASTMED” Medycyna Rodzinna, Akupunktura, Medycyna Estetyczna, Warszawa, Polska
 • Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Murphy BR, Webster RG: Orthomyxoviruses. In: Fields BN, Knipe DM (eds.): Virology. 2nd ed., Raven Press, New York 1990: 1091–1152.
 • 2. World Health Organization: Influenza (Seasonal). Available from: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ influenza-(seasonal) [cited: 21 June 2018].
 • 3. World Health Organization: Influenza. Available from: http://www. who.int/biologicals/vaccines/influenza/en/ [cited: 21 June 2018].
 • 4. Brydak LB: Grypa. In: Rokicka-Milewska R (ed.): Nasze dziecko. Rozwój, pielęgnowanie i wychowanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 463–473.
 • 5. Brydak LB: Kliniczna charakterystyka grypy i powikłania pogrypowe. In: Brydak LB: Grypa. Pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie? Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008: 101–123.
 • 6. Jefferson T, Demicheli V: Socioeconomics of influenza. In: Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ (eds.): Textbook of Influenza. Blackwell Science, Oxford 1998: 541–547.
 • 7. Zambon M, Hays J, Webster S et al.: Diagnosis of influenza in the community: relationship of clinical diagnosis to confirmed virological, serologic, or molecular detection of influenza. Arch Intern Med 2001; 161: 2116–2122.
 • 8. Brydak LB: Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego w Polsce. In: Nowakowska E (ed.): Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa 2018: 274–283.
 • 9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy. Available from: http://www.pzh.gov.pl/szkolenia-kursy- -oraz-wyklady/struktura/pion-epidemiologii-i-mikrobiologii/ zaklad-badania-wirusow-grypy-krajowy-osrodek-ds-grypy/ [cited: 21 June 2018].
 • 10. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: Działalność usługowa. Available from: http://www.pzh. gov.pl/szkolenia-kursy-oraz-wyklady/struktura/pion-epidemiologii-i-mikrobiologii/zaklad-badania-wirusow-grypy-krajowyosrodek-ds-grypy/dzialalnosc-uslugowa/ [cited: 21 June 2018].
 • 11. Zambon M: Influenza surveillance and laboratory diagnosis. In: Webster RG, Monto AS, Braciale TJ et al. (eds.): Textbook of Influenza. 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Oxford 2013: 231–249.
 • 12. WHO Global Influenza Surveillance Network: Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. 2011. Available from: http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/index.html [cited: 14 June 2018].
 • 13. Ison MG, Hay A: Antivirals: targets and use. In: Webster RG, Monto AS, Braciale TJ et al. (eds.): Textbook of Influenza. 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Oxford 2013: 392–418.
 • 14. Watson JM: Surveillance of influenza. In: Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ (eds.): Textbook of Influenza. Blackwell Science, Oxford 1998: 207–216.
 • 15. World Health Organization: WHO Global technical consultation: global standards and tools for influenza surveillance. 2011. Available from http://www.who.int/influenza/resources/ documents/technical_consultation/en/index.html [cited: 14 June 2018].
 • 16. Radwan M, Jonszta D, Kosz-Vnenchak M: Metoda PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR) – wyzwania i perspektywy. Diagnosta Lab 2008; 6: 10–17.
 • 17. Rynans S, Walter de Walthoffen S, Dzieciątkowski T et al.: Zastosowanie techniki real-time PCR w wirusologii. Post Mikrobiol 2015; 54: 75–82.
 • 18. Hallmann-Szelińska E, Bednarska K, Korczyńska M et al.: Virological characteristics of the 2014/2015 influenza season based on molecular analysis of biological material derived from I-MOVE study. Adv Exp Med Biol 2016; 921: 81–85.
 • 19. Cieślak K, Szymański K, Kowalczyk D et al.: Influenza and influenza-like viruses in children in the epidemic season 2015/2016 in Poland. Adv Exp Med Biol 2017; 968: 13–18.
 • 20. Szymański K, Kowalczyk D, Cieślak K et al.: Regional diversification of influenza activity in Poland during the 2015/16 epidemic season. Adv Exp Med Biol 2017; 1020: 1–6.
 • 21. Monto AS, Webster RG: Influenza pandemics: history and lessons learned. In: Webster RG, Monto AS, Braciale TJ et al. (eds.): Textbook of Influenza. 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Oxford 2013: 20–34.
 • 22. Nitsch-Osuch A, Stefanska I, Kuchar E et al.: Influence of rapid influenza test on clinical management of children younger than five with febrile respiratory tract infections. Adv Exp Med Biol 2013; 755: 237–241.
 • 23. WHO/GIP, data in HQ as of 20 July 2018.
 • 24. Webster RG, Hay AJ: The H5N1 influenza outbreak in Hong Kong: a test of pandemic preparedness. In: Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ (eds.): Textbook of Influenza. Blackwell Science, Oxford 1998: 561–565.
 • 25. Katz JM, Hancock K, Xu X: Serologic assays for influenza surveillance, diagnosis and vaccine evaluation. Expert Rev Anti Infect Ther 2011; 9: 669–683.
 • 26. Brydak LB: Profilaktyka i skutki ekonomiczne grypy. In: Brydak LB: Grypa. Pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie? Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008: 283–420.
 • 27. Kowalczyk D, Szymański K, Cieślak K et al.: Circulation of antibodies against influenza virus hemagglutinins in the 2014/2015 epidemic season in Poland. Adv Exp Med Biol 2017; 968: 35–40.
 • 28. Mastalerz-Migas A, Steciwko A, Brydak LB: Immune response to influenza vaccine in hemodialysis patients with chronic renal failure. Adv Exp Med Biol 2013; 756; 285–290.
 • 29. Mastalerz-Migas A, Bujnowska-Fedak M, Brydak LB: Immune efficacy of first and repeat trivalent influenza vaccine in healthy subjects and hemodialysis patients. Adv Exp Med Biol 2015; 836: 47–54.
 • 30. Brydak-Godowska J, Turczyńska M, Przybyś M et al.: Ocular complications in influenza virus infection. Ocular Immunol Inflamm 2018 Feb 8: 1–6. DOI: 10.1080/09273948.2017.1423335.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be6555ec-ecea-4f01-97bb-541f432dd65a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.