PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 2 | 86-93
Article title

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Content
Title variants
EN
Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary and secondary open glaucoma patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Ocena skuteczności operacji przetokowej z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną (JPOK) i wtórną otwartego kąta (JWOK). Materiał i metody: Analizowano wyniki operacji przetokowych z implantacją stentu Ex-PRESS wykonanych w 53 oczach u 44 chorych w wieku 39–90 lat. Oceniano wyniki badań: ciśnienia wewnątrzgałkowego, obecności progresji zmian jaskrowych w badaniu pola widzenia i w optycznej koherentnej tomografii (OCT). Wyniki: Implantowano 33 stenty Ex-PRESS u chorych z JPOK oraz w 20 oczach z JWOK. W obu grupach w okresie pooperacyjnym uzyskano normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego, utrzymującą się w kolejnych badaniach kontrolnych. W obserwacji w 17 oczach (32,1%) stwierdzono progresję zmian jaskrowych w polu widzenia. Natomiast w badaniu OCT stwierdzono progresję zmian jaskrowych w 4 oczach (7,4%). Z powikłań okołozabiegowych należy wymienić przejściową pooperacyjną hipotonię (37 oczu, 69,8%) oraz niewielkie krwawienie do przedniej komory oka (18 oczu, 36,96%), przejściowe odłączenie naczyniówki w 1 oku (1,8%), dyslokację stentu w 3 oczach (5,6%). Wnioski: Leczenie operacyjne z użyciem stentu Ex-PRESS skutecznie i długotrwale obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta. Mała inwazyjność zabiegu zabezpiecza przed istotnymi klinicznie powikłaniami. Zastosowanie implantu Ex-PRESS jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia operacyjnego chorych z jaskrą wtórną otwartego kąta.
EN
Purpose: To evaluate the efficiency (results) of the filtering surgery with stent Ex-PRESS implantation in the primary (POAG) and secondary (SOAG) open angle glaucoma patients. Material and methods: The surgery results with the Ex-PRESS shunt implantation in 53 eyes of 44 patients at the age between 39-90 years old were analysed. In all patients were analysed the intraocular pressure (Ta), progression of glaucomatous changes in the visual field and optical coherence tomography (OCT) results. Results: Among 33 Ex-PRESS shunts implanted in the POAG group were 10 in phakic and 23 pseudophakic eyes as well as in 20 eyes of patients with SOAG were 12 with pseudophakia. In both groups the target intraocular pressure after operation and during follow-up was observed. During follow-up the glaucomatous progression was observed in the visual fields results in 17 eyes (32.1%) and in the OCT in 4 eyes (7.4%). The postoperative complications: hypotony in 37 eyes (69,8%), hyphaema in 18 (36.96%) cases, uveal effusion in 1 (1.8%) case and stent dislocation in 3 (5.6%) were observed. Conclusions: Operation procedure with the implantation of stent Ex-PRESS efficiently and long lasting decreases the intraocular pressure in the primary and secondary open angle glaucoma patients. The small invasiveness of this surgery procedure protects from any severe clinical complications. The use of Ex-PRESS shunt is an effective and safe method of the primary and secondary open angle glaucoma filtering surgery.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
86-93
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Uniwersytet Jagelloński Collegium Medicum
 • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Uniwersytet Jagelloński Collegium Medicum
 • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Uniwersytet Jagelloński Collegium Medicum
References
 • 1. Stalmans I., Gillis A., Lafaut A.S. et al.: Safe trabeculectomy technique: long term outcome. Br. J. Ophthalmol. 2008; 90: 44-7.
 • 2. DeBry P.W., Perkins T.W., Heatley G. et al.: Incidence of lateonset bleb-related complications following trabeculectomy with mitomycin. Arch. Ophthalmol. 2002; 120: 297-300.
 • 3. Kanner E.M., Netland P.A., Sarkisian S.R. et al.: Ex-PRESS miniature glaucoma device implanted under a scleral flap alone or combined with phacoemulsification cataract surgery. J. Glaucoma 2009; 18: 488-91.
 • 4. Dahan E., Ben Simon G.J., Lafuma A.: Comparison of trabeculectomy and Ex-PRESS implantation in fellow eyes of the same patient: a prospective, randomised study. Eye 2012: 1-8.
 • 5. Salim S., Du H., Boonyaleephan S. et al.: Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in African American and white glaucoma patients. Clinical Ophthalmology 2012; 6: 955-62.
 • 6. Maris P.J. Jr, Ishida K., Netland P.A.: Comparison of trabeculectomy with Ex-PRESS miniature glaucoma device implanted under scleral flap. J. Glaucoma 2007; 16: 14-9.
 • 7. De Jong L., Lafuma A., Aguadé A.S. et al.: Five-year extension of a clinical trial comparing the EX-PRESS glaucoma filtration device and trabeculectomy in primary open-angle glaucoma. Clinical Ophthalmology 2011; 5: 527-33.
 • 8. De Jong L.A.: The Ex-PRESS glaucoma shunt versus trabeculectomy in open-angle glaucoma: a prospective randomized study, Adv. Ther. 2009; 26: 336-45.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be58ad00-59fb-4bfb-9c60-1dbb4229f05c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.