PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 53 | 212–221
Article title

Ultrasonograficzny obraz skóry, aparatura i podstawy obrazowania

Content
Title variants
EN
Ultrasound image of the skin, apparatus and imaging basics
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound imaging of the skin is becoming more and more popular. Skin ultrasound
examinations are used both in order to assess healthy skin and to evaluate pathological
lesions. They are mainly performed in dermatology as well as in broadly understood aesthetic
medicine and cosmetology. At present, skin imaging is enabled by high-frequency
equipment and high-quality conventional devices. The introduction of high-frequency
electronic transducers which are supported by conventional scanners may be a turning
point in skin ultrasound equipment. Irrespective of the ultrasound scanner, three layers
may be distinguished in the image of the healthy skin: epidermal echo, dermis and
subcutaneous tissue. High-frequency equipment allows for detailed imaging of the epidermal
echo, dermis and upper part of the subcutaneous tissue. It is also possible to
visualize the skin appendages (hair with follicles and nails) as well as slight vessels that
run in the dermis and upper subcutaneous tissue. Contrary to high-frequency equipment,
conventional scanners do not allow for a detailed assessment of the epidermal and dermal
echoes. Instead, they enable the visualization of the entire subcutaneous tissue. The following
parameters are used for the assessment of skin ultrasound images: thickness of
individual skin layers, caliber of blood vessels, echogenicity of the dermis or its individual
layers, echogenicity of the subcutaneous tissue as well as the presence or absence of flow
in slight venous vessels. Currently, the studies on the usage of sonoelastography for skin
assessment are in progress. Considering the dynamic development of skin imaging equipment
and its diagnostic possibilities, one might suspect that high-frequency examinations
will become more common and will be fundamental for the evaluation of both healthy
and pathologically altered skin. This paper is an introduction to a series of articles on
the clinical application of high-frequency ultrasound. The next articles will be published
in the subsequent issues.
PL
Ultrasonograficzne obrazowanie skóry staje się coraz bardziej popularne. Badania ultrasonograficzne
skóry znajdują zastosowanie zarówno w ocenie skóry zdrowej, jak i zmienionej
chorobowo i są wykorzystywane przede wszystkim na gruncie dermatologii oraz
szeroko rozumianej medycyny estetycznej i kosmetologii. Obecnie obrazowanie skóry
możliwe jest przy wykorzystaniu aparatów wysokich częstotliwości oraz wysokiej klasy
aparatów klasycznych. Przełomem w aparaturze do ultrasonograficznego badania skóry
może być wprowadzenie do użycia wysokoczęstotliwościowych głowic elektronicznych,
które współpracują z klasycznymi aparatami. Na obrazie skóry zdrowej bez względu
na typ zastosowanego ultrasonografu wyróżniamy trzy warstwy: echo naskórka, skórę
właściwą i tkankę podskórną. Aparaty wysokich częstotliwości umożliwiają szczegółowe
obrazowanie echa naskórka, skóry właściwej i górnej części tkanki podskórnej.
Możliwe jest również obrazowanie przydatków skóry (włosy wraz z mieszkami włosowymi,
paznokcie) oraz drobnych naczyń krwionośnych biegnących w skórze właściwej
i górnej części tkanki podskórnej. W ultrasonografach klasycznych, w porównaniu z aparatami
wysokich częstotliwości, nie ma możliwości szczegółowej oceny echa naskórka
i skóry właściwej. W zamian istnieje możliwość zobrazowania całej tkanki podskórnej.
Do oceny ultrasonograficznych obrazów skóry wykorzystuje się następujące parametry:
pomiary grubości poszczególnych warstw skóry, pomiar średnicy naczyń krwionośnych,
pomiar echogeniczności skóry właściwej lub jej poszczególnych warstw, pomiar echogeniczności
tkanki podskórnej, brak lub obecność przepływu w drobnych naczyniach
żylnych. Aktualnie trwają prace nad wykorzystaniem do oceny skóry sonoelastografii.
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój aparatów do obrazowania skóry i ich możliwości
diagnostyczne, można przypuszczać, że badania wysokich częstotliwości upowszechnią
się i będą podstawą w ocenie skóry zarówno zdrowej, jak i zmienionej chorobowo.
Praca stanowi wstęp do cyklu artykułów o klinicznych zastosowaniach ultrasonografii
wysokich częstotliwości, które będą omawiane na łamach kolejnych numerów.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
53
Pages
212–221
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Life‑Beauty spółka cywilna, Grodzisk Mazowiecki, Polska
References
 • 1. Szymańska E, Maj M, Majsterek M, Litniewski J, Nowicki A, Rudnicka L: Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej – obraz ultrasonograficzny wybranych zmian skórnych. Pol Merkuriusz Lek 2011; 31: 37–40.
 • 2. Alexander H, Miller DL: Determining skin thickness with pulsed ultra sound. J Invest Dermatol 1979; 72: 17–19.
 • 3. Tikjøb G, Kassis V, Søndergaard J: Ultrasonic B‑scanning of the human skin. An introduction of a new ultrasonic skin‑scanner. Acta Derm Venereol 1984; 64: 67–70.
 • 4. Dines KA, Sheets PW, Brink JA, Hanke CW, Condra KA, Clendenon JL et al.: High frequency ultrasonic imaging of skin: experimental results. Ultrason Imaging 1984; 6: 408–434.
 • 5. Yano T, Fukukita H, Ueno S, Fukumoto A: 40 MHz ultrasound diagnostic system for dermatologic examination. IEEE Ultrasonics Symposium Proceeding 1987: 875–878.
 • 6. Waller JM, Maibach HI: Age and skin structure and function, a quantitative approach (I): blood flow, pH, thickness, and ultrasound echogenicity. Skin Res Technol 2005; 11: 221–235.
 • 7. Seidenari S, Pagnoni A, Di Nardo A, Giannetti A: Echographic evaluation with image analysis of normal skin: variations according to age and sex. Skin Pharmacol 1994; 7: 201–209.
 • 8. Seidenari S: Echographic evaluation with image analysis of irritant reactions induced by nonanoic acid and hydrochloric acid. Contact Dermatitis 1994; 31: 146–150.
 • 9. Szymańska E, Nowicki A, Mlosek K, Litniewski J, Lewandowski M, Secomski W et al.: Skin imaging with high frequency ultrasound – preliminary results. Eur J Ultrasound 2000; 12: 9–16.
 • 10. Schmid‑Wendtner MH, Dill‑Müller D: Ultrasound technology in dermatology. Semin Cutan Med Surg 2008; 27: 44–51.
 • 11. Wortsman X: Sonography of facial cutaneous basal cell carcinoma: a first‑line imaging technique. J Ultrasound Med 2013; 32: 567–572.
 • 12. Nowicki A: Wstęp do ultrasonografii. Podstawy fizyczne i instrumentacja. MediPage, Warszawa 2004.
 • 13. Altmeyer P, El‑Gammal S, Hoffmann K (red.): Ultrasound in Dermatology. Springer‑Verlag, Heidelberg 1992.
 • 14. Martini MC: Anatomia i fizjologia skóry. W: Martini MC: Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 37–59.
 • 15. Nowicka D: Funkcje i budowa skóry oraz jej przydatków. W: Nowicka D: Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010: 1–8.
 • 16. de Rigal J, Escoffier C, Querleux B, Faivre B, Agache P, Lévêque JL: Assessment of aging of the human skin by in vivo ultrasonic imaging. J Invest Dermatol 1989; 93: 621–625.
 • 17. Serup J: High‑frequency ultrasound examination of aged skin: intrinsic, actinic, and gravitational aging, including new concepts of stasis dermatitis and leg ulcer. W: Lévêque JL, Agache PG (red.): Aging Skin: Properties and Functional Changes. Marcel Dekker, New York 1993: 69–85.
 • 18. Lévêque JL: Non invasive measurements on photodamaged skin. W: Gilchrest BA (red.): Photodamage. Blackwell Science, Inc., New York 1995: 185–200.
 • 19. Gniadecka M, Jemec GBE: Quantitative evaluation of chronological ageing and photoageing in vivo: studies on skin echogenicity and thickness. Br J Dermatol 1998; 139: 815–821.
 • 20. Richard S, Querleux B, Bittoun J, Jolivet O, Idy‑Peretti I, de Lacharriere O et al.: Characterization of the skin in vivo by high resolution magnetic resonance imaging: water behavior and age‑related effects. J Invest Dermatol 1993; 100: 705–709.
 • 21. Mlosek RK: Badanie usg skóry. W: Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011.
 • 22. Gniadecka M, Quistorff B: Assessment of dermal water by high-frequency ultrasound: comparative studies with nuclear magnetic resonance. Br J Dermatol 1996; 135: 218–224.
 • 23. Mlosek RK: Obrazowanie skóry i tkanki podskórnej za pomocą ultrasonografii klasycznej oraz ultrasonografii wysokich częstotliwości i jego przydatność w kosmetologii i medycynie estetycznej. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be4dcfd6-52ea-4f07-ba37-bb67feff0cf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.